تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

256
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Nov 22Rating: 5.0تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایرانتحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

تحلیل بنیادی همراه

تاریخچه شرکت ارتباطات سیار ایران

گروه شامل شرکت ارتباطات سیار ایران (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی به ترتیب شرکت ارتباطات مبین نت (سهامی خاص) و شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا (سهامی خاص) و شرکت نقش اول کیفیت (سهامی خاص) است. شرکت ارتباطات سیار ایران مصوبه شماره 76016 / 190 مورخ 24 / 04 / 1382 شورایعالی ادرای با انتزاع فعالیتهای شبکه ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران و انتقال آن به شرکت مزبور که با تغییر نام”مرکز سنجش از دور ایران” به شرکت ارتباطات سیار شکل گرفته، تاسیس گردید و از تاریخ 01 / 08 / 1383 براساس مصوبه شماره 4 مورخ 20 / 07 / 1383 مجمع عمومی صاحبان سهام فعالیت خود را شروع نمود. در تاریخ 04 / 12 / 1386 براساس مصوبه شماره 49 مورخ 05 / 08 / 1386 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت ارتباطات سیار ایران تغییر یافت. در حال حاضر شرکت از شرکتهای فرعی شرکت مخابرات ایران )سهامی عام( است. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در تاریخ 21 / 09 / 1389 در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. سپس براساس مصوبه جلسه مورخ 30 / 08 / 1389 شرکت فرابورس ایران ، از تاریخ 21 / 09 / 1389 به عنوان نهمین شرکت در فهرست نرخهای شرکت فرابورس ایران )بازار اول( و نهایتاً در تاریخ 29 / 11 / 1391 در شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از تاریخ 29 / 05 / 1392 نام شرکت از فرابورس به بازار دوم بورس منتقل شده است. در ادامه به تحلیل بنیادی همراه می پردازیم.

موضوع فعالیت شرکت

  • هرگونه فعالیت (مستقیم و غیر مستقیم) در خصوص ساخت، واردات، تأسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فناوریهای مربوط به انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه داخلی و بین المللی مستقلاً و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  • تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرم افزار و شبکه و فروش یا اجازه بهره بردای از آن تحت هر عنوان
  • مبادرت به ارائه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکههای مخابراتی و ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در زمینه صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت و دریافت با رعایت قوانین لازم الاجراء مرتبط
  • ارائه خدمات ارزش افزوده و انواع سرویس های مبتنی بر انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات
  • تهیه و تصویب دستورالعمل ها، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات سیار
  • همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع شرکت
  • مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزشهای تخصصی و تحقیقات به منظور توسعه مهارتهای لازم

ترکیب سهامداران همراه

 شرکت ارتباطات سیار ایران

تغییرات سرمایه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

طبق تحلیل بنیادی همراه ، سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 2،000،000 میلیون ریال )شامل 20 میلیون سهم، به ارزش هر سهم 100،000 ریال( بوده، که در آذر ماه سال 1389 به مبلغ 2،064،985  میلیون ریال )شامل تعداد 2،065 میلیون سهم، به ارزش هر سهم یک هزار ریال( افزایش یافته است و در نهایت براساس مجوز مورخ 27 / 12 / 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 31 / 01 / 1393 سرمایه شرکت به مبلغ 4،000،000 میلیون ریال افزایش یافت .

روند پیش بینی شرکت در سالهای گذشته

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

نسبتهای مالی شرکت ارتباطات سیار ایران

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در تحلیل بنیادی همراه ، از سال 91 تا سال 94 در جدول ذیل نمایش داده شده است. مبالغ مربوط به سال 94 با توجه به آخرین بودجه شرکت وارد شده است.

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

درآمدهای شرکت ارتباطات سیار ایران

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

بهای تمام شده

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

سناریوسازی تحلیل بنیادی همراه

صورت سود و زیان شرکت ارتباطات سیار در سه حالت بدبینانه، میانه و خوشبینانه با مفروضات ذیل پیش بینی شده است.

سناریو بدبینانه

نرخ افزایش(کاهش) در میزان سرانه مصرف: در این سناریو میزان سرانه مصرف 10 درصد کاهش داده شده است.
افزایش در تعداد مشترکین: با توجه به این که تعداد مشترکین در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 افزایش داشته است، این سناریو 90 درصد از این افزایش را منظور نموده است.
بهای تمام شده خدمات: سه قلم از بهای تمام شده با عنوانهای هزینه تسهیم درآمد، هزینه های استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه داخلی و خارجی و هزینه اجاره لینک نیز با توجه به تعداد مشترکین تغییر میکند و مابقی اقلام با توجه به آخرین بودجه شرکت ذکر شده است.

سناریو میانه

نرخ افزایش(کاهش) در میزان سرانه مصرف: در این سناریو میزان سرانه مصرف 5 درصد افزایش داده شده است.
افزایش در تعداد مشترکین: با توجه به این که تعداد مشترکین در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 افزایش داشته است، این سناریو 100 درصد از این افزایش را منظور نموده است.
بهای تمام شده خدمات: سه قلم از بهای تمام شده با عنوانهای هزینه تسهیم درآمد، هزینه های استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه داخلی و خارجی و هزینه اجاره لینک نیز با توجه به تعداد مشترکین تغییر میکند و مابقی اقلام با توجه به آخرین بودجه شرکت ذکر شده است.

سناریو خوشبینانه

نرخ افزایش(کاهش) در میزان سرانه مصرف: در این سناریو میزان سرانه مصرف 10 درصد افزایش داده شده است.
افزایش در تعداد مشترکین: با توجه به این که تعداد مشترکین در بودجه سال 94 نسبت به سال 93 افزایش داشته است، این سناریو 110 درصد از این افزایش را منظور نموده است.
بهای تمام شده خدمات: سه قلم از بهای تمام شده با عنوانهای هزینه تسهیم درآمد، هزینه های استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه داخلی و خارجی و هزینه اجاره لینک نیز با توجه به تعداد مشترکین تغییر میکند و مابقی اقلام با توجه به آخرین بودجه شرکت ذکر شده است.

صورت سود و زیان کارشناسی شده

با توجه به مفروضات بالا و سود و زیان کارشناسی شده شرکت همراه، صورت سود و زیان شرکت مخابرات به شرح ذیل در تحلیل بنیادی همراه ، کارشناسی میشود.

تحلیل بنیادی همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران

 

منبع : سایت تدان- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن