تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

338
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی وخاور

کلیاتی در مورد بانک

بانک خاورمیانه با سرمایه چهارهزارمیلیارد ریال تماماً پرداخت شده در تاریخ 30/07/91 تحت شماره 430795 و با نام “شرکت بانک خاورمیانه” در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و در تاریخ 11/08/1391 مجوز فعالیت بانک از سوی بانک مرکزی صادر و به صورت یک بانک تجاری به انجام کلیه عملیات بانکی مجاز گردد.

موضوع فعالیت طبق اساسنامه بانک

فعالیت بانک شامل افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه جاری)با دسته چک(، پس انداز و سایر حسابهای مشابه، قبول انواع سپرده های سرمایه گذاری مجاز مطابق با مقررات مربوط، ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین صدور انواع کارت های الکترونیکی، دریافت تسهیلات یا تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط مقرر، اعطای انواع تسهیلات اعتباری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سایر موارد مطابق با اساسنامه بانک می باشد.

مفروضات کلی بودجه 94 بانک خاورمیانه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

بررسی صورت های مالی

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

با توجه به اینکه مجوز فعالیت بانک از سال 91 صادر و عملا از سال 92 بصورت جدی شروع به فعالیت نموده است لذا عمده تسهیلات در سرفصل جاری قرار می گیرد و تسهیلات معوق و مشکوک الوصول خاصی در صورت های شرکت دیده نمی شود.

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

هزینه مطالبات مشکوک الوصول
تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

مطالبات مشکوک الوصول بانک ها طبق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار ، برای ذخیره عمومی، حداقل 1.5 درصد مانده کل اعتبارات اعطایی در پایان هر سال، به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آن ها ذخیره اختصاصی منظور شده است ، محاسبه می شود. برای ذخیره اختصاصی، نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول با لحاظ نمودن ارزش وثایق هر مورد پس از اعمال ضرائب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد:
طبقه سررسید گذشته : 10 درصد
معوق : 20 درصد
طبقه مشکوک الوصول )با توجه به نتیجه بررسی توان بازپرداخت مشتری) : 50 تا 100 درصد
طبقه مشکوک الوصول که از سررسید آن 5 سال یا بیشتر گذشته باشد : 100 درصد

سال 93 مبلغ ذخیره عمومی شرکت بالغ بر 30 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ برای سال 94 بالغ بر 45 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که هزینه مطالبات مشکوک الوصولی که در صورت های سود و زیان آمده است برای مطالبات مشکوک الوصول عمومی اختلاف این اعداد در دوسال متوالی یعنی حدود 15 میلیارد تومان بدست می آید. هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی برای سال جاری حدود 5 میلیارد تومان برآورد شده است که ریز جدول و نحوه محاسبه آن توسط شرکت ارائه نشده است.
در مجموع برای سال جاری حدود 20 میلیارد تومان از درآمد شرکت صرف هزینه مطالبات مشکوک الوصول شده است که با توجه به مبلغ 3 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک ، این نسبت به کمتر از 7 درصد می رسد.

نسبت های مالی

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

مقایسه کلی بانک خاورمیانه با بانک حکمت

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

برای درک بهتر وضعیت صورت های مالی و ارزش بازار شرکت نسبت به دارایی ها و درآمد ها، طی جدولی با بانک حکمت که به لحاظ سرمایه برابر با بانک خاورمیانه است مقایسه ای انجام گرفته است.
با توجه به تازه تاسیس بودن خاورمیانه و سیاست های کلی بانک ،تعداد شعب آن بسیار کمتر و در حدود ده درصد تعداد شعب حکمت می باشد اما به لحاظ متوسط درآمد هر شعبه قابل قیاس با بانک حکمت نمی باشد. بطوری که درآمد متوسط هر شعبه خاورمیانه در سال 1393 بالغ بر 9 میلیارد تومان بوده است درحالیکه درآمد هر شعبه حکمت در حدود 570 میلیون تومان بوده است. سود خالص بانک خاورمیانه در سال 93 حدود 88 میلیارد تومان و سود خالص بانک حکمت 41 میلیارد تومان بوده است که عمده درآمد خاورمیانه درآمد های مشاع و حکمت درآمد های غیر مشاع می باشد. ارزش بازار بانک خاورمیانه با حجم دارایی های بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان و جذب بالغ بر 2300 میلیارد تومان سپرده ، 808 میلیارد تومان می باشد این در حالیست که ارزش بازار بانک حکمت با حجم دارایی های 1400 میلیارد تومانی و حجم سپرده های 1460 میلیارد تومانی ، حدود 450 میلیارد تومان می باشد که به لحاظ نسبت ارزش بازار به سود خالص ، بانک خاورمیانه 9 و بانک حکمت 11 می باشد. نکته دیگر کارایی نسبتا بالاتر هر شعبه بانک خاور میانه در جذب سپرده می باشد که میانگین جذب سپرده هر شعبه در سال 93 حدود 167 میلیارد تومان و میانگین جذب سپرده هر شعبه بانک حکمت حدود 11 میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر هزینه های متوسط هر شعبه بانک خاور میانه نیز بسیار بالاتر از بانک حکمت می باشد بطوریکه متوسط هزینه های عمومی اداری هر شعبه حدود 3 میلیارد تومان و این میزان برای بانک حکمت 500 میلیون می باشد.

صورت سود و زیان برآوردی

تحلیل بنیادی وخاور | بانک خاورمیانه

جمع سپرده های سرمایه گذاری در پیش بینی سال جاری حدود 2700 میلیارد تومان برآورد شده که این میزان برای سال قبل حدود 1700 میلیارد تومان بوده است. طبق وضعیت گردش تسهیلات اعطایی در سال جاری، گردش اصل تسهیلات اعطایی طی دوره بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و وصولی طی دوره بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است که در واقع اختلاف گردش تسهیلات اعطایی طی دوره و وصولی طی دوره، بعنوان افزایش در میزان تسهیلات اعطایی در سال جاری نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
جدول سود و زیان فوق بر مبنای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه شده است. با درنظر گرفتن نرخ سپرده های سرمایه گذاری 20 درصد و نرخ مورد انتظار عقود مشارکتی 24 درصد و غیرمشارکتی 21 درصد و همچنین با فرض تسهیلات 2980 میلیارد تومانی سود هر سهم شرکت 388 ریال برآورد میگردد.

نکته ای که بایستی توجه داشت این سود برآوردی کارشناسی با فرض رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار و با فرض نظارت دقیق بانک مرکزی بر نرخ سپرده های سرمایه گذاری محاسبه شده است.

منبع : شرکت کارگزاری بانک سامان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن