خرید و فروش حقوقی ها 13/3/92

118
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش حقوقی ها 13/3/92Reviewed by عليرضا حاجيان on Jun 3Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سیمان کردستان شخص حقیقی  3,150,718 391364 14%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  12,940,821 1435554 12%
تکنوتار شخص حقیقی  2,701,510 154030 6%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  8,862,328 442092 5%
شکرشاهرود شخص حقیقی  543,337 20682 4%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری یمین-سهامی عام- 399,946,038 11524723 3%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت نکاپلاستیک-سهامی عام- 1,106,837 33595 3%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,251,619 25075 2%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت صنایع فولادآلیاژی یزد  4,473,814 102000 2%
بانک انصار موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  240,105,334 1700000 1%
سخت‌ آژند شرکت توسعه اقتصادگواشیر-بامسئولیت محدود- 4,012,507 23000 1%
سیمان کردستان شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 2,368,786 25187 1%
سیمان‌ بهبهان‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  4,764,097 40000 1%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  5,795,000 45000 1%
شیشه‌ همدان‌ شرکت بیمه سامان-سهامی عام- 7,431,790 100000 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 226,209,584 772740 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 1,074,389,329 1797188 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  406,171,015 365200 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 611,791,227 447184 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 14,743,304 18133 0%
بیمه میهن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیادمسکن انقلاب اسلا  41,368,042 400 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 102,234,906 205000 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 12,487,910 56218 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 38,841,853 99638 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- 127,180,654 134359 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ بانک پارسیان-سهامی عام- 128,179,814 50000 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  711,811,205 1000000 0%
سیمان کردستان شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 85,372,587 -8611 0%
سیمان‌ بجنورد شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- 146,600,397 -100000 0%
سیمان‌ بجنورد شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 168,789,284 -100000 0%
سیمان‌هرمزگان‌ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 222,613,141 -100000 0%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  717,500 -2500 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,322,404 6000 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  4,712,041 5500 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  3,102,665 5000 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت فولادمبارکه  158,295,777 -71006 0%
داملران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 583,171 -3320 -1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  111,201,891 -832861 -1%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  387,900,000 -2100000 -1%
سیمان‌ سفیدنی‌ریز شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 18,148,300 -100000 -1%
ایران‌ تایر شخص حقیقی  1,991,084 -50000 -2%
تولیدی‌مهرام‌ شخص حقیقی  538,949 -9399 -2%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- 1,529,665 -25000 -2%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی بیمه ایران  48,218,517 -1000000 -2%
سیمان‌ شرق‌ شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص  83,072,749 -2000000 -2%
سیمان‌سپاهان‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 121,643,776 -2500000 -2%
شیشه‌ و گاز بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  3,335,904 -52541 -2%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,451,077 -96000 -2%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,651,463 -116942 -3%
سیمان‌ شمال‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 15,639,795 -516268 -3%
سیمان‌هگمتان‌ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 5,800,000 -200000 -3%
سیمان‌ کرمان‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 11,155,674 -500000 -4%
سخت‌ آژند شخص حقیقی  1,893,071 -106929 -5%
سیمان‌هرمزگان‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  9,000,000 -430000 -5%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 10,354,050 -491805 -5%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 115,489,878 -7000000 -6%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  15,300,000 -968829 -6%
سیمان‌سپاهان‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 35,362,991 -2637009 -7%
ایران‌ تایر شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 1,483,195 -190000 -11%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر  53,004,054 -9253617 -15%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت ملی انفورماتیک  106,162,026 36743  
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ شرکت تولیدی شیشه بسته بندی تاکستان-سهامی خاص- 23,290,588 -200000  

 

bashgah-banner
نوشته قبلیبر بام بازار دوشنبه 13 خرداد ماه…
نوشته بعدیسرمایه گذاری معادن و فلزات مالی میان دوره 12 ماهه 30/12/91
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن