چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )

180
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Dec 21Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )

زامیاد ( خزامیا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

زامیاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 181 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 63% داشته است.فروش کل 9% کاهش داشته است ولی به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 8% داشته است.شرکت به دلیل مشکلات نقدینگی و هم چنین تامین وجوه جهت خرید مواد اولیه، وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه مالی 161% افزایش پیدا کرده است.این شرکت در پیش بینی اولیه خود به ازای هر سهم 25 ریال سود گزارش کرده بود در حالی که در گزارش فعلی، به ازای هر سهم 272 ریال زیان پیش بینی کرده است.فروش کل 33% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 1% کاهش پیدا کرده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز 37% افزایش پیدا کرده است و به 219 میلیارد ریال رسیده است.


سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( وپترو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/02/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/08/30 به ازای هر سهم 24 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1395/02/31 به ازای هر سهم 87 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 28% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 20% داشته است که مهم ترین دلیل آن کاهش 27% سود حاصل از سرمایه گذاری بوده است که افت 60 میلیارد ریالی سود دریافتی مورد انتظار از شرکت شیمی بافت مهم ترین دلیل آن می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 44% داشته است.مهم ترین دلیل آن کاهش 33% سود حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه افت 30 میلیارد ریالی سود دریافتی از شرکت پتروشیمی فن آوران بوده است.یکی از نکات مهم افت 100% هزینه های مالی ( معادل 14 میلیارد ریال ) بوده است.


سرمایه گذاری مسکن تهران ( ثتران ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه گذاری مسکن تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 154 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 50% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد فروش 21% افزایش داشته اما به دلیل افزایش بهای تمام شده پروژه های تکمیل شده، حاشیه سود ناخالص افت 19% داشته است.سایر هزینه های عملیاتی افت 93% داشته و به 3 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل وقوع زیان پیش بینی نشده پروژه ها در سال مالی قبل بوده است.هزینه های مالی شرکت نیز به دلیل احتیاجات مالی و نقدینگی، افزایش 29% داشته است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 95% داده است.


سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری ساختمان ایران دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 62 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 88% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 31% داشته است که به دلیل کاهش سود دریافتی از شرکت های تامین مسکن جوانان و نوین، پشتیبان ایجاد ساختمان، شرکت بیمه نوین، سرمایه گذاری اقتصاد نوین و بانک اقتصاد نوین بوده است. از طرفی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 98% ( معادل 340 میلیارد ریال ) داشته است.سایر هزینه های عملیاتی افت 100% ( معادل 72 میلیارد ریال ) داشته است که به دلیل زیان حاصل از مشارکت ایرانسل در سال مالی قبل بوده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 82% داده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ثتران | وساخت | ورنا | وصندوق و 3 نماد دیگر )


سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( ورنا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 115 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 13 ریال سود محقق کرده بود.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 87% داشته که به دلیل افزایش سود دریافتی از شرکت های توسعه بازرگانی برنا و همچنین صنعتی نیرو محرکه بوده است.از طرفی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 99% ( معادل 644 میلیارد ریال ) داشته است که به دلیل سود حاصل از فروش سهام شرکت ایران خودرو در سال مالی قبل بوده است.سایر هزینه های عملیاتی افت 57% داشته و به 27 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل کاهش شدید هزینه های ضمانت نامه بانکی در سال مالی جاری بوده است.علی رغم افزایش شدید وام های دریافتی به ویژه وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی افت 27% داشته است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 128% داده است.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 729 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 14% در درآمد هر سهم می باشیم.مهم ترین دلیل آن کاهش 17% سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد که در نتیجه کاهش سود دریافتی از شرکت های گسترش تجارت پارس سبا، نوآوران مدیریت سبا، خدمات مدیریت و تحقیقات، سیمان ساوه، توسعه صنایع بهشهر، پتروشیمی برزویه، سنگ آهن گل گهر، پتروشیمی امیرکبیر و به ویژه پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی فن آوران رخ داده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 102% داده است.


مواد ویژه لیا ( شلیا ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/08/30

مواد ویژه لیا در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/08/30 به ازای هر سهم 107 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 4% داشته است.فروش کل 48% افزایش داشته است اما به دلیل افزایش احتمالی قیمت مواد اولیه حاشیه سود ناخالص افت 11% داشته است.هزینه های مالی علی رغم افزایش وام های دریافتی، حدود 78% ( معادل 1 میلیارد ریال ) کاهش پیدا کرده است، در واقع به احتمال زیاد در آینده نزدیک به دلیل سهم بالای وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی افزایش خواهد یافت.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 39% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 29 آذر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن