تحلیل بنیادی گزارش سه ماهه پالایش نفت اصفهان(شپنا)

365
telegram nokhbegan-start
تحلیل بنیادی گزارش سه ماهه پالایش نفت اصفهان(شپنا)Reviewed by پيمان باغچه سرا on Sep 15Rating:

معرفی پالایش نفت اصفهان(شپنا)

شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی (شرکت های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) از سال ۱۳۵۸ آغاز نموده و هم اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را تولید می نماید. این شرکت در منطقه ای با مساحت کل ۳۴۰ هکتار و دارا بودن فضای سبز به مساحت 114/5 هکتار، در شمال غربی اصفهان واقع شده است. شرکت پالایش نفت اصفهان در طی سال ها شاهد پیشرفت های بسیاری بوده، به طوری که از سال های آغازین دهه ۶۰، ظرفیت پاالیش نفت خام این شرکت با افزایش ۸5 درصدی نسبت به ظرفیت طراحی آن از ۲۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از ۳۷۵ هزار بشکه افزایش یافته است

روند سودآوریپالایش نفت اصفهان(شپنا)

Screenshot (69)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ را با سرمایه 1۰۰۰ میلیارد تومان ، مبلغ ۸۰۷ ریال اعالم نموده بود و بر اساس اصلاحیه اطالعیه جدید )پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه( و با افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد تومان ، پیش بینی سود هر سهم را 4۲۰ریال اعالم نموده است. افزایش سرمایه از محل انباشته به میزان1۰۰% جهت اصالح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده است.

شرکت برخی موارد در مصرف مواد و فروش را در اصالحیه تغییر داده است که این گزارش به بررسی سود هر سهم با نرخهای واقعی سه ماهه و براساس اصالحیه مذکور می پردازد. برای مثال مبلغ مصرف واقعی نفت خام سه ماهه در گزارش اولیه سه ماهه 5782 میلیارد تومان بوده که در اصالحیه به 5718 میلیارد تومان کاهش یافته بدین ترتیب نرخ نفت خام که در تحلیل قبلی 1048 تومان برای هر لیتر به دست آمده بود، به 1037 تومان اصالح شده و این کاهش اثر مثبت بر EPS تحلیلی خواهد داشت.

شرکت در ۳ ماهه ابتدای سال ۹۴ به میزان ۹۳ریال سود واقعی اعالم نموده است.

هدف این گزارش کارشناسی، صرفاً تعدیل بودجه شرکت بر اساس نرخ های واقعی ۳ ماهه ابتدای سال می باشد

مواد اولیه پالایش نفت اصفهان(شپنا)

Screenshot (70)

درصد پوشش پیش بینی مواد اولیه پالایش نفت اصفهان(شپنا)

Screenshot (71)

نرخ واقعی مصرف مواد

Screenshot (72)همانطور که در نمودار مشاهده میشود قیمت مصرف هرلیترنفت خام سبک، بنزین سوپر وmtbe در سه ماهه اول 94 کمتر از نرخ برآورد شده در بودجه است. اثراین کاهش نرخ مواد اولیه بر سود هر سهم سال 94 در شکل بعد بررسی شده است .

بررسی انحراف نرخ مصرف مواد

Screenshot (73)

در برآورد کارشناسی هزینه مواد اولیه، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است:

1- انتظار می رود شرکت در ماه های آتی، مواد اولیه خود را با میانگین قیمت در ۳ ماهه اخیر دریافت و مصرف نماید. ۲

– شرکت می تواند از لحاظ مقدار تولید و فروش، بودجه خود را کامالً پوشش دهد. با تغییر نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ ۳ ماهه اول سال ۹۴، انتظار می رود هزینه مواد اولیه شرکت حدود 870 میلیارد تومان کاهش یابد که سود هر سهم را مبلغ 435 تومان افزایش می دهد

ترکیب مبلغ فروش

Screenshot (74)

بررسی تفاوت نرخ فروش محصول

Screenshot (75)همانطور که در نمودار فوق کامال مشهود است محصولات به نرخ ارزانتری نسبت به آنچه پیش بینی میشد فروخته شده اند ، اگر این رویه ادامه پیدا کند اثر کاهنده بر سود شرکت خواهد داشت که در شکل بعد این اثر محاسبه شده است .

بررسی توولید و فروش پالایش نفت اصفهان(شپنا)

Screenshot (76)

در ۳ ماه ابتدایی سال شرکت از لحاظ مقداری توانسته است به میزان ۲۳درصد از فروش خود را پوشش دهد. با اعمال میانگین قیمت فروش محصولات در سه ماهه ابتدای سال به عنوان نرخ کارشناسی، انتظار می رود مبلغ فروش شرکت حدود 850 میلیارد تومان کاهش یابد که سود هر سهم را مبلغ 425 تومان کاهش خواهد داد

بررسی سود و زیان پالایش نفت اصفهان(شپنا)

Screenshot (77)

با در نظر گرفتن نرخ فروش سه ماهه اول سال ۹۴ به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

• و با در نظر گرفتن نرخ مواد سه ماهه اول سال ۹۴ به عنوان نرخ کارشناسی کل سال

• و با این فرض که شرکت تا پایان سال مالی ۹۴ می تواند مقدار فروش پیش بینی شده خود را کامل پوشش دهد.

• تبدیل سود هر سهم شرکت از420 ریال (اعلامی شرکت) به سود۵۰۵ ریالی محتمل به نظر می رسد.

• ضمن اینکه عملکرد سه ماهه شرکت هم با سود ۹۳ ریالی همراه بوده است.

منبع : شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزارن و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن