تحلیل بنیادی چافست | افست

115
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی چافست | افستReviewed by سایت تحلیلها on Dec 19Rating: 5.0تحلیل بنیادی چافست | افستتحلیل بنیادی چافست | افست

تحلیل بنیادی چافست | افست

افست

شرکت  طبق اطلاعات منتشر شده طی دوره ١٢ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به ٣١/٠۶/١٣٩۴ سود هر سهم خود را با سرمایه­ ای معادل ٢٠٠ میلیارد ریال به ازای هر سهم مبلغ ٧٠٧ ریال اعلام نموده است. سود پیش بینی شده شرکت در آخرین بودجه  اعلامی منتهی به سال مالی ٣١/٠۶/١٣٩۴ به ازای هر سهم ٧٧٨ ریال بوده است که به این ترتیب در سال مالی ١٣٩۴ میزان ٩١% از بودجه ی اعلامی خود را پوشش دهد. شرکت طی دوره مشابه سال مالی گذشته به ازای هر سهم ۶١١ ریال محققق کرده بوده است.

از دلایل کاهش سود شرکت نسبت به آخرین پیش بینی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١)کاهش ٣.۵% مبلغ فروش شرکت و رسیدن به مبلغ ١٣٣٠ میلیارد ریال

٢)کاهش ٨.٧% هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و تحقق مبلغ ١۴۴ میلیارد ریال

نکات با اهمیت

_ مقدار تولید شرکت در طی این دوره به میزان ٢٠،۶۵٣ تن کاغذ و شمیز بوده است که حاکی از پوشش کامل مقدار تولید نسبت به پیش بینی شرکت می باشد، همچنین بهره برداری از ماشین آلات چاپ و صحافی به میزان ۴۶۴٩۵ ساعت پیش بینی شده بوده است و شرکت در پایان دوره بیش از ۶۵،٨٠١ ساعت از ماشین آلات چاپ و صحافی بهره برداری نموده است. این مسئله حاکی از افزایش ۴١% مقدار ساعت کار بهره برداری از ماشین آلات چاپ و صحافی نسبت به پیش بینی می باشد.

مقدار تولید تحلیل بنیادی چافست | افست

_ با توجه به برابر بودن مقدار تولید با فروش شرکت در مقدار فروش شرکت نیز همین اطلاعات مصداق دارد. شرکت از دلایل کاهش فروش خود به محقق نشدن فروش کتب درسی از ۵٣ میلیون جلد به ۴۴ میلیون جلد تا تاریخ تهیه گزارش اشاره کرده است

_ مبلغ فروش شرکت در پایان سال در بخش مصرف کاغذ و شمیز ۵٩١ میلیارد ریال بوده است. شرکت در پیش بینی خود ۵٩١ میلیارد ریال پیش بینی نموده است و حاکی از پوشش کامل مبلغ فروش مصرف کاغذ و شمیز است. همچنین مبلغ فروش بهره برداری از ماشین آلات چاپ و صحافی هم در دوره ی مالی منتهی به ٣١/٠۶/٩۴ برابر با ٧٣٨ میلیارد ریال بوده است که حاکی از افت ۶% مبلغ فروش این بخش نسبت به پیش بینی ٧٨٧ میلیارد ریالی می باشد.

مبلغ فروش تحلیل بنیادی چافست | افست

همچنین در نمودار زیر ترکیب درآمد شرکت آورده شده است:

ترکیب درآمد تحلیل بنیادی چافست | افست

_ متوسط نرخ خدمات بهره برداری از ماشین آلات در دوره ی واقعی سال مالی ١٣٩۴ نسبت به پیش بینی سال مالی ١٣٩۴ با ٣۴% کاهش همراه بوده است و در مصرف کاغذ و شمیز نیز متوسط نرخ فروش واقعی شرکت مطابق بودجه بوده است.

_ بهای تمام شده شرکت در سال مالی منتهی به ٣١/٠۶/١٣٩۴ نسبت به دوره ی مشابه با افزایش ٢۴% مواجه شده است و از ٧٩٧ میلیارد ریال به ٩٨٩ میلیارد ریال رسیده است و این مبلغ نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی ١٣٩۴ کاهشی ۴% داشته است. همچنین شرکت در توجیه کاهش هزینه های فروش،‌اداری و عمومی به توزیع نشدن و هزینه های مربوط به کتب درسی تحقق نیافته اشاره کرده است.

_ براساس اطلاعات حسابرسی شده سال مالی ٩٣ وزارت آموزش و پرورش حدود ۴٢.۵٨ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد و حدود ٩٣ درصد فروش سال ٩٣ به آموزش و پرورش بوده است. این موضوع می تواند ورود به موقع وجه نقد جهت انجام عملیات جاری شرکت را به مخاطره بیاندازد.  نمودار زیر روند حسابهای دریافتنی شرکت در سالهای گذشته رانمایش می دهد (ارقام میلیون ریال)

روند اسناد دریافتنی تحلیل بنیادی چافست | افست

نسبت وجه نقد تحلیل بنیادی چافست | افست

نتیجه گیری

شرکت در دوره ی مالی سال ١٣٩۴ توانسته است با بهبود کارایی نیروی انسانی و افزایش بهره وری ماشین آلات بهای تمام شده محصولات خود را کاهش داده و موفق به کنترل و کاهش هزینه های اداری و عمومی شده است. همانطور که اشاره شد حدود ٩٣ درصد فروش سال ٩٣ به آموزش و پرورش بوده است. بنابراین ابعاد فعالیت شرکت و جایگیری در بین ده شرکت عظیم صنعت چاپ و وجود مشتری مطمئن، از جمله نقاط قوت شرکت می باشد. اما از طرف دیگر عدم وصول به موقع حساب های دریافتنی می تواند جز ء ریسک های شرکت باشد.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن