خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 1/12/91

194
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 1/12/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Feb 19Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت کالسیمین-سهامی عام-  43,134,197 7352782 21%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  83,642 8716 12%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  9,038,788 450000 5%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص-  9,987,394 327107 3%
امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  191,051 4453 2%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  248,989 1663 1%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شخص حقیقی  1,100,000 10000 1%
البرزدارو شرکت داروسازی سبحان-سهامی عام-  128,734,195 100800 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  351,031 408 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  294,546 116 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  388,443 281 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  296,054 -19 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  295,297 547 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  299,751 103 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  338,018 687 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  304,189 79 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  363,649 529 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  303,305 101 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  319,069 913 0%
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  324,795 1178 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  306,390 199 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  411,431 576 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  250,250 98 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  274,431 603 0%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  279,848 1126 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  278,583 423 0%
امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  317,835 361 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  318,968 369 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  272,285 1230 0%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  301,685 185 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  320,487 409 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله-  243,162 1094 0%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-  541,351,226 1000000 0%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام-  223,436,844 500000 0%
ایران‌ خودرودیزل‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-  802,060,209 1000000 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-  387,850,554 100000 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام-  808,673,077 2804897 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام-  94,201,873 20000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص-  77,002,672 105000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  933,972,094 693863 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-  18,621,045 10000 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-  3,686,802 8460 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-  90,931,656 8280 0%
سامان‌ گستراصفهان‌ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  30,908,830 137094 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-  3,009,854 500 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص-  8,516,305 10400 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-  194,432,340 20000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-  200,644,717 10000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-  250,922,690 6000 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  9,942 -116 -1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  660,000 -6400 -1%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت بیمه پارسیان سهامی عام  7,210,000 -50000 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,465,741 -15000 -1%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  11,294 -319 -3%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت  216,818,577 -7652718 -3%
درخشان‌ تهران‌ شخص حقیقی  817,912 -21009 -3%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  28,052 -1240 -4%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-  12,083,873 -500000 -4%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد  793,065,961 -64000000 -7%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 شرکت بانک اقتصادنوین-سهامی عام-  8,573 -1171 -12%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام-  27,274,480 198384  
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت ذخیره شاهد-سهامی خاص-  48,705,698 1510000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیشرکت: خوراک دام پارس میان دوره ای12 ماهه منتهی به1391/09/30
نوشته بعدیسه شنبه1 اسفند
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن