تعیین یک بازه زمانی مناسب برای معاملات

464
telegram nokhbegan-start
تعیین یک بازه زمانی مناسب برای معاملاتReviewed by محمد on Dec 3Rating:
سلام به جمع دوستان –
مساله مهمی که اکثراسرمایه گذاران درحل آن بامشکل مواجه هستند،تعیین یک بازه زمانی مناسب برای معاملاتشان است.کوتاه مدت،میان مدت یابلند مدت؟کدام خوب است یا توبازار ما کدامیک جواب میدهد؟چه درصدهایی رابه کدام دوره زمانی اختصاص دهیم؟اصلا کوتاه مدت یعنی چه مدتی؟ دوماه،یک ماه یا یک سال؟
کدام روش مناسب ومفیداست؟باسرمایه گذاری بلندمدت میتوان به هدف رسید یاکوتاه مدت؟
اگریک نگاه به روش معاملات معامله گران موفق بیندازیم به پاسخ های متفاوتی میرسیم.
وارن بافه ثروتمندترین معامله گرجهان زیر ده سال راکوتاه مدت میداند.اورکورد نگهداری طولانی مدت یک سهم را داراست! 53سال
جورجی شوارتزکه رتبه دوم رادارد دقیقا برعکس بافت است.کسی که با فروش انبوه پونداسترلینگ بانک مرکزی بریتانیا را ورشکست کرد! شوارتز سابقه فروش ،3دقیقه پس ازخرید رادارداگراشتباه نکنم
وارن بافت 10سال راکوتاه مدت میداند وشوارتزیک ماه رابلندمدت!! هردو هم موفق هستند.پس کدام روش درست است؟
ما کدام روش را انتخاب کنیم؟
وقتی زندگی نامه این دورا مطالعه کنیم به چندین نقطه مشترک میرسیم که مهمترین آنها این است: آنها هرکدام مطابق میل وعلاقه وسازگار باشخصیت خودشان معامله میکنند.
پس به جواب رسیدیم.اگرشما آدم کم حوصله وکم صبری هستی معاملات بلند مدت برایتان خوب نیست.هم حوصله تان راسرمیبرد وهم باعث دلسردی شما میشود.کسی که ذاتا انسان هیجانی وریسک پذیری است،باخرید بلندمدت به مشکل خواهد خورد اوبا نوسان گیری وهیجان در خرید وفروش،اون حس جوشان درونی خود را ارضا میکند واین بهترین روش برای اوست.
شمایی که تحمل استرس معاملات روزانه را ندارید با معاملات کوتاه مدت وروزانه متضرر خواهید شد.
بایدببینیدکدام روش باشخصیت شماسازگار است.هستند کسانی که اگر بهشون بگویید فلان سهم رابخرید وبعدازدوسال 5برابرسودمیکنید به شرطی که تو این مدت معامله ای نکنید،امکان نداردقبول کند.چون عاشق هیجان معامله گری است.
علاوه برشخصیت درونی وسلیقه وتخصص در نوع معاملات، شرایط هم مهم است.
مثلا بسیاری ازماها انقدرسرمایه نداریم که بایک خریدسنگین چندسال به انتظار بنشینیم وبه سود خوبی برسیم.وارن بافت چندملیون دلار خرید میکند ودرصدی از شرکت را صاحب میشود وچندین سال اون شرکت را همراهی میکند.شایدماهم چنین سرمایه ای داشتیم چنین خریدی میکردیم.
جورجی شوارتز هم انقدری دارد که باتحمل ریسک میلیونی خریدمیکند وآنگاه به سود ده میلیونی میرسد.
پس شرایط مهم است.تو کشورما درصدبسیار پایینی ازسهامداران،کارشان معامله گری است واکثریت قریب به اتفاق فعالیت دربورس راشغل دوم خود قرار داده اند.
معامله گری حرفه ای شرایط خاص خود رادارد.طبق آمار معامله گران زبده روزانه بیش از ده ساعت درمورد کارشان مطالعه میکنند
حالا ما چیکار کنیم؟
ماهم مثل معامله گران موفق باید مناسب سلیقه وشخصیت خود معامله کنیم.کاری به هیچ کس نداشته باشیم آنطور که راحتیم معامله کنیم.اگرصبور نیستیم باهیچ سهمی به مجمع نریم.اگر تحمل استرس نداریم نوسان گیری نکنیم واگر تحمل ضررنداریم سراغ سهام پرریسک نرویم.
دوست داریم به سرمایه مون دست نزنیم تا چندین برابر بشه،خب نزنیم.اگر میخواییم درصدی از سودمان را بیرون بکشیم وباهاش بریم مسافرت ، این کارو بکنیم.اگر مخارج زندگیمون از همین بورس تامین میشه،خب به روشی که چند ساله جواب داده ادامه بدهیم.
باهر استراتژی که راحتیم ودوست داریم معامله کنم.البته اصولی نه کشکی
اگرباتکنیکال موفقیم خب تکنیکی بخریم واگر برتحلیل بنیادی اشراف داریم بنیادی معامله کنیم.هستند کسانی که وقتی ازش میپرسی چرافلان سهم راخریدی؟ میگه به دلم افتاد که بخرم!! خب این هم یه جورشه.)البته این روش در درازمدت نمیتواند موفقیت به همراه داشته باشد).
هرجور که دوست داری معامله کن.اگر تو صنعت فلزی تخصص داری، سراغ صنعت دیگه نرو به روش خودت ایمان داشته باش.
دوستی میگفت بخاطرهیجانی که تو قندی ها هست،پیش خودم فکر میکنم که صنعتی بنام قندی دربورس نیست وباهاش هیچ کاری ندارم.
یکی دیگه میگه توبورس فقط یک صنعت وجود دارد آنهم قندی
تمام این روش ها اگر درست استفاده شود موفقیت آمیزاست.
فراموش نکنیم اصول اساسی سرمایه گذاری در هرشرایطی وهرنوع معامله ای باید رعایت شود.مثل: تک سهم نبودن،سبدمتفاوت داشتن،حفظ نقدینگی،عدم توجه به شایعات،مطالعه وآموزش مستمر ،تحلیل مسایل سیاسی واجتماعی وغیره
bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن