تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

317
telegram nokhbegan-start

نگاهی به شرکت لیزینگ خودروغدیر (ولغدر)

تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

عوامل بنیادی موثر بر شرکت

طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قریب به 300 شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیده اند که از این بین حدود36 شرکت توانسته اند مجوز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند. نکته قابل تأمل آن که اکثر این شرکت ها به بان کهای بزرگ کشور و یا گرو ههای خودروسازی کشور وابسته می باشند و می توان چنین نتیجه گرفت در تأمین منابع مالی و یا محصولات قابل ارائه خود با کمترین مشکل روبرو م یباشند.
لیزینگ یک فعالیت اعتباری کاملا تخصصی است و در حقیقت مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مبتنی بر خرید اجاره و فروش هر نوع کالا یا ابزار سرمای های می باشد. در این روش شرکت لیزینگ به عنوان موجر و متقاضی استفاده از تسهیلات لیزینگ به عنوان مستاجر نامیده می شوند.
با توجه به افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی و همچنین خودر وهای خارجی، افزایش تقاضای لیزینگ پیش بینی م یشود.

خلاصه نکات کلیدی ترازنامه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

در رابطه با اقلام ترازنامه ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:
دارایی های جاری شرکت طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته است که عمدتا ناشی از افزایش مطالبات شرکت می باشد . در سال 93 بخش عمدهای از مطالبات وصول شده است .
داراییهای غیر جاری شرکت تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است .
بدهیهای شرکت روند افزایشی داشته است که عمدتا ناشی از حسابهای پرداختنی می باشد .البته در سال 93 حدود نیمی از آن تسویه شده است .قابل ذکر است شرکت برای عملیات لیزینگ از تسهیلات استفاده نمی کند .
سود انباشته شرکت در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است . قابل ذکر است شرکت فوق در سال جاری قصد افزایش سرمایه دارد .

مقایسه نموداری ولغدر

1.نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت

تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

سودآوری شرکت در سالهای اخیر به علت تحریم ها وکمبود تولید خودرو سازها روند کاهشی داشته است .ولیکن در سال های 92 و 93 به علت افزایش تولید خودرو سازها وبهبود نسبی شرایط اقتصادی تا حدودی بهبود یافته است .

2.مقایسه 6 ساله حاشیه سود

تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

حاشیه سود شرکت روند افزایشی داشته است که به علت بهبود شرایط اقتصادی ورفع موقت قسمتی از تحریم ها می باشد.

نسبت های مالی

تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

پیش بینی سود سال 1394

1.مفروضات بودجه

تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

  • در رابطه با مقدار لیزینگ در تحلیل فوق 100 دستگاه ماشین سنگین ومابقی سواری در نظر گرفته شده است .
  • لیزینگ ماشین های سواری ترکیبی از ایران خودرو و ماشین های وارداتی در نظر گرفته شده است .
  • سایر هزینه ها با یک رشد منطقی در نظر گرفته شده است .
  • درآمد ناشی از تخفیف خرید خودرو برای 100 واحد ماشین سنگین در نظر گرفته شده است .
  • قابل ذکر است در سال جاری شرکت بابت مطالبات مشکوک الوصول مبلغ000 م ریال هزینه در نظر گرفته است که به علت الزام قانونی بانک مرکزی می باشد .با احتساب این مبلغ ،شرکت تقریبا معادل مانده مطالبات معوق خود تا پایان سال مالی 93 ذخیره در نظر گرفته است .گفتنی است شرکت در گزارش 6ماهه خود هیچ هزینه مطالبات مشکوک الوصولی را شناسایی نکرده است.

2.پیش بینی سود

تصویر6- تحلیل بنیادی ولغدر | لیزینگ خودروغدیر

نتیجه گیری 

با توجه به اینکه شرکت درگزارش 6ماهه خود افشا کرده است به دلیل تعویق تحویل خودرو، از شرکت خاور وایران خودرو جریمه تاخیر دریافت خواهد کرد ،در 2سناریو رقم تخفیف در نظر گرفته شده است .درسناریو اول فرض شده است میزان تخفیف مطابق 6ماهه باشد و همچنین به علت وصول کم جرایم اقساط در 6ماهه این رقم نیز بر اساس 6ماهه تعدیل شده است .با در نظر گرفتن این مفروضات وموارد اشاره شده در بالا برآورد می شود شرکت قادر به ساخت 347 ریال سود به ازای هر سهم باشد.در سناریو دوم مبلغ تخفیفات و جرائم اقساط مطابق بودجه در نظر گرفته شده است که با این شرایط شرکت حدود 510 ریال به ازای هر سهم سودآوری خواهد داشت .قابل ذکر است با توجه به بهتر شدن شرایط اقتصادی وافزایش تولیدات خودروسازها وهمچنین برنامه افزایش سرمایه ای که شرکت در پیش دارد به نظر می رسد شرکت قابلیت لیزینگ تعداد بیشتری خودرو را داشته باشد .نکته قابل توجه دیگر این که شرکت برای انجام عملیات لیزینگ تا کنون از تسهیلات استفاده نکرده است و پر واضح است اگر شرکت قصد استفاده از تسهیلات راداشته باشد توانایی بهبود عملیات خود را دارد .

 

منبع : شرکت کارگزاری نهایت نگر
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن