تحلیل بنیادی کی بی سی | کی بی سی

224
telegram nokhbegan-start

تحلیل بنیادی کی بی سی | کی بی سی

مفروضات کلی

1)با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصاد جهانی، نرخ رشد تورم جهانی 2% در نظر گرفته شده است و همچنین نرخ رشد ارز در ایران برای سال 1394 ، صفر در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی 10% در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ تورم در ایران 15% درنظر گرفته شده است.

2) مقادیر فروش شرکت بر اساس برآوردهای کارشناسی شده مقادیر فروش ماهانه و روند گذشته شرکت برای سال 1394 ، ضریب رشدی متناسب با بازار این صنعت در نظر گرفته شده است و به دلیل تنوع و تعدد محصولات آماده فروش و همچنین عدم ارائه اطلاعات محصولات فروش رفته در دوره های ماهانه، این مقادیر به صورت تجمعی بررسی گردیدند. با توجه به گزارش های 3 ماهه و 6 ماهه شرکت و همچنین بنا بر مفروضات ذکر شده 20% رشد مقداری برای سال 1394 در نظر گرفته شده است و برای سال 1395 ، نرخ رشدی در نظر گرفته نشده است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

3) میزان رشد نرخ محصولات صنعت دارو، با توجه به نرخ تورم جهانی و نرخ رشد ارز مبنای محاسبه جهت افزایش نرخ از سوی سازمان غذا و داروبرای برخی از محصولات می باشد که بر اساس میانگین نرخ های چند ساله اخیر این نرخ در حدود 15-20 درصد بوده است و از طرفی برخی از محصولات که خارج از نظام قیمت گذاری از سوی این سازمان می باشند، فعالان صنعت دارو جهت حفظ سهم بازار و رقابت در بازار، تفاهم نامه رقابت مبنی بر افزایش نرخ را تعیین می نمایند که افزایش نرخ این محصولات با توجه به نرخ تورم و پوشش هزینه ها، به صورت 15 – 20 درصد در نظر گرفته شده است.

تاکید بر موارد خاص

1) عموم فعالیت این شرکت، انجام امور بازرگانی در صنعت دارو می باشد، بنابراین بهای تمام شده این شرکت، تنها شامل محصولات خریداری شده و آماده فروش می باشد.

2) خالص سایر درآمدها)هزینه ها(ی عملیاتی شامل درآمد کمیسیون می باشد که در 6 ماهه اول مبلغ 11559 میلیون ریال محقق شده است و برای 6 ماهه دوم مبلغ 10000 میلیون ریال به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

پیش بینی سود

فروش تحلیل بنیادی کی بی سی | کی بی سی

صورت سود و زیان

سود و زیان تحلیل بنیادی کی بی سی | کی بی سی

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال 94 بر اساس نرخ رشد ارز و نرخ رشد تورم

تحلیل حساسیت تحلیل بنیادی کی بی سی | کی بی سی

نتیجه گیری

با توجه به چشم انداز و پتانسیل های موجود در صنعت، افزایش مقداری فروش در این صنعت چندان مورد انتظار نمی باشد ولی با توجه به افزایش نرخ سالانه در حدود 15-20 درصد، شرکت کی بی سی نیز می تواند با توجه به زمینه فعالیت در امور بازرگانی صنعت دارو، از این رشد بهره مند گردد.

منبع: کارگزاری بورس بهگزین

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن