تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

75
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملوReviewed by سایت تحلیلها on Feb 26Rating: 4.0تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملوتحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت در اولین پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/ ٩۵ منتشر کرده است؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ١٧,١٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١٨٠ریال پیش بینی نموده است این در حالی است که شرکت در  آخرین پیش بینی  سال ٩۴ سود هر سهم خود را به مبلغ ٣٨٠ ریال برآورد کرده است. همچنین شرکت طی دوره ٩ ماهه سال جاری ۶٠ درصد این مبلغ را پوشش داده است .

از مهمترین دلایل این کاهش ۵٣ درصدی در برآورد سود سال  ٩۵ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

_ افزایش ۵٨ درصدی برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته در حالیکه  فروش شرکت با افزایش ١٣ درصدی برآورد شده که این امر منجر به کاهش ۵۶ درصدی سود ناخالص برآوردی شرکت برای سال ٩۵ شده است.

_ افزایش ١٧ درصدی  برآورد هزینه های اداری و فروش در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴

_ افزایش ٨,۴٩٨ درصدی برآورد هزینه های مالی برای سال ٩۵ نسبت به ٩۴ و رسیدن آن به مبلغ حدود ٣٧ میلیارد ریال

_ کاهش ٢۴ درصدی برآورد درآمد سرمایه گذاری ها

نکات مهم

شرکت در اولین پیش بینی خود برای سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/٩۵ مبلغ فروش و ارائه خدمات خود را ١٧,٩۵٧ میلیارد ریال برآورد کرده که نسبت به آخرین پیش بینی سال ٩۴ حدود ١٣ درصد افزایش را نشان میدهد . همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٠ درصد کل مبلغ فروش بودجه شده شرکت در  سال ٩۴ پوشش داده شده است .

ترکیب مبلغ فروش شرکت به تفکیک محصولات براس سال ٩۵ در نمودار زیر نشان داده شده است :

مبلغ تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

همانطور که مشاهده میشود  ۴٢ و ۴١ درصد مبلغ فروش شرکت به ترتیب به  محصول کنسانتره آهن و گندله اختصاص دارد که هر دو محصول به عنوان مواد اولیه در صنعت فولاد به شمار میروند . شرکت در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به آخرین پیش بینی  سال ٩۴ مبلغ فروش برای کنسانتره آهن را  با کاهش ١۶ درصدی همراه کرده است. همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٢ درصد مبلغ فروش بودجه شده این محصول پوشش داده شده است.

شرکت برآورد مبلغ فروش محصول گندله برای سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ را با افزایش ٩ درصدی همراه کرده است همچنین طی نه ماهه سال جاری۶۵ درصد مبلغ فروش بودجه شده این محصول برای سال ٩۴ پوشش داده شده است.

قابل ذکر است که گندله‌ها، گویهایی تولید شده از کنسانتره‌ها و کانه‌های طبیعی آهن هستند در حالیکه در کنسانتره عیار متوسط سنگ آهن پایین است و مقدار عناصر بیش از حد مورد قبول است. به همین دلیل برای پرعیارسازی از روشهای پیشرفته تر و مدار پیچیده تری اقدام به تولید کنسانتره آهن می شود.

شرکت در سال ٩۵ سهم ١٧ درصدی از  فروش برآوردی خود را به محصول فولاد اختصاص داده است این در حالی است که شرکت در سال ٩۴ درآمدی را از این محل برای خود پیش بینی نکرده بود . میتوان این پیش بینی را  در راستای ورود خط تولید فولاد (ثامن )به ظرفیت حدود یک میلیون تن دانست که این طرح قرار است تا دی ماه ٩۵ به بهرهبرداری کامل برسد که این رویداد تکمیل کننده زنجیره ارزش شرکت میباشد.شرکت در سال ٩۵ برآورد کرده که ٣٠٠ هزار تن فولاد تولیدی خود را در مجموع به مبلغ حدود ٣,٠٠٠ میلیارد ریال به فروش برساند این در حالی است که شرکت در پایان از محل فروش این محصول زیان ناخالصی به مبلغ ٧۵٠ میلیون ریال پیش بینی کرده است که این امر  ناشی از فعالیت زیر ظرفیت واقعی(حدود یک میلیون تن) این مجتمع فولادی در این سال است.

همچنین برآورد مبلغ ٣٧ میلیارد ریال برای هزینه های مالی در سال ٩۵ نتیجه تامین مالی جهت بهره برداری از این طرح فولادی عنوان شده است

اما نکته دیگر این است که ١ درصد مبلغ فروش شرکت در سال ٩۴ به محصول سنگ دانه بندی شده اختصاص دارد که در سال ٩۵ برآورد شده تمام ۵٠٠ هزار تن تولید این محصول در فرآیند تولید فولاد مصرف شده و از محل فروش این محصول شرکت درآمدی نداشته باشد.قابل ذکر است برای تولید سنگ آهن دانه بندی ، سنگ آهن با عیار حدود ۵٠% طی دو یا سه مرحله خرد و توسط سرند به کلاس دانه بندی مختلف تقسیم می شود و در نهایت سنگ آهن با عیار ۶٨ – ۶٠% در دو یا سه کلاس ابعادی استخراج میشود.

همچنین شرکت ظرفیت تولید ١.۵ میلیون تن سنگ دانه بندی شده را دارد که به دلیل به صرفه نبودن به لحاظ قیمتی با ٣٠ درصد توان خود تولید میکند.

در نمودار زیر مقدار تولیدات شرکت به تفکیک آمده است: (ارقام به هزار تن)

تولیدات تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

شرکت در اولین پیش بینی خود برای سال ٩۵ تولید مقداری محصول کنسانتره آهن خود را بدون تغییر نسبت به سال ٩۴ برآورد کرده است اما برای محصول گندله افزایش ٢۶ درصدی را در این مدت پیش بینی کرده است  همچنین طی نه ماهه سال جاری تولید مقداری این دو محصول به ترتیب  با  پوشش٧۶ و ۶۶ درصدی همراه بوده است

مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک در نمودار زیر آمده است : (ارقام به هزار تن)

مقدار تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

شرکت مقدار فروش کنسانتره آهن در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با کاهش ٣ درصدی و برای محصول گندله با افزایش ٢۶ درصدی برآورد کرده است که در نه ماهه سال جاری به ترتیب ٧٠ و ۶٣ درصد فروش مقداری این دو محصول پوشش داده شده است.

جدول زیر متوسط نرخ فروش محصولات شرکت به تفکیک نشان میدهد : (ارقام هزار ریال به ازای هر تن)

نرخ تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود میانگین نرخ فروش محصول کنسانتره و گندله در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به پیش بینی سال ٩۴ به ترتیب با کاهش  ١۴ و ١٣ درصدی همراه  است  قابل ذکر است که نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن به شرکت فولاد مبارکه  و فولاد خوزستان در سال ٩۴ به ترتیب ١۶ و ١۴ درصد میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان است که برای سال ٩۵ نرخ فروش کنسانتره به فولادخوزستان ١١.٨ % قیمت شمش فولاد این شرکت و نرخ فروش کنسانتره و گندله به فولاد مبارکه به ترتیب ١٣.٨ و ٢١ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برآورد شده است.

بهای تمام شده

شرکت بهای تمام شده خود را  در اولین پیش بینی سال ٩۵ (در حالیکه مبلغ فروش تنها ١٣ درصد افزایش داشته) نسبت به پیش بینی سال ٩۴ حدود ۵٨ درصد افزایش داده و مبلغ١۵,١٧١ میلیارد ریال را برآورد کرده است نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را نشان میدهد :

بهای تولید تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم ۵٠ درصد از بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد. هزینه مواد مصرفی برآورد شده در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به ٩۴حدود ١١۵ درصد افزایش داشته است که علت عمده آن تغییر رویه استخراج سنگ آهن برای سال ٩۵ عنوان شده است که موجب شده برداشت باطله از ٢٠ میلیون تن به ۶۶ میلیون تن در سال افزایش یابد و موجب شود هزینه های استخراج برای سال ٩۵ به شدت افزایش یابد.

 همچنین این مواد اولیه عمدتا شامل سنگ آهن است که از معادن خود شرکت تامین میشود اما تغییرات قیمت جهانی سنگ آهن همراه با تغییرات نرخ ارز مستقیما بر روی آن تاثیر گذار است .نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی ستگ آهن را در سال گذشته میلادی نشان میدهد :

روند تحلیل بنیادی کچاد | صنعتی و معدنی چادرملو

در مورد هزینه سربار هم که ٣۶ درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد میتوان به هزینه حق انتفاع از پروانه بهره برداری معدن و حقوق دولتی اشاره کرد که براساس بند(الف)تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١٣٩۴ به میزان۵/٢١ درصد مبلغ فروش محصول کنسانتره،٢۵ درصد مبلغ فروش برای محصول سنگ آهن دانه بندی شده و ١٨ درصد مبلغ فروش کنسانتره مصرفی جهت محصول گندله لحاظ میگردد.

طبق لایحه بودجه ۹۵، استخراج کنندگان سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه معادن است باید ٢٠ درصد مبلغ فروش خود را به خزانه‌ واریز کنند و در صورت سرمایه‌گذاری در تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود :

فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل ٢٠ درصد مبلغ فروش

فروش محصول به صورت کنسانتره تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت معادل ١۶.۵ درصد مبلغ فروش

 فروش محصول به صورت گندله معادل ١٣ درصد مبلغ فروش افشرده

فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ١٠ درصد مبلغ فروش افشرده

همانطور که مشاهده میشود نرخهای در یافت حق انتفاع برای سال ٩۵ کاهشی بوده که این امر موجب شده شرکت این هزینه ها را برای سال ٩۵ نسبت به ٩۴ با کاهش ٣٢ درصدی برآورد کند.اما رشد سایر اقلام سربار (ازجمله هزینه انرژی) موجب شده هزینه های سربار نسبت به سال ٩۴ با افزایش ١٩ درصدی برآورد شود.

 مدیریت شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی آینده سرمایه خود را از محل مطالبات و آورده نقدی، رقمی معادل ۶٧٨ میلیارد تومان افزایش دهد تا سرمایه این مجتمع سنگ آهنی به رقمی در حدود ٢,٣٨٨ میلیارد تومان برسد. همچنین، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو پیش‌بینی کرده در سال آتی، پنج طرح توسعه‌ای خود را که طی سنوات گذشته به مرحله اجرا درآمده، مورد بهره‌برداری قرار دهد که عبارتند از راه‌اندازی خط تولید یک میلیون تنی فولاد، واحد مگا مدول آهن اسفنجی با ظرفیت ١.۶ میلیون تن و نیز طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵٠٠ مگاواتی ،افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی و نیز فاضلاب اردکان.

نتیجه گیری

فروش شرکت تماما متاثر از وضعیت صنعت فولاد کشور است کاهش نرخ فلزات اساسی در سال جاری و رکود اقتصادی کشور که منجر به کاهش عملیات عمرانی شده است موجب کاهش فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال ٩٣ شده است.در سال آتی با توجه به انبساطی بودن بودجه کشور ، افزایش فعالیت عمرانی و رونق تولید فولاد امید است فروش شرکت از نظر مقداری با افزایش مواجه شود همچنین تامین مواد اولیه شرکت هم تماما از منابع داخلی است اما نرخ جهانی سنگ آهن و به تبع آن تغییرات نرخ ارز  بر نرخ فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیر میگذارد شایان ذکر است بانک جهانی در آخرین پیش بینی خود برای نرخ جهانی سنگ آهن قیمت ۵٧ دلار را برای سال ٢٠١۶ پیش بینی کرده است. ورود شرکت به جمع تولید کنندگان فولاد هم در سال آتی موجب شده شرکت زنجیره ارزش خود را تکمیل کرده و با به بهره برداری رساندن طرح های در دست اجرا مسیر توسعه خود را هموارتر بپیماید گرچه نمی‌توان انتظار داشت این طرح‌های جدید از زمان بهره‌برداری (با توجه به تولید کمتر از ظرفیت) بر روند افزایش درآمدهای شرکت اثر‌گذار باشند.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن