خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 15/11/91

161
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 15/11/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Feb 3Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
گسترش نفت و گاز پارسیان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  135,263,079 11684949 9%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد موسسه اندوخته شاهد  1,187,390,365 70000000 6%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,996,290 101639 3%
نیرو محرکه‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 6,574,286 200000 3%
گروه‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح-س  47,178,829 1100000 2%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,590,299 35086 1%
کارتن‌ ایران‌ شخص حقیقی  1,620,000 20000 1%
گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام- 123,805,435 1500000 1%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 93,841,873 180626 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان-سها  11,173,017 33373 0%
حفاری شمال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  38,100,000 80000 0%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 1,115,589 -908 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 46,967,995 12500 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,447,804 9414 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 250,535,117 10043 0%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  28,100,000 -100000 0%
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر ذذذ70بازارگردان شرک02939پارتا  2,358,776 10000 0%
گروه‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 76,247,677 300000 0%
گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  60,000,000 -10000 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,438,390 1000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 250,525,074 37695 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید-سهامی خاص- 41,492,484 -35000 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  73,342,223 138914 0%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 12,554,226 27344 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  841,234,921 1154781 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 213,003,716 249761 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ بانک پارسیان-سهامی عام- 144,610,000 100000 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  376,594,430 55122 0%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص- 9,196,976 24800 0%
صنعتی‌ رنگین‌ شخص حقیقی  3,974,494 1187 0%
فولاد خراسان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  1,334,711,743 1218721 0%
قند ثابت‌ خراسان‌ موسسه خیریه بیت الرضا-ع- 2,785,390 100 0%
قند ثابت‌ خراسان‌ شخص حقیقی  2,383,907 100 0%
قند شیرین‌ خراسان‌ شخص حقیقی  1,370,100 100 0%
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ شخص حقیقی  575,897 1600 0%
لبنیات‌ پاک‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  22,569,803 17530 0%
لبنیات‌ پاک‌ شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ  9,167,906 3196 0%
لیزینگ‌ایران‌ بانک تجارت  193,087,216 41650 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  780,663,423 92000 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 69,258,128 -110429 0%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  983,259,728 1700 0%
بیمه پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 11,707,405 -100000 -1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  783,364 -5000 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,615,741 -20000 -1%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  28,200,000 -200000 -1%
توریستی ورفاهی آبادگران ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  2,930,473 -69527 -2%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,590,741 -25000 -2%
گروه‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  46,284,541 -1215459 -3%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  3,110,773 -110000 -3%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 13,296,730 -500000 -4%
فیبر ایران‌ شخص حقیقی  848,179 -50000 -6%
توریستی ورفاهی آبادگران ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  3,000,000 -200000 -6%
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ شخص حقیقی  408,132 -36829 -8%
فیبر ایران‌ شخص حقیقی  898,179 -100000 -10%
صنایع‌جوشکاب‌یزد شخص حقیقی  154,300 -20000 -11%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال صندوق ذخیره فرهنگیان  6,724,959 -1500000 -18%
بانک انصار شرکت بنیان گسترکاوا-سهامی خاص- 79,280,801 -39000000 -33%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد سازمان اقتصادی کوثر  171,005,000 -89000000 -34%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد سازمان اقتصادی کوثر  82,005,000 -89000000 -52%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ بانک صادرات ایران بخش1  1,143,159,863 -1429479593 -56%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 188,348,575 -22279  
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 9,626,147 20000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیاندیکاتور OBV
نوشته بعدیشرکت: گروه صنایع پمپ سازی ایران منتهی به 1392/03/31 دوره 6 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن