خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 18/9/91

182
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 18/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Dec 8Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت فولادمبارکه  80,553,029 38967274 94%
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ شرکت دنیای علم پویا-سهامی خاص- 27,227,590 10182075 60%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 4,432,923 479863 12%
قند شیرین‌ خراسان‌ کارگزاری بانک اقتصادنوین  1,000,000 100000 11%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص- 1,037,953 83463 9%
بیمه البرز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 95,277,798 5277798 6%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  605,608 24251 4%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,605,461 201700 4%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  2,842,977 70000 3%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  320,945 7000 2%
کارتن‌ ایران‌ شخص حقیقی  1,330,908 29380 2%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  226,181 2856 1%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 521,944,271 2867971 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 14,414,954 147371 1%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  6,440,651 36040 1%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 2,888,209 16575 1%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 189,246,047 2750000 1%
سیمان‌شاهرود صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  6,228,283 50000 1%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  35,229,819 291270 1%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 1,578,723 15625 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 538,686,860 405042 0%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شخص حقیقی  233,482 1000 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 301,446,676 1072829 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 383,951,594 563981 0%
بانک سرمایه شرکت باربدتجارت پارس-سهامی خاص- 66,252,470 149275 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 651,903,129 1575054 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,253,702 5000 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 61,780,935 189521 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,425,097 -20000 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,358,551 50200 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  759,416,753 34044 0%
سایپا شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام- 1,062,566,367 2000000 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,944,285 159 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 194,400,340 100000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 197,252,217 70000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 254,536,388 165900 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 30,461,933 9387 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  804,364,092 250000 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 698,094,093 -1415654 0%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  4,569,718 19718 0%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  443,702,705 1600000 0%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت ملی انفورماتیک  105,516,934 50000 0%
کاشی‌ نیلو شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص- 130,776,982 -5500 0%
کالسیمین‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 22,155,161 20000 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,003,504 20000 0%
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو شخص حقیقی  604,400 950 0%
کنتورسازی‌ایران‌ شرکت مسکن وساختمان جهان-سهامی خاص- 8,009,863 36965 0%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 44,205,838 50000 0%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,940,441 -15000 -1%
سیمان‌ بهبهان‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  639,668 -7300 -1%
فولاد مبارکه اصفهان شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 261,000,000 -1419239 -1%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  32,205,268 -621674 -2%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  315,432 -7970 -2%
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ شرکت بیمه ملت-سهامی عام- 9,450,000 -250000 -3%
سیمان‌ دورود صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  4,866,965 -200000 -4%
شهد ایران‌ شخص حقیقی  1,280,000 -50000 -4%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,291,404 -65600 -5%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  300,000 -18245 -6%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 18,000,000 -2000000 -10%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  105,112 -11914 -10%
شکرشاهرود شخص حقیقی  329,014 -50000 -13%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  7,500,265 11000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیبر بام بازار شنبه 18 آذر…
نوشته بعدیشرکت: خوراک دام پارس منتهی به 1392/09/30
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن