خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 11/9/91

136
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 11/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Dec 1Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بانک سرمایه شرکت باربدتجارت پارس-سهامی خاص- 64,853,913 11517692 22%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 115,358 18156 19%
سایپا شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام- 648,386,074 103000000 19%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 179,927 12006 7%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 214,033 6501 3%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری سامان مجد-سهامی خاص- 200,000,000 6728669 3%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 264,239 4960 2%
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 275,361 4297 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 476,048,821 9919289 2%
افرانت شخص حقیقی  215,858 2401 1%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 328,576 2059 1%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 363,334 3344 1%
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 255,978 2633 1%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 303,785 3448 1%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 323,897 3113 1%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 381,622 2322 1%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 243,753 3091 1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  570,207 5467 1%
توکاریل شخص حقیقی  19,335,220 115600 1%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 2,838,711 19809 1%
ارتباطات سیار ایران شرکت مخابرات ایران-سهامی عام- 496,309,006 -79585 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 287,834 775 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 287,646 718 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 289,664 630 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 292,454 1044 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 291,437 1228 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 295,790 745 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 242,388 927 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 267,509 678 0%
امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 307,437 1045 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 303,530 1249 0%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 288,429 641 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 300,940 1432 0%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 95,144,536 165000 0%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  1,111,977,727 80711 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص- 95,712,653 300000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 646,810,950 400000 0%
بیمه میهن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیادمسکن انقلاب اسلا  41,279,273 12500 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 92,052,476 25627 0%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 14,049,770 8060 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,189,061 31100 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,228,702 5000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  6,237,677 7268 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 85,576,261 100000 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 61,385,021 94251 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,525,903 -36000 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,308,351 1565 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  759,298,653 34930 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,944,126 100 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 194,284,340 50000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 196,359,317 100000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 253,296,737 5000 0%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  33,380,929 -68966 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت فولادمبارکه  418,439,452 -3100000 -1%
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص- 13,849,345 -80000 -1%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 297,372,792 -6280429 -2%
بانک دی شرکت بیمه دی-سهامی عام- 70,476,385 -1851399 -3%
سرمایه گذاری خوارزمی موسسه همیاری غدیر  850,858,578 -47000000 -5%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس-سهامی خاص  1,287,536 -159500 -11%
بانک سرمایه شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا-سهامی خاص- 53,000,000 -11000000 -17%
سایپا شرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین-سهامی خاص- 210,305,048 -103000000 -33%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 30,399,546 6999  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner
نوشته قبلیبر بام بازار شنبه 11 آذر…
نوشته بعدیشنبه 11 آذر
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن