تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس

320
telegram nokhbegan-start

 

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

تاریخچه شرکت پتروشیمی پارس


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

به منظور استفاده بهینه از حجم گاز حاصل از فازهای اول تا سوم میدان گازی پارس جنوبی طرح الفین نهم بعنوان یکی از طرحهای مصوب برنامه پنج ساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و شرکت پتروشیمی پارس به عنوان مجری طرح مذکور در بهمنماه سال 1377 تاسیس گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پارس جز واحدهای تجاریفرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
با توجه به وجود منابع عظیم گازی در منطقه پارس جنوبی و لزوم استفاده بهینه از ذخایر مشترک ایران و قطر شرکت پتروشیمی پارس در اسفند ماه 1377 تاسیس شده و فعالیتهای اجرایی مرتبط با آن از سال 1378 آغاز گردید.کل سرمایه گذاری ارزی انجام شده 720 میلیون دلار و سرمایه گذاری ریالی انجام شده 2835 میلیارد ریال بوده است.

شرکت پتروشیمی پارس از سه واحد تولیدی تشکیل شده است :

1- واحد استحصال اتان
2-واحد اتیلن بنزن
3- واحد استایرن منومر

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی پارس

طبق اساسنامه: احداث، راهاندازی و بهرهبرداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و فرآوردههای فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد بارعایت قوانین و مقررات مربوطه موضوع فعالیت اصلی شرکت تعریف شده است.

ترکیب صاحبان سهام پتروشیمی پارس

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

بررسی وضعیت تولید

میزان تولید شرکت در سال های اخیر به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

در بین محصولات شرکت در سال 93 بیشترین سهم مربوط به محصولات اتان (36%)، پروپان (21%) و اتیل بنزن (14%) می باشد.

بررسی وضعیت فروش

ترکیب مقدار فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

قیمت فروش محصولات داخلی و صادراتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی pcc انجام می شود. نرخ فروش محصولات داخلی بر اساس قیمت های مورد معامله در بورس کالا تعیین شده و در مورد فروش های صادراتی، عامل صدور با توجه به وضعیت جهانی قیمت محصولات تولیدی شرکت، نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید.

مبلغ فروش

مبلغ فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

پیش بینی تولید

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

مطابق جدول فوق نسبت تولید به ظرفیت اسمی شرکت به غیر از محصولات بوتان، پنتان، اتیل بنزن، استایرن منومر و تولوئن که برای سال های 94 تا 97 بر اساس عملکرد سال 93 شرکت در نظر گرفته شده است. در سایر محصولات نسبت تولید به ظرفیت اسمی در سال های 94 تا 97، سالانه 5% رشد خواهد کرد.

بنابراین تولیدات شرکت تا سال 97 به شرح زیر پیش بینی شده است :

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

پیش بینی مقدار فروش

نسبت فروش به تولید شرکت در سال های گذشته به صورت جدول زیر می باشد. همچنین برای پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال های 94 تا 97 از میانگین نسبت فروش به تولید سال 93 استفاده شده است.

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

بنابراین مقدار فروش شرکت در سال های 94 تا 97 به صورت زیر پیش بینی شده است:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارستحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

پیش بینی نرخ فروش

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی پارس

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت تا سال 97 به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

ارزشگذاری سهام

ارزش سهام شرکت پتروشیمی پارس بر اساس روش DDM به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

ارزش سهام شرکت پتروشیمی پارس بر اساس روش FCFE به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

ارزش سهام شرکت پتروشیمی پارس بر اساس روش FCFF به شرح زیر می باشد:

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس تصویر پتروشیمی پارس

 

منبع : شرکت کارگزاری ارگ هومن
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن