تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادرات

91
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادرات

بانک صادرات

بانک صادرات در ١٢ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ٩۴ با سرمایه ۵٧،٨٠٠ میلیارد ریال به ازای هر سهم ١۴۵ ریال سود محقق کرده است که ١٠٠ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به سال قبل ۴۵ درصد سود خالص خود را افزایش داده است. قابل ذکر است که بانک صادرات در گزارش تلفیقی به ازای هر سهم ٢٣۴ ریال سود محقق کرده است که افزایش ۶۵ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

درآمدهای مشاع

درامدهای مشاع بانک در واقعی ٩۴ بالغ بر ١٣۶ هزار میلیارد ریال محقق شده است که بودجه را به طور کامل پوشش داده است و نسبت به سال قبل ۵٨ درصد افزایش داشته است. حدود ۶٨ درصد از درآمدهای مشاع بانک به سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی اختصاص دارد و مابقی به سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری مربوط می شود. سود تسهیلات اعطایی در واقعی ٩۴ بالغ بر ٩٣ هزار میلیارد ریال بوده است که ١٠٠ درصد بودجه را پوشش داده است و ٣٩ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

کل تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی در سال ٩۴ بالغ بر ۶۴٨ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٢١ درصد افزایش داشته است. نمودار زیر ترکیب تسهیلات اعطایی بانک در سال ٩۴ را نشان می دهد:

تسهیلات تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتمشارکت مدنی بخش عمده ای از تسهیلات اعطایی بانک را به خود اختصاص داده است که با توجه به بالاتر بودن نرخ سود ان نسبت به عقود مبادله ای می تواند به سودآوری بانک کمک کند. قابل ذکر است که تسهیلات مشارکت مدنی نسبت به سال قبل ١٧ درصد افزایش داشته است.

نمودار زیر ترکیب تسهیلات جاری و غیرجاری بانک صادرات را نشان می دهد:

ترکیب تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتحدود ٧٧ درصد از تسهیلات اعطایی بانک صادرات در طبقه جاری قرار گرفته است و ١۵ درصد آن هم در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته است. میزان ذخیره اختصاصی در نظر گرفته شده برای تسهیلات معوق بانک در جدول زیر آمده است:

تت تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادرات

به نظر می رسد میزان ذخیره در نظر گرفته شده برای تسهیلات معوق مقداری پایین است و این ریسک بانک را در مواجهه با سوخت شدن مطالبات مشکوک الوصول بالا می برد.

_ سود حاصل از سپرده گذاری و سرمایه گذاری در سال ٩۴ بالغ بر ۴٣ هزار میلیارد ریال بوده است که ١٠٢ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به سال قبل ١٢١ درصد رشد داشته است. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها(مربوط به فروش نیشکر) و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار از عمده ترین قسمت های سود حاصل از سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک در سال ٩۴ می باشد.

 سود سپرده گذاران

سود سپرده گذاران در پایان سال مالی ٩۴ بالغ بر ١٢۵ هزار میلیارد ریال بوده است که ١٠۴ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به سال قبل ۴١ درصد افزایش داشته است.

مجموع سپرده های جذب شده بانک در سال مالی ٩۴ بالغ بر ١،٠۴٧ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٢٩ درصد افزایش داشته است. ترکیب سپرده های جذب شده بانک صادرات در سال ٩۴ به شرح زیر می باشد:

سپرده تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتحدود ٧٣ درصد سپرده ها در طبقه سپرده های مدت دار قرار گرفته است که نسبت به سال قبل ٣١ درصد رشد داشته است و ٢٢ درصد هم در طبقه سپرده های پس انداز و مشابه قرار دارد.

سهم زیادی از سپرده های مدت دار به سپرده های یکساله و کوتاه مدت اختصاص دارد که در نمودار زیر آمده است:

بلند تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتدرآمدهای غیرمشاع

مجموع درآمدهای غیرمشاع در واقعی ٩۴ بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال محقق شده است که ١٢۶ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است. بخش عمده ای از درآمدهای غیر مشاع در سال ٩۴ به سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع اختصاص داشته است عمده قسمت سود و وجه التزام غیرمشاع عمدتا شامل درآمد حاصل از وصول مطالبات از سازمان توسعه برق ایران بابت دیرکرد سود کوپن پرداختی اوراق مشارکت و حصه درآمد فروش دارایی های بانک می باشد.

نمودار زیر ترکیب درآمدهای غیرمشاع در سال ٩٣ و ٩۴ را نشان می دهد:

غم تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتنمودار زیر سهم بانک از درآمدهای مشاع و غیر مشاع در بودجه ٩۵ و سال های ٩۴ و ٩٣ آمده است:

تمغم تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتهمانطور که در نمودار بالا ملاحظه می شود بخش عمده ای از درآمدهای بانک را درآمدهای غیرمشاع تشکیل می دهد که این نشان از ضعف بانک در مدیریت سپرده های جذب شده می باشد.

 هزینه ها

مجموع هزینه ها در سال ٩۴ بالغ بر ۵٧ هزار میلیارد ریال بوده است که ١١٢ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به سال قبل ١۶ درصد افزایش یافته است.

نمودار زیر ترکیب هزینه های بانک را در سال ٩۴ نشان می دهد:

هزینه تحلیل بنیادی وبصادر | بانک صادراتهزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک در بودجه ٩۴ بالغ بر ٣۴٠٠ میلیارد ریال بوده است که در واقعی ٩۴ حدود ۶٨٠٠ میلیارد ریال محقق شده است که معادل ١٩۶ درصد بودجه می باشد.

_ مطالبات از دولت در پایان سال مالی ٩۴ بالغ بر ١١۶،٨۵٩ میلیارد ریال بوده است که به اوراق مشارکت، مطالبات تحت تضمین دولت و مطالبات تحت تعهد دولت بر می گردد.

نتیجه گیری

بانک صادرات در سال ٩۴ در جذب سپرده ها بسیار بهتر از سال قبل عمل کرده است و بالاتر از ١٠٠٠ هزار میلیارد ریال سپرده جذب کرده است و به تبع آن میزان تسهیلات اعطایی بانک نیز نسبت به سال قبل افزایش خوبی داشته است. روند جذب سپرده ها در سال ٩۴ طوری بوده است قسمت اعظم ان به سپرده های یکساله اختصاص دارد. با کم شدن سود سپرده ها طبق بخشنامه بانک مرکزی، وضعیت بانک تجاری میزان جذب سپرده های نسبت به موسسه های غیرمجاز بهبود خواهد یافت و نهایتا با کاهش سهم سود سپرده گذارها، سهم بانک از درآمدهای مشاع بهبود خواهد یافت. با لغو (واقعی) تحریم ها و مراوده بانک های تجاری با بانک های بزرگ اروپایی و همچنین ورود سرمایه گذاران خارجی، رونق به اقتصاد کشور باز خواهد گشت و  بانک ها اولین شرکت هایی خواهند بود که تاثیر آن را در صورت های مالی خود نمایش خواهند داد.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن