تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

85
telegram nokhbegan-start
تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایرانReviewed by سایت تحلیلها on Mar 11Rating: 5.0تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایرانتحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

پست بانک

بانک در اولین  پیش بینی که برای سال مالی منتهی به ٣٠/١٢/٩۵ منتشر کرده ؛ سود هر سهم خود را با سرمایه ای معادل ٣,٢٣٣ میلیارد ریال به مبلغ ٢۵ ریال اعلام نموده است این در حالی است که سود خالص این بانک در آخرین پیش بینی سال ٩۴ بمبلغ ٢ ریال  اعلام شده  است.هم چنین طی دوره نه ماهه منتهی به ٣٠/٩/٩۴ ؛ حدود ۵٠ درصد سود خالص بودجه شده خود برای سال ٩۴ را پوشش داده شده است.

از مهمترین دلایل این افزایش برآورد سود خالص بانک برای سال ٩۵ می توان به موارد زیر اشاره کرد :


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

١) افزایش برآورد ٢۴ و ٣١ درصدی سود تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری ها

٢) افزایش برآورد ۴۶ درصدی درآمد کارمزد برای سال ٩۵

نکات مهم

مجموع درآمدهای مشاع بانک برای سال ٩۵ در اولین پیش بینی بالغ بر ٨,١٨٧ میلیارد ریال درنظر گرفته شده که افزایش ٢۴ درصدی را نسبت به پیش بینی قبلی نشان می دهد همچنین طی نه ماهه سال جاری ٧٨ درصد درآمد های مشاع بودجه شده خود برای سال ٩۴ پوشش داده است . در نمودار زیر درآمدهای مشاع به تفکیک در مقایسه با پیش بینی ٩۴ نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

تسهیلات تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

پست بانک در اولین پیش بینی سال ٩۵ حدود ٩٨ درصد درآمد مشاع خود را از محل سود تسهیلات اعطایی برآورد کرده است. که در سال ٩۵ با افزایش  ٢۴ درصدی نسبت به آخرین پیش بینی سال ٩۴ بالغ بر ٨,٠۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین طی نه ماهه سال جاری بانک توانسته ٧٨ درصد از سود تسهیلات اعطایی بودجه شده برای سال ٩۴ را پوشش داده است . در نمودار زیر سود دریافتی از تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی نشان داده شده است :

انواع تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

سود حاصل از  اعطای تسهیلات مشارکت مدنی ٣٩ درصد از کل سود تسهیلات اعطایی پست بانک را شامل میشود که در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به پیش بینی سال ٩۴ حدود ۶ درصد افزایش داشته است. اما آنچه بیشترین تاثیر را روی رشد سود تسهیلات اعطایی برای سال ٩۵ داشته افزایش برآورد ١٢۵، ٧٢و٣١٠ درصدی سود حاصل از تسهیلات مضاربه ، مرابحه و جعاله میباشد.لازم به ذکر است که خالص تسهیلات مضاربه و جعاله برای سال ٩۵ به ترتیب با کاهش ٣ و ٩ درصدی نسبت به سال ٩۴ برآورد شده است.

همچنین  این بانک در پیش بینی سال ٩۵ سود حاصل از تسهیلات بین بانکی خود را با کاهش ٢٧ درصدی نسبت به سال ٩۴ برآورد شده است که این میتواند نشان از پیش بینی بانک برای کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی برای سال ٩۵ باشد

در مورد وجه التزام هم که ١۵ درصد از سود حاصل از تسهیلات اعطایی برآوردی برای سال ٩۵ بانک را تشکیل میدهد در این پیش بینی نسبت به سال ٩۴ با کاهش ١١ درصدی همراه شده است. باید عنوان کرد که وجه التزام جریمه ای (در حدود ۶ درصدی) ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط وام است که  طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در آذرماه امسال،از بانکها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورتهای مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند. براین اساس منابع ناشی از این جریمه شش درصدی فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت باید ثبت شود. به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک‌ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود.

سهم سود سپرده گذاران

در حالی که خالص سپرده های دریافتی برآوردی برای سال ٩۵ نسبت به سال٩۴ (بدون در نظر گرفتن سپرده های قرض الحسنه) حدود ١٩ درصد رشد داشته ، سهم سوده سپرده گذاران از درآمد مشاع در اولین بودجه سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با ٢٩ درصد افزایش  همراه شده است.

نمودار زیر سود سپرده های سرمایه گذاری را برای سال ٩۵ به تفکیک نشان می دهد :

ترکیب سپرده های تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

از مهمترین تغییرات در سود سپرده های پرداختی برآوردی در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال قبل می توان به افزایش ٧۴ درصدی سود پرداختی به سپرده های یکساله اشاره کرد. همچنین سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت،پنج ساله و تسهیلات بین بانکی برای این مدت به ترتیب با کاهش٧۴، ٢٠ و ٢٧ درصد کاهش برآورد شده است.

نمودار زیر میزان درآمد مشاع، سود سپرده های پرداختی و سهم بانک از درآمد مشاع را در سال های قبل نشان می دهد:(ارقام به میلیارد ریال)

ترکیب درآمدی تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

همانطور که مشخص است سهم بانک از درامد های مشاع در اولین برآوردی که برای سال ٩۵ انجام شده نسبت به سال ٩۴ حدود ١٣ درصد افزایش را نشان میدهد همچنین شایان ذکر است این  سهم از درآمد های مشاع با در نظر گرفتن حق الوکاله برآورد شده است.

درآمد های غیر مشاع

بانک در اولین  بودجه اعلامی خود برای سال ٩۵ درآمد های غیر مشاع را نسبت به سال ٩۴ با افزایش ۴٣ درصدی برآورد کرده است همچنین  در نه ماهه سال جاری ٨٨ درصد این درآمد ها را برای سال ٩۴ محقق شده است. عمده درآمدهای غیرمشاع پست بانک به تفکیک در نمودار زیر نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

درآمدهای غیرمشاع تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

درآمد کارمزدی که در اولین پیش بینی  سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با افزایش ۴۶ درصدی برآورد شده است. شایان ذکر است که این افزایش بابت  افزایش برآورد ناشی از درآمد کارمزد سیستم شتاب و عملیات ارزی است .

هزینه ها

مجموع هزینه ها بانک در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ با ٢۵ درصد افزایش برآورد شده است . از این بین هزینه های اداری و عمومی که حدود ۶٩ درصد از هزینه را شامل می شود با رشد ۴١ درصدی در پیش بینی سال ٩۵ نسبت به٩۴ همراه بوده است که علت این امر را میتوان برآورد ٣٣ درصدی رشد تعداد دفاتر خدمات روستایی در سال ٩۵ عنوان کرد .نکته دیگر در مورد هزینه های پست بانک، این است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول در اولین پیش بینی سال ٩۵ نسبت به سال ٩۴ کاهش ۴٧ درصدی را نشان میدهد

نتیجه گیری

٢٣ درصد از درآمد های پست بانک برای سال ٩۵ به درآمد های غیر مشاع اختصاص یافته که عمدتا ناشی از درآمد کارمزد است. قابل ذکر است درآمد کارمزد یکی از با کیفیت ترین درامدهای غیر مشاع محسوب شده که قابلیت تکرار در سال های آتی را دارا می باشد و لازمه آن بهبود وضعیت اقتصادی است که رونق فعالیت بانکی را به دنبال دارد. مزیت مهم پست بانک این است در روستاهایی که شاید شعبه هیچ بانک دیگری وجود ندارد از طریق دفاتر پست و بدون افتتاح شعب اقدام به ارائه خدمات بانکی کرده است.

منبع: کارگزاری آبان

منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن