تعدیلات خیره کننده ی ادامه دار سیمانی های

371
telegram nokhbegan-start
تعدیلات خیره کننده ی ادامه دار سیمانی های Reviewed by منوچهر عطائی on Jun 19Rating:

سیمان قائن (سقاین) در پیش بینی خود برای سال مالی 92 با تعدیل سنگین 55 درصدی همراه شده است و سود پیش بینی شده قبلی را از 5871 به 9134 ریال افزایش داد.
و تعدیل دیگر از شرکت سیمان صوفیان (سصوفی) میباشد و این شرکت نیز پیش بینی خود را با تعدیل بسیار سنگین همراه ساخته است و سود به ازای هر سهم را از 270 ریال به 628 ریال تعدیل داده است
و در نهایت همچنان که قبلا نیز بخش های مختلف خبری و تحلیلی ذکر شد عمده علت این تعدیلات از بابت افزایش نرخ محصولات این گروه میباشد و دیگر علت عقب ماندگی سیمانی ها از دیگر صنایع میباشد، که در بلند مدت میتوان همچنان شاهد چنین تعدیلاتی بود.

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن