خرید و فروش های امروز – 14/5/91

173
telegram nokhbegan-start
خريد و فروش هاي امروز - 14/5/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Aug 5Rating:

نام

سهامدار


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهم

تغییر

 

 

ایران‌ ترانسفو

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

82,333,358

50000

بانک انصار

شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام

163,853,592

3887762

بانک دی

شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

52,455,629

100000

بانک ملت

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

861,688,233

1200000

بانک ملت

صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت

818,028,163

1065777

بانک ملت

شرکت گروه مالی ملت-سهام عام

217,202,484

971279

بانک‌ کارآفرین‌

شخص حقیقی

222,330,000

20000000

بانک‌پارسیان‌

شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص

580,901,949

1001500

بیسکویت‌ گرجی‌

شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص

1,040,870

19400

بیمه دی

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام

80,820,075

100000

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام

213,536,857

50000

تدبیرگران فارس وخوزستان

شرکت سیمان زنجان-سهامی خاص

4,898,609

57000

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام

154,787,928

51000

توسعه‌صنعتی‌ایران

شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود

9,874,018

69488

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص

130,905,508

3210000

تولید سموم‌ علف‌ کش

شخص حقیقی

143,089

20000

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

شخص حقیقی

4,551,010

10

توکاریل

شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام

223,490,000

80000

حفاری شمال

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

151,939,252

50000

خدمات‌انفورماتیک‌

شرکت ملی انفورماتیک

926,374,975

450000

داده‌پردازی‌ایران‌

شرکت ملی انفورماتیک

131,185,359

119757

داده‌پردازی‌ایران‌

شخص حقیقی

7,286,286

4004

سخت‌ آژند

شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص

26,500,000

800000

سرمایه گذاری اعتبار ایران

شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص

7,835,781

14528

سرمایه گذاری توسعه عمران کرمان

شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام

7,296,539

24600

سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص

598,647,065

-3126171

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک

38,877,661

673554

سرمایه گذاری پردیس

شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص

259,681,855

255206

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق

37,781,787

-122110

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام

27,819,960

8771

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

شرکت سایپا

602,135,916

5900000

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص

71,291,464

405000

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی

32,244,881

1179946

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

بانک تجارت

775,292,580

200000

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام

391,229,340

21370

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

132,598,386

100000

سرمایه‌گذاری‌ملت‌

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملت-سهامی خاص

18,618,272

300000

سیمان‌ سفیدنی‌ریز

شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام

18,984,177

-45000

شکرشاهرود

شخص حقیقی

344,759

-50000

صنایع‌ آذرآب‌

شرکت سرمایه گذاری ومدیریت سهام امیر-سهامی عام

3,325,000

25000

صنعتی‌ آما

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام

27,746,986

3260

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام

11,500,000

-500000

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام

64,612,242

90994

فولاد خراسان

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام

819,387,691

35239

فولاد مبارکه اصفهان

شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام

438,080,076

2944335

قند شیروان قوچان و بجنورد

شرکت مالی وسرمایه گذاری پیشروایران-سهامی خاص

1,210,781

-400000

قند نیشابور

شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام

3,685,617

-248211

کارخانجات تولیدی شهید قندی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام

215,597,489

282310

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

2,253,249

686612

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

1,669,855

507315

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

8,658,414

5658414

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

7,290,000

2332467

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

4,156,369

1266532

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

6,075,000

2025000

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

17,728,921

13462879

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

5,029,332

1532542

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

2,038,748

621248

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

6,075,000

3156560

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

12,150,000

5670000

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

11,672,511

5275500

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

5,000,000

1896494

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

2,473,826

753826

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

8,505,000

3274873

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

7,290,000

3489480

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

4,860,000

2011314

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

4,859,998

3239998

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

شخص حقیقی

2,910,489

2100489

کالسیمین‌

شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام

566,984,569

350000

کشت‌وصنعت‌پیاذر

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

1,705,299

39205

کشت‌وصنعت‌پیاذر

شخص حقیقی

201,600

3600

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

شخص حقیقی

597,600

200

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص

70,795,360

100000

مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر

ذذذ70بازارگردان شرک02939پارتا

2,241,372

-10

مدیریت‌پروژه‌های‌نیروگاهی‌

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا-سهامی خاص

1,046,503,476

3310000

مس‌ شهیدباهنر

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

25,892,212

50000

معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت سرمایه گذاری مهرگان-سهامی خاص

235,905,717

63473

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

شرکت سرمایه گذاری مهرگان-سهامی خاص

67,504,198

100000

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام

106,639,631

242028

نفت‌ پارس‌

شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص

8,724,178

3000

نوردوقطعات‌ فولادی‌

شرکت شین کیش سهامی خاص

10,284,168

226590

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا

3,798,631

100600

نیرو محرکه‌

شرکت تولیدی نیرومحرکه-سهامی خاص

12,882,323

100

نیروترانس‌

شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا-سهام

3,094,323

21083

پارس‌ مینو

شرکت دنیای شگرف-سهامی خاص

19,050,075

-2000

پالایش نفت تبریز

سازمان خصوصی سازی-وکالتی

30,688,619

-17768941

پالایش نفت تبریز

شرکت گسترش نفت وگازپارسیان-سهامی خاص

911,552,525

183167

پتروشیمی شازند

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام

601,845,246

346999

پتروشیمی پردیس

صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک

10,882,080

50000

پتروشیمی‌ آبادان‌

شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین-سهامی خ

3,079,208

2100

پتروشیمی‌ آبادان‌

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع

89,624,905

150000

پتروشیمی‌ خارک‌

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام

11,615,167

50000

گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام

324,857,080

-1391025

گلتاش‌

شخص حقیقی

1,304,682

3100

 

bashgah-banner
نوشته قبلیمقاومتی از کابگن
نوشته بعدیپیش بینی درآمد هر سهم شرکت: سیمان هرمزگان سال مالی منتهی به 1391/08/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن