چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )

297
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 3Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )

شاهد ( ثشاهد ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/03/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

شاهد در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 27 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 به ازای هر سهم 308 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 9% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 17% داشته است.درآمد ناشی از فروش پروژه های ساختمانی 596% رشد داشته و به 52 میلیارد ریال رسیده است اما حاشیه سود ناخالص 21% کاهش پیدا کرده است.هزینه های مالی افت 100% ( معادل 13 میلیارد ریال ) داشته است و از طرفی درآمدهای سرمایه گذاری نیز افت 34% داشته است که به دلیل صفر شدن سود سپرده های بانکی و سود دریافتی از بانک ایران زمین بوده است.


تاید واتر خاورمیانه ( حتاید ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

واتر خاورمیانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 331 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 766 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 43% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 16% داشته است.فروش کل 9% و حاشیه سود ناخالص 6% افزایش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش 33% افزایش پیدا کرده است و از طرفی سود حاصل از سرمایه گذاری نیز به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی و کاهش سود دریافتی از شرکت رهیاب رایانه گستر افت 23% داشته است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 25% داشته است.درآمد فروش 33% کاهش پیدا کرده است.این شرکت در سال مالی جاری از محل فعالیت های عملیاتی فرعی درآمد 49 میلیارد ریالی شناسایی کرده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل هزینه 12 میلیارد ریالی گزارش کرده بود.درآمدهای متفرقه نیز 86% کاهش پیدا کرده است که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش دارایی ها در سال مالی قبل بوده است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ثشاهد | حتاید | خپارس | ثعمرا و 5 نماد دیگر )


پارس خودرو ( خپارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

پارس خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 262 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 418 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 63% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 21 ریال سود گزارش کرده بود.فروش کل 22% کاهش پیدا کرده است و از طرفی به دلیل افزایش بهای تولید، حاشیه سود ناخالص 9% افت پیدا کرده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز 133% افزایش پیدا کرده و به 682 میلیارد ریال رسیده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 258 ریال زیان گزارش کرده بود.فروش کل 13% و حاشیه سود ناخالص 4% افزایش پیدا کرده است.هزینه های مالی نیز 9% افزایش پیدا کرده است.


لوله و ماشین سازی ایران ( فلوله ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

لوله و ماشین سازی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 34 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 47 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 72% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 48 ریال سود گزارش کرده بود.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 24 ریال زیان ساخته بود.بر خلاف حاشیه سود ناخالص که 15% افزایش پیدا کرده است فروش کل 32% کاهش یافته است.هزینه های مالی نیز به دلیل مشکلات نقدینگی شرکت، 24% افزایش پیدا کرده است.


صنایع آذرآب ( فاذر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

صنایع آذرآب در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 102 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 356 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 29% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 22% داشته است.فروش کل 21% کاهش پیدا کرده است اما حاشیه سود ناخالص بهبود 3% داشته است.هزینه های مالی نیز 32% کاهش پیدا کرده است.


آبادگران ایران ( ثاباد ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

آبادگران ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 107 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 414 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 26% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 18% داشته است.درآمد فروش را 24% کاهش داده است و اما حاشیه سود ناخالص بهبود 6% پیدا کرده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت آبادگران ایران اینجا را کلیک نمایید.


عمران و توسعه شاهد ( ثعمرا ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

عمران و توسعه شاهد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 27 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 68% داشته است.درآمد فروش 65% و حاشیه سود ناخالص 23% کاهش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی 103% افزایش پیدا کرده و به 15 میلیارد ریال رسیده است.درآمد سرمایه گذاری نیز افت 20% داشته است و به 28 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 6% داده است.


لبنیات کالبر ( غالبر ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

لبنیات کالبر در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 47 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 68% داشته است.فروش کل 10% کاهش پیدا کرده است در حالی که حاشیه سود ناخاص بهبود 4% داشته است.یکی از تغییرات مهم کاهش 42% هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد که به احتمال زیاد به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد.در پیش بینی اخیر خود برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 189 ریال سود پیش بینی کرده است.


توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ( مفاخر ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 143 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 63 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 47% کاهش پیدا کرده است.از طرفی شرکت به منظور تامین منابع لازم برای خرید تجهیزات، وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی با افزایش 107% به 79500 میلیون ریال رسیده است.درآمدهای متفرقه نیز با رشد 1035% به 50 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت در پیش بینی اولیه به ازای هر سهم 362 ریال سود پیش بینی کرده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 11 آبان ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن