تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

356
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی کرماشا

معرفی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

مجتمع تولید آمونیاک و اوره کرمانشاه بهمنظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز استان کرمانشاه و استانهای همجوار در غرب کشور، در سال 1375 به ثبت رسید و در سال 1379 به صورت سهام عام درآمد. این مجتمع در زمینی به مساحت حدوداً 295 هکتار، احداث گردید. بخش صنعتی مجتمع، حدوداً 62 هکتار را به خود اختصاص داده و 114 هکتار از این اراضی جهت احداث فضای سبز منظور شده است.

سهام داران

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 10/07/1394 به شرح جدول زیر بوده که در این تاریخ، بیشترین سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه به شرکت نفت و گاز پارسیان تعلق دارد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

لازم به ذکر است افزایش سرمایه 111 درصدی شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، مورخ 02/04/94 از مبلغ 1،764 میلیارد ریال به 3،529 میلیارد ریال به تصویب رسید.

بررسی صنعت پتروشیمی

پتروشیمی صنعتی است که دامنه کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهد. امروزه نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه کشورها را به ایجاد کارخانههای تولیدی و جلب سرمایه به سمت این صنعت معطوف داشته است.
پتروشیمی در ایران از قدمتی بیش از 50 سال برخوردار است. این صنعت در زمره یکی از مهمترین گزینههای صادرات کشور است که باعث طولانی تر شدن زنجیره و حلقههای ارزش افزوده از منابع کمنظیر هیدروکربنهای نفتی و گازی تا محصول نهایی در کشور میگردد.
کشورهایی مثل ژاپن و کره از این صنعت بهعنوان نیروی محرکه صنایع مختلف خود استفاده کردهاند. کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به ویژه آنهایی که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند، معمولاً دنبالهرو و متأثر از سیاستهای کشورهای صنعتی و پیشرفته بودهاند. ایران به سبب قرار گرفتن در شاهراه انرژی جهان و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، میتواند نقش مهمی را در عرصه صنعت پتروشیمی جهان بر عهده گیرد .
محصولات اصلی صنعت پتروشیمی در ایران شامل آمونیاک، اوره، متانول، انواع اتیلن، انواع پلیاتیلن، انواع پروپیلن و پلیپروپیلن است. با توجه به فعالیت شرکت پتروشیمی کرمانشاه در زمینه تولید آمونیاک و اوره، در ادامه به مراحل تولید در شرکت پتروشیمی کرمانشاه پرداخته شده است.

صنعت پتروشیمی اوره و آمونیاک در ایران

جدول ذیل ظرفیت اسمی شرکتهای تولیدکننده اوره در ایران را نشان میدهد که بر اساس آن شرکت پتروشیمی کرمانشاه با ظرفیت اسمی تولید 660،000 تن اوره در سال، حدود 15 درصد از کل ظرفیت کنونی کشور را دارا است.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

همانطور که در جدول قبل مشاهده میشود، تولید اوره برای شرکتهای پتروشیمی 330 روز در سال در نظر گرفته شده است. از آنجا که میزان مصرف و نیاز فعلی کشور، 1،8تا 2،1 میلیون تن اوره در سال است، لذا توان صادراتی شرکتهای داخلی حدود 2،3 تا 2،6 میلیون تن در سال تخمین زده میشود. با توجه به توضیحات ذکر شده در قسمتهای قبل، در ایران هشت طرح تولیدی اوره شامل پتروشیمی هنگام، لاوان، هرمز و پردیس 3 در منطقه عسلویه و مدیریت توسعه، زنجان، لردگان و گلستان در حال احداث هستند که در سالهای آتی مجموعاً 8،056میلیون تن به ظرفیت تولید سالانه اوره در ایران اضافه خواهند کرد.

بررسی عملیات شرکت پتروشیمی کرمانشاه

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در زمینه تولید محصولات آمونیاک و اوره مشغول به فعالیت است. ماده اولیه مصرفی این شرکت گاز طبیعی )متان  ( است که طی فرآیند تولید، ابتدا محصول آمونیاک تولید و سپس آمونیاک تولیدشده در واحد اوره تبدیل به اوره میگردد. شکل زیر نمای کلی خوراک دریافتی، محصولات تولیدی و همچنین زنجیره فرآیندی واحدها را نشان میدهد.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

محصول اصلی در شرکت پتروشیمی کرمانشاه، محصول اوره است. در این فرآیند گاز طبیعی بهعنوان خوراک اصلی و آمونیاک به عنوان محصول میانی در نظر گرفته میشود . در بخش مواد اولیه گاز طبیعی هم بهعنوان خوراک و هم بهعنوان سوخت مصرف میگردد.

نسبت های مالی شرکت پتروشیمی کرمانشاه

در این قسمت به بررسی نسبتهای مالی شرکت پتروشیمی کرمانشاه در قالب چهار گروه اصلی نسبتهای نقدینگی  ، اهرمی  ،فعالیت  و سودآوری  پرداخته میشود.

نسبت های نقدینگی نشان دهنده توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاهمدت خود از محل داراییهای جاری آن است. این نسبتها بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت شرکت و افرادی است که تصمیم دارند به شرکت وام بدهند.

نسبت های اهرمی که این نسبتها توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت را اندازه گیری میکنند. همچنین این نسبتها میزان تأمین مالی خارجی شرکت را مشخص میسازند؛ یعنی وجوهی که توسط صاحبان سهام )سهامداران( تأمین شده با وجوهی که از طریق وام به دست آمده مقایسه میشود.

نسبت های فعالیت نشان دهنده میزان کارایی مدیریت در استفاده مؤثر از منابع و داراییهای شرکت را نشان داده و سطحفروش را با حسابهای مختلف دارایی می سنجد.

نسبت های سودآوری که این نسبتها میزان موفقیت شرکت درکسب سود و طریق تأمین آن از محل فروش یا سرمایه گذاریها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پیش بینی سود سال 1394 شرکت پتروشیمی کرمانشاه

مقدار، نرخ و مبلغ فروش و تولید محصولات

در حال حاضر ظرفیت اسمی فاز اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه حدوداً 396،000 تن آمونیاک در سال و 660،000 تن اوره )کود شیمیایی( در سال که حدود 63 درصد از مبلغ فروش اوره تولیدشده، صادراتی بوده و الباقی به شرکت خدمات حمایت کشاورزی با نرخ مصوب دولتی فروخته میشود. همچنین با بهرهبرداری از فاز دوم، ظرفیت تولید اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی کرمانشاه دو برابر خواهد شد.
شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بودجه سال 1394 خود، مقدار تولید آمونیاک خود را 380،190 تن و مقدار تولید اوره خود را 659،000تن پیش بینی نموده است. جدول ذیل پیش بینی مقدار تولید محصولات در سال 1394 نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

در بخش مفروضات مربوط به مقدار تولید شرکت پتروشیمی کرمانشاه، مقدار تولید برای سال 1394 معادل چهار برابر تولید در دوره سه ماهه سال 1394 در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه در سال 1393 نسبت فروش به تولید حدود66 درصد ( 716،289 تن فروش از 1،018،189تن تولید( بوده است، لذا پیش بینی مقدار فروش محصولات در سال 1394 ، مطابق نسبت فروش محصولات در سال 1393 در نظر گرفته شده است. جدول زیر پیش بینی مقدار فروش محصولات شرکت پتروشیمی کرمانشاه برای سال 1394 را نشان میدهد.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

همانگونه که مشاهده میشود نسبت درصد فروش داخلی و صادراتی محصولات در سال 1394 ، مشابه نسبت درصد فروش در سال 1393 در نظر گرفته شده است. نرخهای پیش بینی شده برای محاسبه و پیش بینی مبلغ فروش برای سال 1394 ، در جدول نشان داده شده است.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

همانگونه که مشاهده میشود، نرخ دلار صادراتی برای سال 1394 برابر نرخ دلار آزاد و نرخ اوره صادراتی برابر 280 دلار برای کل سال در نظر گرفته شده است. نهایتاً با توجه به مفروضات فوق الذکر، پیش بینی مبلغ فروش محصولات شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1394 مطابق جدول زیر به دست می آید.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

همانگونه که مشاهده میشود، دستمزد مستقیم با توجه به تغییرات نسبت تولید سال 1394 به تولید سال قبل تغییر میکند.مقدار سربار نیز با توجه به توضیحات ذکرشده در قسمتهای قبل تغییر میکند. لازم به ذکر است، مطابق صورتهای مالیشرکت، مبلغ گاز سوخت مصرفی در سربار محاسبه شده است.

پیش بینی صورت سود و زیان

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

همانگونه که مشاهده میشود، با لحاظ نمودن مفروضات تعیین شده در قسمتهای قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشمی کرمانشاه برای سال 1394 پیش بینی شده است. لازم به ذکر است سرمایه شرکت پتروشیمی کرمانشاه با در نظر گرفتن آخرین افزایش سرمایه، مبلغ 3،529،200 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت

در این بخش با استفاده از پیش بینی سود هر سهم شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال1394 ، سود شرکت براساس دو متغیر اصلی نرخ دلار مبادلهای و نرخ گاز مصرفی مجتمع تحلیل حساسیت شده است. جدول ذیل پیش بینی سود هر سهم شرکت را در حالات گوناگون نشان میدهد.

تحلیل بنیادی کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه

با توجه به تحلیل حساسیت ارائه شده در جدول قبل و با در نظر گرفتن آخرین افزایش سرمایه، سود هر سهم شرکت پتروشیمی کرمانشاه با تغییر در نرخ دلار مبادلهای و نرخ گاز مصرفی مجتمع، از 587 ریال تا 887 ریال قابلیت تغییر دارد.

 

منبع : شرکت کارگزاری بورس آثل
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن