تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین

358
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی مبین

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

موضوع فعالیت

شرکت پتروشیمی مبین یکی از بزرگترین یوتیلیتی های دنیاست که در سال 79 تأسیس شد و 45% از تولیدات صنعت پتروشیمی را پشتیبانی می کند. همچنین این شرکت همزمان با شرکت پتروشیمی فجر شروع به فعالیت کرد. فعالیت اصلی شرکت تولید برق ، بخار ، آب شیرین ، اکسیژن ، نیتروژن ، هوای سرویس و دریافت گاز از خط ششم پارس جنوبی و کاهش فشار و توزیع بین پتروشیمی های منطقه می باشد.

ترکیب صاحبان سهام


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

اطلاعات افزایش سرمایه

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

بررسی وضعیت تولید

میزان تولید شرکت در سال های اخیر به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

در بین محصولات شرکت بیشترین تولید مربوط گاز است که نیمی از تولیدات شرکت رو تشکیل می دهد.

بررسی وضعیت فروش

ترکیب مقدار فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

مطابق جدول فوق نیمی از مقدار فروش محصولات مربوط به گاز است.

مشتریان شرکت

مشتریان شرکت عبارتند از نوری ، پارس ، جم ، آریا ساسول ، زاگرس و پردیس که قرارداد 25 ساله با شرکت از سال 86 دارند و به عبارتی شرکت ریسک مشتری را ندارد. شرکت های زاگرس و پردیس هم سوخت و هم خوراک گاز از مبین دریافت می کنند ولی سایر پتروشیمی ها فقط سوخت دریافت میکنند.

نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی مبین به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

  • قیمت فروش محصولات توسط انجمن صنفی صنایه پتروشیمی تعیین می شود و چون هر دو طرف بازار انحصاری می باشد بنابراین جهش قیمتی وجود ندارد. فروش محصولات به صورت نقدی است.
  • کارمزد دریافتی شرکت تا سال 92 ، جهت دریافت خوراک به ازاء هر متر مکعب 35 ریال بوده و در یال 93 به 87 ریال افزایش یافته است. همچنین کارمزد سوخت به ازاء هر متر مکعب 83 ریال می باشد که با تغییر نرخ گاز تغییر نمیکند.
  • نرخ فروش همه محصولات شرکت در سه ماهه اول امسال به غیر از اکسیژن ، نیتروژن ، آب بدون املاح و آب تغذیه دیگ بخار نسبت به نرخ بودجه امسال کاهش داشته اند.

مبلغ فروش

مبلغ فروش محصولات به شرح زیر میباشد:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

مطابق جدول فوق در سال 93 مبلغ گاز حدود 50% از سهم کل فروش را به خود اختصاص داده است. همچنین 26% از مبلغ فروش در سه ماهه امسال پوشش داده شده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

تأمین مواد اولیه

یکی از نقاط قوت شرکت ، وجود خوراک کافی به دلیل نزدیکی به منایع گاز پارس جنوبی می باشد.

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

پیش بینی تولید

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

مطابق جدول فوق نسبت تولید به ظرفیت اسمی شرکت برای سال های 94 تا 97 بر اساس بودجه 94 شرکت در نظر گرفته شده است.

بنابراین تولیدات شرکت تا سال 97 به صورت زیر پیش بینی شده است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

پیش بینی مقدار فروش

نسبت فروش به تولید شرکت در سال های گذشته به صورت زیر می باشد. همچنین برای پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال های 94  تا 97 از میانگین نسبت فروش به تولید سال 93، سه ماهه 94 و بودجه 94 استفاده شده است.

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

بنابراین مقدار فروش شرکت در سال های 94 تا 97 به شرح زیر پیش بینی شده است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

پیش بینی نرخ فروش

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

مطابق جدول فوق نرخ دلاری محصولات از سال 95 تا 97 به صورت سالانه 3% رشد داده شده است.

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

خلاصه اجمالی از مفروضات در نظر گرفته شده برای پیش بینی شرکت به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت تا سال 97 به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

ارزشگذاری سهام پتروشیمی مبین

ارزش سهام شرکت پتروشمی مبین بر اساس روش DDM به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

ارزش سهام شرکت پتروشمی مبین بر اساس روش FCFE به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

ارزش سهام شرکت پتروشمی مبین بر اساس روش FCFF به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

تحلیل بنیادی مبین | پتروشیمی مبین تصویر تحلیل بنیادی مبین

 

منبع : شرکت کارگزاری ارگ هومن
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن