تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

215
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوینReviewed by سایت تحلیلها on Nov 15Rating: 5.0تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوینتحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

طبق آخرین پیش بینی منتشره برای سال مالی منتهی به  94/12/29؛ سود هر سهم بانک با سرمایه ای معادل 11،312 میلیارد ریال به مبلغ 262 ریال اعلام شده است. این رقم نسبت به پیش بینی قبل با 35 درصد تعدیل منفی همراه شده است.هم چنین طی دوره شش ماهه منتهی به 94/6/31 حدود 24 درصد این مبلغ محقق شده است.سود محقق شده طی دوره شش ماهه ؛ نسبت به مشابه سال گذشته 60 درصد افت داشته است.

از دلایل تعدیل منفی شرکت نسبت به پیش بینی قبل می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)سود تسهیلات اعطایی مشاع با کاهش ١٩ درصدی به مبلغ ۶٠،٨۶۵ میلیارد ریال برآورد شده ؛ هم چنین سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با کاهش ١۵ درصدی به مبلغ ٢،۴۵٨ میلیارد ریال لحاظ شده تا در نهایت با وجود کاهش ١٨ درصدی سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ؛ سهم بانک از درآمدهای مشاع با کاهش ٢۶ درصدی به مبلغ ۵،٩١٢ میلیارد ریال محاسبه شود ؛

٢)هزینه های مالی با افزایش قابل توجه از مبلغ ٢٨ میلیارد ریال به مبلغ ۴٣٩ میلیارد ریال رسیده ؛

٣)سود تسهیلات اعطایی غیرمشاع با کاهش ١٨ درصدی به مبلغ ۴٠٨ میلیارد ریال رسیده ؛

۴)هزینه مطالبات مشکوک الوصول با افزایش ٢ درصدی به مبلغ ١،١۴٣ میلیارد ریال رسیده است.

نکات با اهمیت

_ مجموع درآمدهای مشاع بانک به تفکیک درمقایسه با بودجه قبل و هم چنین دوره شش ماهه ابتدایی سال در نمودار زیر نشان داده شده است : ( ارقام به میلیارد ریال) مجموع درآمدهای مشاع برای سال ٩۴ بالغ بر ۶٣،٣٢٣ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به بودجه قبل ١٩ درصد افت را نشان می دهد.طی دوره شش ماهه ابتدایی سال نیز  ۴٧ درصد این مبلغ پوشش داده شده که نسبت به مشابه سال قبل ١٣ درصد افزایش یافته است.

درآمد مشاع تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

_ مجموع تسهیلات اعطایی پیش بینی شده بانک برای سال ٩۴ بالغ بر ٢٩١،۴۵٩ میلیارد ریال می باشد که نسبت به بودجه قبل ١٣ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این ترکیب تسهیلات اعطایی نیز با تغییر مواجه شده، به طوریکه تسهیلات مبادله ای با افزایش ١٣ درصدی مواجه شده و در مقابل تسهیلات مشارکتی با افت ١٩ درصدی مواجه بوده است.

_ مجموع سپرده های بانک و هم چنین تسهیلات اعطایی آن در پایان سال ٩٣ و سه ماهه اول و دوم سال ٩۴ در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) نرخ رشد مجموع سپرده های دریافتی بانک در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول با افت قابل توجهی همراه بوده است درحالیکه نرخ رشد تسهیلات پرداختی طی این دوره نسبت به سه ماهه اول سال افزایش داشته است.

مجموع سپرده های تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

درآمدهای غیر مشاع نیز به تفکیک درمقایسه با بودجه قبل و هم چنین شش ماه ابتدایی سال در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) مجموع درآمدهای غیرمشاع برآوردی بالغ بر ۴،۵٠۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به بودجه قبل ۴ درصد افزایش داشته است.هم چنین طی دوره شش ماهه ۵٠ درصد این مبلغ محقق شده و نسبت به مشابه سال گذشته ٨ درصد رشد داشته است.در این میان نتیجه مبادلات ارزی با رشد ٨١ درصدی نسبت به بودجه قبل به مبلغ ۵٩٧ میلیارد ریال درنظر گرفته شده و طی دوره شش ماهه ٧۴ درصد آن محقق شده است.

درآمد غیرمشاع تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

مجموع هزینه های برآوردی برای سال ٩۴ بالغ بر ٧،٣٣۵ میلیارد ریال می باشد که نسبت به بودجه قبل ٢ درصد افزایش داشته است.طی دوره شش ماهه نیز ۴١ درصد آن پوشش داده شده است.در نمودار زیر هزینه های بانک به تفکیک درمقایسه با پیش بینی قبل و هم چنین شش ماهه ابتدایی سال نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال) نکته قابل توجه افزایش هزینه های مالی می باشد که به مبلغ ۴٣٩ میلیارد ریال محاسبه شده و طی دوره شش ماهه ٢٩ درصد آن محقق شده است.

هزینه های برآوردی تحلیل بنیادی ونوین | بانک اقتصاد نوین

نتیجه گیری

بررسی اطلاعات شش ماهه اول سال جاری بانک نشان از کاهش حجم عملیات بانکی و به خصوص کاهش در جذب سپرده ها می باشد علاوه بر ای ترکیب تسهیلات اعطایی نیز تغییراتی داشته که براساس آن سهم تسهیلات مبادله ای افزایش و سهم تسهیلات مشارکتی کاهش داشته است که مجموع این عوامل سبب کاهش سود تسهیلات اعطایی و درآمدهای مشاع شده است.از طرف دیگر افزایش هزینه های مالی منجر به کاهش سود خالص بانک در بودجه فعلی و پوشش نامناسب آن طی دوره شش ماهه گردیده است. نکته قابل ملاحظه در خصوص این بانک افزایش جزئی در هزینه مطالبات مشکوک الوصول نسبت به پیش بینی قبلی و پوشش ۵۵ درصدی آن طی ۶ ماهه اول سال است . قابل ذکر است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پیش بینی شرکت با افت حدود ۵۶ درصدی نسبت به واقعی سال ٩٣ همراه است. این در حالیست که در گزارشات جدید پیش بینی اکثر بانک های بورسی شاهد  افزایش قابل ملاحظه در هزینه مطالبات مشکوک الوصول هستیم.

منبع : کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن