تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

83
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 15Rating: 5.0تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستانتحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

شرکت در اصلاحیه ی جدیدی که برای پیش بینی سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ٨،٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ٢١٨ ریال اعلام نموده است.این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ٣۵ درصد تعدیل منفی همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ ؛ حدود ٨۴ درصد این مبلغ را محقق ساخته است.پیش بینی تقسیم سود برای سال ٩۴ به میزان ۵٠ درصد سود خالص می باشد.

از دلایل تعدیل منفی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش فروش به میزان ٣ درصد و رسیدن آن به مبلغ ۴۴،۶٢٨ میلیارد ریال ؛ که در کنار افزایش کمتر از یک درصد بهای تمام شده و رسیدن آن به مبلغ ٣٨،۴٩۵ میلیارد ریال ؛ منجر به کاهش ١٩ درصدی سود ناخالص گردیده است.حاشیه سود ناخالص از میزان ١۶ درصد در پیش بینی قبل به میزان ١۴ درصد در پیش بینی فعلی رسیده است.

٢)کاهش ٢ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری و رسیدن آن به مبلغ ٨۶۵ میلیارد ریال عمدتا در پی کاهش سود سپرده های بانکی

٣)کاهش ٣ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و رسیدن آن به مبلغ ٣۶۶ میلیارد ریال

نکات با اهمیت

_ ترکیب فروش شرکت براساس مبلغ فروش بودجه به صورت زیر می باشد :

ترکیب فروش تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

_ مقدار تولید شرکت مشابه بودجه  قبل به میزان ٣،۵٠٠ هزار تن پیش بینی شده است ؛ تنها ترکیب تولید تغییراتی داشته است به طوری که محصول بلوم و بیلت از ۶٣ درصد کل تولید در بودجه قبل به میزان ۶٧ درصد افزایش یافته و در مقابل تولید محصول اسلب به این میزان کاهش یافته است.طی دوره شش ماهه نیز ۴٩ درصد مقدار تولید پوشش داده شده است.

_ مجموع مقدار فروش نیز بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبل به میزان ۴،۵٠٠ هزار تن برآورد شده است.در حالی که ترکیب فروش محصولات با تغییر همراه بوده است.تغییر در ترکیب فروش مربوط به صادرات محصولات می باشد که سهم بلوم و بیلت صادراتی افزایش یافته است.در نمودار زیر مقدار فروش محصولات در مقایسه با بودجه قبل و هم چنین شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است : ( ارقام به تن) مقدار فروش شش ماه ابتدایی سال به میزان ٢،١١٣ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٨ درصد رشد را نشان می دهد و ۴٧ درصد بودجه را پوشش داده است.

مقدار فروش تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

بیش از ۶٨ درصد مبلغ فروش بودجه ؛ داخلی می باشد.نرخ های فروش داخلی در مقایسه با بودجه قبل و شش ماهه ابتدایی سال در جدول زیر نشان داده شده است : ( ارقام ریال بر تن )

پوشش فروش تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

_ میانگین نرخ فروش اسلب شرکت در بورس کالا طی شش ماه ابتدایی سال ١٣،٠٨٠،٠٠٠ ریال به ازای هر تن و محصول بلوم نیز ١١،٩٩٠،٠٠٠ ریال به ازای هر تن بوده است.در حال حاضر نیز آخرین قیمت فروش محصول اسلب ١٢،٠٢٠،٠٠٠ ریال و محصول بلوم ١١،۵٠٠،٠٠٠ ریال بوده است.

_ قابل ذکر است که فروش طی دوره شش ماهه ابتدایی سال به مبلغ ٢٢،٠۶٢ میلیارد ریال بوده که ۶۶ درصد آن داخلی و مابقی صادراتی بوده است.از محل صادرات مبلغ ٢٢۶.٣ میلیون دلار حاصل شده که با نرخ ٣٣،٣۶٧ ریال تسعیر شده است.

_ 48 درصد بهای تمام شده در بودجه را مواد مصرفی تشکیل می دهد.در جدول زیر تغییرات نرخ مواد مصرفی نسبت به بودجه قبل و هم چنین شش ماهه ٩۴ آورده شده است : (ارقام ریال به تن ) سنگ آهن که ۶۴ درصد مبلغ مواد مصرفی بودجه را تشکیل می دهد با ٢ درصد کاهش نسبت به بودجه قبل دیده شده است.

پوشش بهای تولید تحلیل بنیادی فخوز | فولاد خوزستان

نتیجه گیری

بعد از تعدیل منفی ۵٨ درصدی که شرکت براساس اطلاعات سه ماهه اول سال داشته ؛ ادامه کاهش نرخ محصولات منجر به تعدیل منفی ٣۵ درصدی دیگری در بودجه ٩۴ شرکت گردیده است. به دلیل رکودی که در بازار داخلی وجود دارد شرکت برای تحقق بودجه خود سهم صادرات را افزایش داده است. اما از طرف دیگر ادامه روند کاهش نرخ محصولات در بازار داخلی و جهانی منجر به افت فروش و سود شرکت شده است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن