خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 14/12/91

125
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 14/12/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Mar 4Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 104,102,672 25000000 32%
نفت‌ پارس‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 7,059,639 1600000 29%
صنعتی‌ بهشهر شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  5,128,190 611862 14%
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 869,323 68179 9%
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 654,329,256 50000000 8%
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ شخص حقیقی  425,000 25000 6%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  130,439,464 6000000 5%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 161,746,215 4000000 3%
مهندسی‌نصیرماشین‌ شخص حقیقی  1,700,115 56251 3%
بانک پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 280,000,000 5000000 2%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  85,272,282 1500000 2%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان-سهامی خاص- 7,777,305 188788 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 853,792,756 4870920 1%
تراکتورسازی‌ایران شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 37,227,074 321900 1%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 13,758,559 185170 1%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 20,150,000 150000 1%
توکاریل شرکت بهین ریل سهامی خاص  6,705,657 43480 1%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,809,070 49998 1%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 29,074,456 279920 1%
قندهکمتان‌ شخص حقیقی  430,519 4824 1%
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 43,661,269 410000 1%
معادن‌منگنزایران‌ شرکت آزمون احیاسپاهان-سهامی خاص- 311,312 4558 1%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 754,265,514 4400000 1%
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 63Xسبد-شرک05229-شرکت مدیریت سرمایه گذاری بان  1,220,675 10000 1%
باما شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر  22,111,169 20000 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 388,719,068 350000 0%
بانک دی شرکت بین المللی سعدی کیش-سهامی خاص- 40,238,671 -10000 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 94,660,556 20000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,777,211 8575 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  935,267,416 402410 0%
داروسازی‌ روزدارو شرکت آرمان فارمددارو-سهامی خاص- 10,761,663 2000 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,107,179 12000 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,975,460 27000 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شرکت سرمایه گذاری اعتمادجم-سهامی عام- 1,630,220 -5000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 251,006,338 42943 0%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 84,956,484 200000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  867,959,364 4107000 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 225,462,532 722104 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  643,302,496 996000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,887,028 2715 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  377,387,680 50000 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان-سهامی عام- 43,557,472 122771 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-سهام  364,270,296 274633 0%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص- 9,878,376 42766 0%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  613,692 2329 0%
فولاد خراسان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  1,336,924,512 932343 0%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  11,010,360 5000 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  3,479,272 15479 0%
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران  1,076,254,499 1069139 0%
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 30,535,504 10000 0%
مهندسی‌نصیرماشین‌ شخص حقیقی  484,696 1500 0%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص- 9,356,521 -50000 -1%
کمباین‌ سازی‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 7,150,249 -56000 -1%
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ شخص حقیقی  1,341,432 -15500 -1%
بانک تجارت دولت جمهوری اسلامی بخش1دارایی-معاف ازمالیات- 2,651,386,020 -66622328 -2%
بانک صادرات ایران دولت جمهوری اسلامی بخش1دارایی-معاف ازمالیات- 5,112,276,758 -97122738 -2%
دارویی‌ لقمان‌ شخص حقیقی  1,085,748 -55721 -5%
سهامی ذوب آهن اصفهان سازمان توسعه ونوسازی م وص م ا6-معاف ازمالیات- 696,311,608 -43935135 -6%
صنعتی‌ بهشهر شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 9,861,661 -1000000 -9%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 2,710,000 -812838 -23%
نفت‌ پارس‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 26,176,070 200000  
نوش‌مازندران‌ شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران-سهامی خاص- 6,620,692 608319  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner
نوشته قبلیبربام بازار دوشنبه 14 اسفند…
نوشته بعدیچند سهم سبز امروز ،روزهای پرفروغ بورس را از دست ندهید
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن