تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

193
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامینReviewed by سایت تحلیلها on Jan 20Rating: 5.0تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامینتحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

تحلیل شرکت داروسازی کاسپین تأمین

تاریخچه شرکت

شرکت داروسازی کاسپین تأمین در سال ١٣۶٢ به نام شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران تأسیس گردید. این شرکت وابسته به گروه سرمایه گذاری دارویی تأمین (TPICO)  می باشد. تولیدات این شرکت در ابتدا منحصر به انواع مختلف آمپول بوده و در طی سالیان گذشته شرکت همواره در جهت افزایش تعداد محصولات و تنوع آنها کوشیده است.  در سال ١٣٨٠ در کنار بخش آمپول که اصلی ترین شکل دارویی تولیدی در کاسپین تأمین میباشد، اشکال نیمه جامدات (کرم، پماد، ژل و شیاف) و محلولهای خوراکی و شربتها نیز راه اندازی شد. در سال ١٣٨۵ شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران (IPDIC) جهت توسعه صادرات و در راستای برند سازی نام کارخانه داروسازی ایرانی در سطح جهانی، به شرکت داروسازی کاسپین تأمین (C.T.Pharma) تغییر نام داد. این شرکت در حال حاضر تعداد ٨٩ قلم از محصولات دارویی را به بازارهای داخل و جهانی عرضه می نماید.

فعالیت های شرکت

فعالیت شرکت به طور خلاصه تولید و توزیع انواع محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشد. بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ١٠٧ میلیون عدد انواع آمپول، ٧٠٠ هزار لیتر انواع شربت، ١٠٠ تن انواع پماد، ٨ میلیون عددانواع شیاف، ٢٠٠ تن انواع ژل و ٢١٠ هزار لیتر انواع محلول های دارویی آغاز شده است.

ترکیب سرمایه و سهامداران شرکت


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه شرکت طی چندین مرحله به ١۵٠ میلیارد ریال رسیده است:

سهامداران تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

ترکیب سهامداران شرکت در شش ماهه ٩۴ به صورت جدول زیر می باشد

ترکیب تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

ظرفیت تولیدی

ظرفیت تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

محصولات تولیدی

محصولات تولیدی شرکت فراورده های تزریقی و بیمارستانی می باشد که در بودجه ٩۴ تعداد ١٩٩،۵١١،٠٠٠ هزار عدد محصول برای تولید پیش بینی شده است که ٨٨ درصد ان به محصولات تزریقی اختصاص دارد. در شش ماهه نخست سال ۴٩ درصد از تولیدات برآوردی محصولات تزریقی در بودجه محقق شده است و ۴١ درصد از محصولات غیر تزریقی نیز در این برهه زمانی پوشش داده شده است. تولید محصولات تزریقی در بودجه ٩۴  نسبت به سال قبل با افزایش ٧ درصدی همراه بوده است در صورتی که محصولات غیر تزریقی هم با افزایش ٢٩ درصدی نسبت به سال قبل برآورد شده است.

محصولات تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

مقدار فروش

محصولات تزریقی بالغ بر ٧٧ درصد از مقدار فروش شرکت را به خود اختصاص می دهند و مابقی به محصولات غیر تزریقی مربوط می شود. شرکت در شش ماهه نخست سال موفق به فروش ٩۵،١٩٢،٣٢١ هزار عدد محصولات تزریقی شده است که حدود ۴٩ درصد بودجه را پوشش داده است. همچنین محصولات غیر تزریقی هم حدود ۴۴ درصد از بودجه برآوردی را پوشش داده است. نکته قابل ذکر افزایش ١۶ درصدی مقدار فروش محصولات تزریقی و از سویی دیگر کاهش ١١ درصدی محصولات غیر تزریقی می باشد.

مقدار تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

مقدار فروش گروه محصولات تزریقی برای فروش داخلی در شش ماهه نخست سال حدود ١٠ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است همچنین فروش محصولات تزریقی برای صادرات به کشورهای همسایه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ١٢٠ درصدی مواجه بوده است و از ۴.٧ میلیون عدد به ١٠.۴ میلیون عدد رسیده است.

مبلغ فروش شرکت

حدود ٩٠ درصد از مبلغ فروش شرکت هم در بودجه و هم در شش ماهه نخست سال به محصولات تزریقی و کمتر از ١٠ درصد آن به محصولات غیر تزریقی اختصاص دارد.  در شش ماهه نخست سال حدود ۴٧ درصد از محصولات تزریقی و حدود ۴٨ درصد از محصولات غیر تزریقی بودجه ٩۴ محقق شده است.  مبلغ فروش محصولات تزریقی در بودجه ٩۴ با ٢۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورد شده است که این افزایش در پی افزایش مقداری فروش در بودجه می باشد. کل مبلغ فروش شرکت در بودجه با ٢٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

مبلغ فروش شرکت در شش ماهه نخست سال به شرح نمودار زیر می باشد:

مبلغ تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

همانطور که ملاحظه می شود بخش عمده ای از فروش شرکت از بابت محصولات تزریقی و مقدار خیلی کمتری هم به پماد و محصولات شیاف و … اختصاص دارد.

حدود ٩۶ درصد از فروش شرکت به بازار داخلی و ۴ درصد آن به بازار خارجی اختصاص دارد.

بازار تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

محصولات صادراتی شرکت بیشتر به افغانستان و کشورهای آفرقایی می باشد. میزان ارز برآوردی از فروش صادراتی حدود ٢.۵ میلیون دلار برآورد شده است که نرخ تسعیر ٣٠،٠٠٠ ریال برای آن در نظر گرفته شده است. در شش ماهه نخست سال ١.٣١ میلیون دلار از فروش صادراتی حاصل شده است.

حاشیه سود محصولات شرکت در جدول زیر امده است:

حاشیه سود تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

همانطور که ملاحظه می شود محصولات تزریقی که عمده فروش شرکت را تشکیل می دهند دارای حاشیه سود مناسب ۴٢ درصدی در شش ماهه نخست سال می باشد. البته حاشیه سود آن نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

حدود ٧١ درصد از بهای تمام شده کالای فروش رفته در شش ماهه نخست سال یه مواد مستقیم مصرفی تعلق دارد که در شش ماهه ۴٧ درصد آن محقق شده است. مواد مستقیم مصرفی در  بودجه ٩۴ نسبت به سال قبل با ٢۶ درصد افزایش برآورد شده است. حدود ۶١ درصد از مواد مصرفی به مواد بسته بندی و مابقی به مواد اولیه تعلق دارد.

نمودار زیر ترکیب مواد اولیه مصرفی شرکت در شش ماهه نخست سال را نشان می دهد.

بهای تمام شده تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

حدود ۵٢ درصد از مواد اولیه مصرفی به پوکه اختصاص دارد که در ایران تولید می شود. البته ٨ درصد ان هم به هپارین تعلق دارد که از چین وارد می شود.

در شش ماهه نخست سال ۶۴ درصد از مواد اولیه در داخل کشور تامین شده است و ٣۶ درصد آن هم به صورت وارداتی بوده است که اکثرا از چین وارد شده است. حدود ١٣.٨ میلیون دلار هم در بودجه ٩۴ به منظور خرید انواع مواد اولیه و قطعات در نظر گرفته شده است که ۴.۵ میلیون دلار در شش ماهه محقق شده است که نرخ تسعیر ٣٠،٠٠٠ برای آن در نظر گرفته شده است.

ترکیب بهای تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

حدود ٢۴ درصد از بهای تمام شده هم به سربار تولید اختصاص دارد که از این بین بخش عمده آن به حقوق و دستمزد و مواد غیر مستقیم اختصاص دارد. حدود ۵ درصد آن به دستمزد مستقیم تولید مربوط می باشد.

روند تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

سود شرکت در سالهای اخیر همواره روندی صعودی را طی کرده است و از ۵٩ میلیارد ریال در سال ٩٠ به ٣٩٠ میلیارد ریال در بودجه ٩۴ رسیده است.

ترازنامه

ترازنامه تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

بخش عمده ای از دارایی های شرکت به دارایی های جاری اختصاص دارد که حدود ۵٨ درصد آن به حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری تعلق دارد که نسبت به سال قبل ٢٠ درصد افزایش داشته است و ناشی از طولانی بودن دوره وصول مطالبات می باشد. لازم به تاکید است که دوره وصول مطالبات از شرکت های پخش، خصوصا شرکت هایی که با شرکت وابسته تلقی می شود. طولانی شدن دوره وصول مطالبات تجاری، شرکت را ناگزیر به استفاده از تسهیلات مالی جهت تامین سرمایه در گردش و تحمل هزینه های مالی قابل توجه می نماید.

موجودی مواد و کالا هم در شش ماهه نخست سال با ١٧ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۴١٨ میلیارد ریال رسیده است که قسمت عمده ان به مواد اولیه اولیه و بسته بندی اختصاص دارد. قسمتی هم به کالای ساخته شده و در جریان ساخت اختصاص دارد.  بالا بودن موجودی مواد اولیه به دلیل وجود تحریم ها و مشکلات فرآیند دریافت مواد اولیه از خارج می باشد که شرکت ناگزیر مواد اولیه بیشتری را طی هر سفارش خریداری کرده است.

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری در شش ماهه نخست سال ٣١٣ میلیارد می باشد که نسبت به سال قبل ٢٨ درصد رشد داشته است که بیشتر مربوط به دو شرکت دارو شیشه و پارس آمپول از تامین کنندگان انواع پوکه و همچنین از بابت دو شرکت توفیق دارو و اکبریه از تامین کنندگان مواد اولیه می باشد.

سود و زیان

سودو زیان تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

فروش خالص در شش ماهه نخست سال بالغ بر ٨۶١ میلیارد ریال می باشد که در شش ماهه ۴۶ درصد بودجه محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢١ درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده هم در شش ماهه ۵٠٨ میلیارد ریال می باشد که ۴۶ درصد بودجه را پوشش داده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٣ درصد رشد داشته است که نهایتا منجر به افزایش ٧ درصدی سود ناخالص شده است.

هزینه های اداری، عمومی و فروش هم در شش ماهه نخست سال بالغ بر ۶٠ میلیارد ریال بوده است که ۵٧ درصد بودجه را پوشش داده است که بخش عمده آن به هزینه توزیع و فروش تعلق دارد.

هزینه های مالی شرکت در شش ماهه ٧٠ میلیارد ریال می باشد که ۴۶ درصد بودجه را پوشش داده است. هزینه مالی شرکت که در پی افزایش تسهیلات دریافتی بابت کمبود نقدینگی می باشد از مشکلات اساسی شرکت می باشد که در صورت حل آن سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

شرکت در شش ماهه نخست سال با سرمایه ١۵٠ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ١،١٩٣ ریال سود ساخته است و ۴۶ درصد را محقق کرده است که نسبت به سال قبل ١۵ درصد رشد داشته است.

نسبت های مالی

نسبت مالی تحلیل بنیادی کاسپین | داروسازی کاسپین تامین

سایر نکات مطرح شده در جلسه معارفه ی شرکت

_ داروی انوکسافارین از داروهای جدید در حال ورود به بازار کاسپین تامین می باشد و همچنین از داروهای پرفروش شرکت می توان به آگزیتوسین و آتروفین و کلیندامیسین و غیره اشاره کرد.

_ سهم بازار شرکت در داروهای بیمارستانی و اتاق عمل در حدود ٢٠% می باشد. همچنین شرکت در نه ماهه ١٣٩ میلیارد تومان فروش داشته است و در سال جاری نیز ١٠% از محصولات با حاشیه سود پایین موفق به دریافت افزایش نرخ شده اند.

_ محصولات این شرکت عمدتا در حوزه گروه بیهوشی،‌قلب، ضد انعقاد، حوزه های جراحی، CCUT ، ICU.

_ شرکت در نظر دارد در تولیدات جدید خود از سرنگ های از پیش پر شده استفاده نماید و در این راستا خط ماشین سرنگ خریداری شده است و از ماه آینده اولین آمپول جدید وارد بازار خواهد شد. همچنین در برنامه های خود قصد ورود جدی به حوزه ی ویال را نیز دارد و همچنین از برنامه های آتی کاسپین ورود به حوزه ی بیوتکنولوژی و محصولات طبیعی و گیاهی می باشد که دو قلم از داروهای این حوزه در حال اخذ مجوز هستند.

_ بخش R&D شرکت موفق به تولید ٢۵ قلم داروی جدید شده است که در بسیاری ازین محصولات اولین تولیدکننده ی داخلی می باشد و ١٠ قلم از این داروها نیز انحصاری می باشد. علاوه بر این شرکت ١٠٨ پروانه تولید دارو دارد که ازین بین ١٠۵ عدد از آن ها در بازار عرضه می شود که ٨۶ قلم از آن ها در گروه آمپول قرار دارند.

نتیجه گیری

میزان فروش شرکت در شش ماهه نخست سال تقریبا مناسب بوده است و با توجه به روند پوشش سود در سال های گذشته، به نظر می رسد تحقق بودجه در پایان سال مالی در دسترس باشد. با توجه به لغو تحریم ها و رفع مشکلات ناشی از واردات مواد اولیه در دوران پسا تحریم، هزینه های مالی شرکت قطعا کاهش خواهد یافت و سودآوری شرکت را افزایش خواهد داد. با رفع تحریم ها هزینه واردات کاهش خواهد یافت و این موضوع اثر مثبتی بر روی هزینه ی مالی شرکت خواهد گذاشت و همچنین می توان به کاهش Lead Time و افت موجودی کالا اشاره کرد.

از دلایل افزایش دوره ی وصول مطالبات و به همین ترتیب افزایش هزینه مالی شرکت های گروه دارویی تامین اجتماعی می توان به عدم دریافت بدهی دولت و به همین ترتیب عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط شرکت های پخش اشاره کرد. از نکات مهم می توان به مطالبات ٨۵٠ میلیارد تومانی مجموعه دارویی تامین اجتماعی از دولت اشاره کرد که اخباری مبتنی بر توافقاتی برای پرداخت مطالبات دولت به (مجموعه دارویی تامین اجتماعی) به واسطه بانک رفاه وجود دارد که در صورت تحقق آن تاثیری مثبت بر روند سودسازی شرکت خواهد داشت.

قابل ذکر است شرکت تعدادی داروهای خاص و انحصاری تولید می کند که این مهم موجب افزایش قدرت چانه زنی شرکت در تعیین نرخ محصولات توسط وزارت بهداشت می شود. این مسئله از پتانسیل بالای شرکت حکایت دارد و با توجه به سود اعلامی شرکت در بودجه ٩۴ (٢،۶٠٠ ریال) و در نظر گرفتن P/E حدود ۵.۵ برای آن قیمت های ١۴٣٠ تا ١۵٠٠ تومان برای آن مناسب می باشد.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن