خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 16/11/91

115
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 16/11/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Feb 4Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان-سهامی عام- 161,730,937 41177615 34%
امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 128,090 5856 5%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 104,159,271 4035869 4%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,996,290 101639 3%
آبسال‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 2,601,532 50000 2%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 218,157 3719 2%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,373,925 23950 2%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,590,299 35086 1%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 345,788 414 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 293,869 166 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 383,691 365 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 295,131 -6 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 288,543 213 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 297,620 52 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 331,498 390 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 301,762 210 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 355,340 435 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 300,688 139 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 307,219 1128 0%
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 314,713 359 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 304,530 293 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 405,559 211 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 248,921 132 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 269,057 460 0%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 267,233 755 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 274,708 133 0%
امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 315,531 80 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 315,645 76 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 258,550 1123 0%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 299,522 154 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 315,236 227 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 226,169 911 0%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  302,368 1 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 386,464,668 172000 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 750,616,352 2776660 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  246,365,697 115000 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص- 180,357,405 47000 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 93,841,873 180626 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,456,256 62500 0%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت بیمه پارسیان سهامی عام  7,260,000 3564 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان-سها  11,173,017 33373 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 139,716,476 100000 0%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 19,761,738 61738 0%
حفاری شمال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  38,100,000 80000 0%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 1,115,589 -908 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  932,263,839 26774 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شخص حقیقی  7,560,560 2002 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 46,967,995 12500 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  773,364 -10000 -1%
بیمه پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 11,707,405 -100000 -1%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 شرکت بانک اقتصادنوین-سهامی عام- 12,977 -200 -2%
توریستی ورفاهی آبادگران ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  2,930,473 -69527 -2%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 13,016,730 -280000 -2%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,590,741 -25000 -2%
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  783,480 -12151 -2%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 بانک دی حسابداری کل  19,485 -1000 -5%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  147,695 -7000 -5%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 82,492,657 -5801738 -7%
بانک انصار شرکت بنیان گسترکاوا-سهامی خاص- 40,280,801 -39000000 -49%
ایران‌ارقام‌ شرکت ملی انفورماتیک  6,160,100 -39200000 -86%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,447,804 9414  
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 12,226,331 -5900000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیشرکت: صنعت روی زنگان منتهی به 1391/12/30 دوره 9 ماهه
نوشته بعدیحمایتی از ثاباد
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن