تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

193
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

ملی صنایع مس ایران

شرکت در آخرین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٩۴/١٢/٢٩ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ۴٣،۴٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١۵٣ ریال اعلام نموده است. این رقم نسبت به پیش بینی قبل با ٣٩ درصد تعدیل منفی همراه شده است. طی دوره شش ماهه منتهی به ٩۴/۶/٣١ حدود ٢٨ درصد این مبلغ پوشش داده شده است.پیش بینی تقسیم سود برای سال ٩۴ به میزان ٢٠ درصد سود خالص می باشد.

از دلایل تعدیل منفی شرکت درمقایسه با پیش بینی قبل می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش فروش به میزان ١۵.٩ درصد و رسیدن آن به مبلغ ۴۴،٧۶٣ میلیارد ریال ؛ اگرچه بهای تمام شده نیز با ١۵.۶ درصد کاهش به مبلغ ٣٠،٨٣٨ میلیارد ریال رسیده اما نهایتا کاهش بیشتر فروش منجر به افت ١۶.۴ درصدی سود ناخالص شرکت گردیده است.

٢)افزایش ٢١ درصدی هزینه های عمومی و رسیدن آن به مبلغ ٣،۵٩٠ میلیارد ریال

٣)کاهش ١٩ درصدی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و رسیدن آن به مبلغ ٩٩۵ میلیارد ریال درپی کاهش سپرده های بانکی

۴)کاهش ٣٢ درصدی درآمدهای متفرقه و رسیدن آن به مبلغ ٢٩٢ میلیارد ریال

نکات با اهمیت

_ در نمودار زیر سهم هر یک از محصولات شرکت از مبلغ فروش بودجه نشان داده شده است ؛ ۶٠ درصد این مبلغ را کاتد مس دراختیار دارد.

اجزای تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

_ مقدار تولید محصولات در مقایسه با بودجه قبل تغییری نداشته است و به میزان ۴٧،٢۴١ هزار تن دیده شده است.مجموع تولید شش ماهه اول سال به میزان ٢١،۵٠۶ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ١٧ درصد رشد داشته است.در نمودار زیر میزان تولید ۴ محصول اصلی شرکت طی دوره شش ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشان داده شده است : (ارقام به تن) مقدار تولید کاتد با پوشش ۴٩ درصد مقدار بودجه ؛ حدود ٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افت داشته است.درحالی که کنسانتره مس با پوشش ۴۵ درصد مقدار بودجه ؛ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١۵ درصد رشد داشته است.

بهای مواد تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

_ مقدار فروش محصولات برای سال ٩۴ ؛ به میزان ۴٣٠ هزار تن برآورد شده است که نسبت به بودجه قبل ٢٣ درصد کاهش پیدا کرده است.مقدار فروش ۴ محصول اصلی در بودجه و هم چنین دوره شش ماهه در نمودار زیر نشان داده شده است :(ارقام به تن) کاتد نسبت به بودجه قبل ١٣ درصد کاهش پیدا کرده است.هم چنین طی دوره شش ماهه فروش این محصول با ۶۵ درصد افت نسبت به مشابه سال قبل همراه بوده است.

بهای مواد تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

تغییرات نرخ فروش ۴ محصول اصلی شرکت نسبت به بودجه قبل و هم چنین دوره شش ماهه در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن)

پیش بینی تحلیل بنیادی فملی | ملی صنایع مس ایران

_ تغییرات نرخ فروش ۴ محصول اصلی شرکت نسبت به بودجه قبل و هم چنین دوره شش ماهه در جدول زیر نشان داده شده است : (ارقام ریال به تن)

_ فروش دوره شش ماهه اول سال بالغ بر ١۴،٧١۶ میلیارد ریال بوده که ٨٣ درصد آن داخلی و مابقی صادرات بوده است.از محل صادرات ٧۵.١ میلیون دلار حاصل شده که با نرخ ٣٣،٠٢۴ ریال به ازای هر دلار تسعیر شده است.

_ نرخ هر تن کاتد مس ۵,٠٠٠ دلار و نرخ تسعیر دلار ٣۴,٠٠٠ ریال که در پیش بینی قبلی نرخ هر تن کاتد ۵,۵٠٠ دلار و نرخ تسعیر دلار ٣٣,٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده بود. در حال حاضر نیز نرخ هر تن مس LME مبلغ ۵,٢٩٠ دلار می باشد.

_ آخرین قیمت کاتد مس مربوط به فروش این شرکت در بورس کالا با نرخ ١٧٩,٢٩۴ ریال به ازای هر کیلو  ثبت شده است که کمی بیش از متوسط نرخ ١٧٣,۴٠٢ ریال در پیش بینی جدید شرکت می باشد.

نتیجه گیری

بررسی تولید و فروش شرکت طی دوره شش ماهه اول سال ؛ حاکی از تولید طبق بودجه می باشد اما آنچه موجب تعدیل منفی شرکت گردیده عقب ماندن فروش از بودجه اعلامی از لحاظ مقداری و هم چنین کاهش نرخ های فروش می باشد. پوشش مبلغ فروش طی دوره شش ماهه نیز به میزان ٣٣ درصد بوده است که در پی آن ٣٢ درصد سود ناخالص بودجه پوشش داده شده است ؛ این درحالی است که پوشش ١۵۵ درصدی سایر هزینه های عملیاتی و پوشش ۴۴ درصدی هزینه های مالی نهایتا منجر به پوشش ٢٨ درصدی سود خالص طی دوره شش ماهه اول سال گردیده است.

همچنین بررسی نرخ های فعلی بورس کالا و lme نشان می دهد که شرکت در پیش بینی جدید، متوسط نرخ های فروش را تا حدی کمتر از واقعیت لحاظ نموده است اما از سوی دیگر از لحاظ مقدار فروش چندان موفق عمل ننموده و همانطور که اشاره شد تناژ فروش کاتد به عنوان محصول اصلی شرکت در پیش بینی جدید با افت مواجه شده و حتی با وجود افت در پیش بینی جدید، تناژ فروش این محصول ۶ ماهه پوشش نامناسب  ٢٩ درصدی را تجربه نموده است. رکود در بازار فروش محصولات شرکت از یک سو و افزایش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی از سوی دیگر به همراه تردید در روند افزایشی قیمت محصولات، آینده مطلوبی را برای این شرکت به تصویر نمی کشاند.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن