تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

229
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیاReviewed by سایت تحلیلها on Feb 6Rating: 4.0تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیاتحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

شرکت زرین معدن آسیا

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/٩۴ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ١٨٠ میلیارد ریال به مبلغ ۴٨۶ ریال پیش بینی نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی ٧ درصدی داشته است همچنین طی دوره ٩ ماهه منتهی به ٣٠/٠٩/٩۴ ؛ مبلغ ٣٣٧ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است که ۶٩ درصد بودجه خود را پوشش داده است.

از مهمترین دلایل تعدیل منفی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ کاهش برآورد ١٩ درصدی مبلغ فروش

نکات مهم

شرکت در آخرین پیش بینی خود برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/٩۴ مبلغ فروش خود را ۴٣١ میلیارد ریال برآورد کرده که نسبت به پیش بینی قبلی حدود ١٩ درصد کاهش اما  نسبت به سال ٩٣ رشد ١۴ درصدی را نشان میدهد . همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧۴ درصد کل مبلغ فروش بودجه شده شرکت پوشش داده شده است . سهم هر یک از محصولات شرکت طبق آخرین بودجه اعلامی به تفکیک در نمودار زیر آمده است :

محصولات تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

همانطور که مشاهده میشود ٨۶ درصد مبلغ فروش شرکت به محصول کنسانتره روی اختصاص دارد که فروش به بازار داخلی شرکت را تشکیل میدهد که در پیش بینی اخیر نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ٩ درصدی همراه است اما نسبت به سال ٩٣ رشد ۴١ درصدی داشته است همچنین طی نه ماهه سال جاری ٨٠ درصد مبلغ فروش بودجه ای این محصول پوشش داده شده است.در مورد کنسانتره سرب که عمده فروش خارجی شرکت را تشکیل میدهد برآورد مبلغ فروش در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی کاهش ۵٢ درصدی و نسبت به واقعی سال ٩٣ رشد ١٩ درصدی را نشان میدهد. طی نه ماهه سال جاری ٣٧ درصد مبلغ فروش بودجه ای این محصول پوشش داده شده است.

به نظر می رسد، شرکت در حال تغییر بازار فروش خود از بازار خارجی به داخلی است. به طوری که در سال ٩٣ حدود ٧٧ درصد فروش شرکت داخلی و ٢٣ درصد خارجی بوده است این در حالی است که طی نه ماهه سال جاری ٩۴ درصد مبلغ فروش داخلی و ۶ درصد خارجی بوده است.

مقدار کل تولیدات شرکت در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی کاهش ٢ درصدی  و نسبت به سال ٩٣ افزایش ٣١ درصدی داشته است همچنین طی نه ماهه سال جاری ٨٢ درصد تولید مقداری شرکت پوشش داده شده است. کنسانتره روی که ٩۶ درصد تولید مقداری شرکت را در اختیار دارد در پیش بینی فعلی نسبت به سال ٩٣ با افزایش ٣٣ درصدی همراه است.همچنین تولید محصول فولوتاسیون که  در سال ٩٣ حدود ١٠ درصد مقدار تولید شرکت را تشکیل داده بود در سال جاری به طور کامل متوقف شده است.

مقدار کل فروش شرکت هم متناسب با تولید مقداری شرکت در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی کاهش ٢ درصدی  و نسبت به سال ٩٣ افزایش ۵٠ درصدی داشته است همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٩ درصد فروش مقداری بودجه شده شرکت پوشش داده شده است.

در نمودار زیر مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک آمده است:(ارقام به تن)

فروش تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

کنسانتره روی که ٩۶ درصد فروش مقداری شرکت را در اختیار دارد در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی و سال ٩٣ به ترتیب با افزایش ١ و۵٠ درصدی همراه است. طی نه ماهه سال جاری ٨٠ درصد فروش مقداری این محصول پوشش داده شده است این در حالی است که کنسانتره سرب هم که ۴ درصد فروش مقداری شرکت را در اختیار دارد در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی کاهش ۴۴ درصدی و نسبت به سال ٩٣ با افزایش ۵٧ درصدی همراه است. طی نه ماهه سال جاری ٣۶ درصد فروش مقداری این محصول پوشش داده شده است. در جدول زیر متوسط نرخ فروش محصولات شرکت در پیش بینی فعلی، قبلی و سال ٩٣ آمده است: ( ارقام هزار ریال به ازای هر تن)

نرخ تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

همانگونه که ملاحظه میشود نرخ فروش کنسانتره روی در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی با کاهش ١٠ درصدی همراه بوده که این امر متاثر از کاهش قیمت جهانی این فلز در سال جاری میباشد نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی روی را در سال ٢٠١۵ و کاهش ٢۶ درصدی قیمت این محصول را نشان می دهد  :

روند تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

بهای تمام شده محصولات فروش رفته شرکت به تفکیک در نمودار زیر آمده است :

بهای تولید تحلیل بنیادی فزرین | زرین معدن آسیا

همانطور که  در نمودار مشاهده میشود ٨٣ درصد بهای تمام شده شرکت را مواد مستقیم تشکیل میدهد که خاک معدنی ٩۶ درصد آن را تشکیل میدهد.لازم به ذکر است که نرخ بهای تمام شده خاک معدنی در پیش بینی فعلی ٢.٧ میلیون ریال به ازای هر تن برآورد شده است که نسبت به سال ٩٣ کاهش ٢٠ درصدی را نشان میدهد.

شرکت کاهش برآورد ١٨ درصدی هزینه های عمومی و اداری در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی را گزارش داده است.

شرکت افزایش برآورد ١٠ درصدی سایر درآمد های عملیاتی در پیش بینی فعلی نسبت به پیش بینی قبلی را گزارش داده است.

نتیجه گیری

همانگونه که ذکر شد فروش داخلی شرکت در پیش بینی اخیر نسبت به سال گذشته و پیش بینی ابتدای سال ٩۴ وزن بیشتری از کل فروش شرکت را به خود اختصاص داده است که این امر موجب شده تغییرات نرخ ارز اثر کمتری بر مبلغ فروش شرکت داشته باشد.کاهش تقاضای جهانی برای مصرف فلزات اساسی به خصوص روی در پی افت رشد اقتصاد چین باعث کاهش قیمت جهانی این فلز که عمده فروش شرکت را تشکیل میدهد شده است.همچنین در صورت بهبود وضعیت این صنعت و افزایش فروش شرکت که مستلزم افزایش تولید بالاتر از سطح فعلی است چالش برای تامین خاک معدنی مورد نیاز برای تولید وجود دارد که شرکت تنها به میزان ٩۶ هزار تن از آن را میتواند به صورت سهمیه ای  تهیه کند و در صورت مصرف مازاد این ماده معدنی را باید به صورت آزاد و با نرخ ١.۵ برابر سهمیه ای تهیه کند.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن