چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر )

188
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 15Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر )

صنایع شیمیایی فارس ( شفارس ): مدارک و مستندات افزایش سرمایه

صنایع شیمیایی فارس خواهان افزایش سرمایه 563% معادل 534607000 سهم می باشد.این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و جهت اصلاح ساختار مالی شرکت انجام خواهد پذیرفت.

افشای چه خبر از کدال امروز؟ ( تمحرکه | خاهن | دی | غفارس و 2 نماد دیگر ) تصویر تمحرکه | خاهن | دی | غفارس


ماشین سازی نیرو محرکه ( تمحرکه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ماشین سازی نیرو محرکه در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 540 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 594 ریال زیان پیش بینی کرده است. و در نتیجه 91% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 591 ریال زیان گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 1074% همراه شده است.دلیل اصلی این افزایش شدید زیاندهی افت 36% فروش کل و 41% حاشیه سود بوده است که البته حاشیه سود ناخالص 11% در 9 ماهه سال مالی قبل به حاشیه زیان ناخالص 30% در سال مالی جاری تبدیل شده است.


آهنگری تراکتورسازی ایران ( خاهن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

آهنگری تراکتورسازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 180 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 243 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 74% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7% داشته است.فروش کل 3% و حاشیه سود ناخالص 7% رشد پیدا کرده است.از طرفی افزایش 202% هزینه های مالی ( رسیدن به 46 میلیارد ریال ) مانع بزرگی بر سر افزایش بیشتر سود هر سهم بوده است.


مهندسی نصیر ماشین ( خنصیر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

مهندسی نصیر ماشین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 149 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 177 ریال سود پیش بینی کرده است. و در نتیجه 84% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 17% داشته است.فروش کل 9% رشد داشته است.هزینه های مالی و اداری حدود 900 میلیون ریال افزایش وو درآمد سرمایه گذاری به همین میزان کاهش پیدا کرده است.


بانک دی ( دی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

بانک دی در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 151 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 321 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 47% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 24% داشته است.جمع درآمدهای مشاع حدود 13.4% کاهش داده شده است. که عمدتا مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها می باشد از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 4% افزایش پیدا کرده است.سایر درآمدها حدود 58% افزایش پیدا کرده است اما هزینه های عمومی و اداری و فروش و هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز حدود 480 میلیارد ریال افزایش داده شده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 22% همراه شده است.درآمدهای مشاع رشد 72% داشته و به 12 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل رشد سود حاصل از تسهیلات اعطایی بوده است.از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افت 7% داشته و به 96% رسیده است.یکی از نکات حائز اهمیت در صورت های مالی شرکت، افزایش 84% هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد که تاثیر مهمی در کاهش سودآوری هر سهم در 6 ماهه سال جاری داشته است.


شیر پاستوریزه پگاه فارس ( غفارس ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 330 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28% داشته است.فروش کل 6% و حاشیه سود ناخالص 2% رشد داشته است.اما از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 36% داشته و به 104 میلیارد ریال و هزینه های مالی با افزایش 75% به 31 میلیارد ریال رسیده است که افزایش آیتم دوم به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت دریافتی می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 78% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 23 دیماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن