خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 10/7/91

115
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 10/7/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Oct 1Rating:
 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  437,133 166900 62%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس-سهامی خاص  1,449,570 510439 54%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 1,109,324 291324 36%
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ شخص حقیقی  602,532 51913 9%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 122,985,532 7700000 7%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت فدک دانش محورکارآفرین-سهامی خاص- 11,582,979 617629 6%
قند نیشابور شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار  686,700 40000 6%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 64,676,619 3300000 5%
قند نیشابور 2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا  458,300 20000 5%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 102,608,720 4000000 4%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  6,128,665 200000 3%
شکرشاهرود شخص حقیقی  592,996 20000 3%
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا  4,999,402 100000 2%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 186,016,525 1160132 1%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 233,254,923 2000000 1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت فولادمبارکه  423,943,125 3000000 1%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور-سهامی عام- 42,239,110 416337 1%
صنعتی‌ رنگین‌ شخص حقیقی  3,775,183 21682 1%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  388,803,166 2205000 1%
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 82,963,194 1050000 1%
معدنی‌ دماوند شخص حقیقی  344,414 3274 1%
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 63Xسبد-شرک05229-شرکت مدیریت سرمایه گذاری بان  1,200,675 10000 1%
نیروکلر بانک سامان-سهامی عام- 550,092 5000 1%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  352,800,000 123986 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 598,394,447 720100 0%
بیمه دی موسسه اندوخته شاهد  29,950,000 -50000 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 37,603,788 17300 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 57,104,485 271000 0%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 10,769,750 40000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  214,078,755 10000 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 18,833,702 10000 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,290,783 16214 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,180,303 4876 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,834,540 239 0%
سرمایه گذاری خوارزمی موسسه همیاری غدیر  944,858,323 257547 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 193,827,340 100000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 193,023,317 100000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد موسسه اندوخته شاهد  1,038,079,484 50000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  785,993,844 1500739 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  427,445,384 700000 0%
شهد شخص حقیقی  3,178,941 -86 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-سهام  354,775,991 300000 0%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  521,927 1780 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  99,228,063 5845 0%
فولاد خراسان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  819,886,415 -1000 0%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  10,532,895 50000 0%
قندهکمتان‌ شخص حقیقی  354,462 1000 0%
کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  216,815,777 1000 0%
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو صندوق بازنشستگی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  558,806 2000 0%
لیزینگ‌ایران‌ بانک تجارت  189,034,991 100000 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  18,036,788 1000 0%
معادن‌منگنزایران‌ شخص حقیقی  1,578,900 2528 0%
نفت‌ پارس‌ شرکت پارس بازرگان-سهامی خاص- 9,224,144 7000 0%
همکاران سیستم شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگردانا-سهامی خ  227,096,662 11316 0%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 84,967,730 -1000000 -1%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  349,270,472 -3000000 -1%
مارگارین‌ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه-سهامی عام- 3,842,554 -55000 -1%
سیمان‌ دورود شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 2,083,360 -60150 -3%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  1,402,200 -50000 -3%
نیروکلر شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,266,128 -36729 -3%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 245,754,417 -15550000 -6%
پالایش نفت تبریز شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان-سهامی عام- 21,403,495 213267  

سهام مورد معامله


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیدیدگاه تکنیکال ملی صنایع مس ایران ( فملی )
نوشته بعدیومعادن
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن