خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 18/11/91

123
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 18/11/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Feb 8Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
صنعت روی زنگان شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص- 662,046 112810 21%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  3,493,478 302980 9%
آبسال‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 2,851,532 150000 6%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت ذخیره شاهد-سهامی خاص- 38,126,830 1460000 4%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 24,100,465 404682 2%
شکرشاهرود صندوق بازنشستگی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  1,244,815 30000 2%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  9,450,631 200000 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 774,191,236 6006341 1%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 8,796,105 94072 1%
سرما آفرین‌ شخص حقیقی  1,578,062 10719 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  75,013,181 800000 1%
البرزدارو شرکت داروسازی سبحان-سهامی عام- 128,417,183 41037 0%
ایران‌ خودرودیزل‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 801,060,209 10000 0%
باما شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص- 4,115,000 5000 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 386,860,554 164000 0%
بانک تجارت دولت جمهوری اسلامی بخش1دارایی-معاف ازمالیات- 2,719,417,222 -218796 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام- 1,313,457,629 -1000000 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 6,446,804 26804 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 2,036,361 972 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 93,951,873 50000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,531,256 10000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,129,988 -100000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک تجارت  78,144,431 185237 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان-سها  11,394,653 21636 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  4,015,604 -17000 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 18,408,175 976 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,610,676 580 0%
دارویی‌ لقمان‌ شخص حقیقی  1,066,685 250 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,462,804 1000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 250,750,310 20000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 82,956,015 267216 0%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 12,693,426 27510 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  848,167,948 1877770 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 214,960,342 11811 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- 30,175,557 -1528 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  836,299,628 100000 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  376,794,430 100000 0%
شکرشاهرود شخص حقیقی  459,814 1814 0%
شهد ایران‌ شخص حقیقی  2,012,547 10000 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-سهام  360,633,596 880000 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,711,167 26898 0%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام- 86,709,716 -183560 0%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص- 9,283,548 23811 0%
فولاد خراسان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  1,335,992,169 320344 0%
کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  218,932,008 50000 0%
لبنیات‌ پاک‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  22,701,874 15260 0%
لبنیات‌ پاک‌ شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ  9,200,610 10104 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  763,364 -10000 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  74,174,853 -754559 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,555,741 -10000 -1%
کویر تایر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 16,054,022 -200000 -1%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  8,544,000 -150000 -2%
کربن‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 35,097,668 -1000000 -3%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  29,672 -1098 -4%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  121,994 -5000 -4%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  25,034 -1607 -6%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 623,594,093 -50000000 -7%
فیبر ایران‌ شخص حقیقی  539,179 -59000 -10%
بانک‌پارسیان‌ شرکت گروه بهمن-سهامی عام- 390,000,000 -130000000 -25%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 بانک دی حسابداری کل  9,312 -3534 -28%
لبنیات‌کالبر صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه  566,914 -10000  
لبنیات‌کالبر صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون  446,970 -10000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیحمایتی از سمایه
نوشته بعدیشرکت تجارت الکترونیک پارسیان : دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/91
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن