تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش

111
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخشReviewed by سایت تحلیلها on Dec 19Rating: 5.0تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخشتحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش

تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش

خالص ارزش دارایی های وپخش (هلدینگ دارو پخش)

برای تهیه ی این گزارش از صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 94/08/30 و همینطور صورتهای مالی دوره ی 6 ماهه منتهی به 94/06/31 استفاده شده است. بر این اساس ترکیب سرمایه گذاری های شرکت به شکل زیر می باشد. بخش عمده ی پرتفوی وپخش به سهام شرکتهای بورسی اختصاص دارد.

پرتفوی بورسی

بهای تمام شده ی مجموع سرمایه گذاری های بورسی شرکت بالغ بر 858,740 میلیون ریال است که بیش از 50% آن به سهام داروسازی اکسیر و کارخانجات دارو پخش اختصاص دارد. با این وجود بیشترین ارزش افزوده در پرتفوی بورسی در ارتباط با سهام شرکت دارویی رازک است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پرتفوی بورسی تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش تصویر تحلیل بنیادی وپخش

پرتفوی غیر بورسی

بخش عمده ای از پرتفوی غیر بورسی شرکت در ارتباط با 5 شرکت  زیر است. برای محاسبه ی ارزش روز این شرکتها از نسبت P/Eبرابر با 4.6 ( متوسط صنعت -1) استفاده شده است. همچنین ارزش روز سایر شرکتها برابر با بهای تمام شده آنها لحاظ شده است.

غیربورسی تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش تصویر تحلیل بنیادی وپخش

محاسبات

برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی لحاظ شده است .

اطلاعات تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش تصویر تحلیل بنیادی وپخش

درتاریخ 22 آذر 94 هر سهم وپخش به قیمت 13,924ریال مورد معامله قرار گرفت. این قیمت به نسبت 64% NAV هر سهم است.قیمت سهم وپخش به نسبت های مختلف از NAV به شرح جدول زیر است.

NAV تحلیل بنیادی وپخش | هلدینگ دارو پخش تصویر تحلیل بنیادی وپخش

منبع: تامین سرمایه نوین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن