چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )

181
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 1Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )

داروسازی فارابی ( دفارا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

داروسازی فارابی در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 377 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2033 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 19% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 6% داده است.حاشیه سود ناخالص را 3% بهبود داده است اما از طرفی هزینه های مالی را با افزایش 33% همراه کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز حدود 20% رشد پیدا کرده که به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت پخش هجرت می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 53% داشته است.درآمد فروش 17% کاهش پیدا کرده است.با توجه به کاهش فروش مقداری، هزینه حمل محصولات نیز کاهش پیدا کرده و به همین دلیل هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افت 18% داشته است.با توجه به طرح های توسعه شرکت و هم چنین احتیاجات نقدینگی احتمالی شرکت، هزینه های مالی افزایش 62% پیدا کرده است.


چرخشگر ( خچرخش ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

چرخشگر در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 40 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 13 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 80% داشته است.با وجود افزایش 5% حاشیه سود ناخالص، فروش کل 12% کاش پیدا کرده است که در نهایت منجر به کاهش 33 میلیارد ریالی سود ناخالص شده است.سایر درآمدهای عملیاتی نیز افت بیش از 90% داشته و به 4 میلیارد ریال رسیده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 43% همراه شده است.علی رغم افت 26% فروش کل، حاشیه سود ناخالص بهبود 6% پیدا کرده است.هزینه های مالی 54% کاهش پیدا کرده است اما از طرفی درآمدهای متفرقه افت 100% ( معادل 21 میلیارد ریال ) داشته است.


سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( ثرود ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ذر دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 863 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11% داشته است.علی رغم رشد 53% فروش کل به دلیل افزایش درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی، به دلیل افزایش بهای تمام شده این پروژه ها حاشیه سود ناخالص افت 18% داشته است.سایر هزینه های عملیاتی 17 میلیارد ریالی در سال مالی قبل به درآمد 2 میلیارد ریالی در سال مالی جاری تبدیل شده است که به دلیل زیان 17 میلیارد ریالی ناشی از فعالیت پیمانکاری در سال مالی قبل بوده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 99% داده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ثرود | پارسان | پتایر | واتی و 6 نماد دیگر )


گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 716 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 10% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 9% داشته که افت بیش از 90% سود دریافتی از شرکت پالایش نفت تبریز( حدود 4000 میلیارد ریال ) دلیل اصلی آن می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 100% داده است.


ایران تایر ( پتایر ) : اطلاعات و صورت ای مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

ایران تایر در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 357 ریال زیان داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 90% همراه بوده است.علی رغم رشد 18% فروش کل حاشیه سود ناخالص افت 10% را به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داشته است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 133% داده است.


بانک صادرات ( وبصادر ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/30 ( حسابرسی شده )

بانک صادرات در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 73 ریال سود محقق کرده است و تغییری نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته است. سود حاصل از فعالیت های مشاع 61% افزایش پیدا کرده است.سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 13% کاهش پیدا کرده است.سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیر مشاع نیز 46% افزایش پیدا کرده است.درآمد ناشی از مبادلات ارزی 87% کاهش پیدا کرده و به 1191 میلیارد ریال رسیده است.همچنین به دلیل احتیاجات نقدینگی بانک وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه مالی 993 میلیارد ریالی گزارش کرده است.سایر هزینه ها نیز حدود 100% ( معادل 2000 میلیارد ریال ) افزایش داشته است.این بانک آخرین پیش بینی خود را پوشش 50% داده است.


پالایش نفت لاوان ( شاوان ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/30 ( حسابرسی شده )

پالایش نفت لاوان در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 884 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افزایش زیاندهی داشته است.مهم ترین دلیل آن کاهش 40% فروش کل در نتیجه کاهش نرخ فروش بنزین معمولی، نفت کوره و نفت گاز معمولی بوده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 179% داده است.


سرمایه گذاری آتیه دماوند ( واتی ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری آتیه دماوند مالکیت 37350236 عدد از سهام شرکت سایرن کارت را با میانگین قیمت 1059 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 5322 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 159244 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معامله فوق تاثیر مثبت 53.08 ریالی ( با لحاظ سرمایه جدید ) به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری خوارزمی ( وخارزم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری خوارزمی مالکیت 552965696 عدد از سهام شرکت هلدینگ غدیر را با میانگین قیمت 694 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 20 میلیون عدد از سهام فوق را با قیمت 2002 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 26164 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معامله فوق تاثیر مثبت 2.09 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اینجا را کلیک نمایید.

لازم به ذکر است که این شرکت در پایان سال مالی 1394، به ازای هر سهم 734 ریال سود محقق کرده که افت 13% نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 8 دیماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن