خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 1/9/91

145
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 1/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Nov 21Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 271,669,221 134757066 98%
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص- 79,621,738 36165999 83%
کویر تایر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 11,562,822 3006973 35%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  4,772,611 603300 14%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  250,000 10000 4%
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو شخص حقیقی  614,375 25000 4%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 1,064,542 35000 3%
قند نیشابور شرکت اقتصادگسترقهرمان-سهامی خاص- 381,093 10000 3%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص- 89,248,653 2016455 2%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  80,055,416 1421933 2%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص- 995,113 17000 2%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 3,570,255 81774 2%
کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو شخص حقیقی  583,374 13374 2%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  1,078,267,122 11384123 1%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  204,705,073 1190033 1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 1,759,129 9970 1%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  264,337 2183 1%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 2,800,456 21711 1%
سامان‌ گستراصفهان‌ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  20,043,192 154305 1%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,356,403 74500 1%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ شرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین  28,827,825 306242 1%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  2,430,456 30606 1%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  229,082 3000 1%
ارتباطات سیار ایران شرکت مخابرات ایران-سهامی عام- 496,568,868 -2232 0%
افرانت شخص حقیقی  203,680 510 0%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  216,412 500 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 645,461,571 397500 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  564,730 30 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 91,949,726 8500 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,208,702 5000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 85,291,261 100000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 100,023,402 50000 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,608,424 1916 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,297,300 1991 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  759,224,934 12274 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,943,074 500 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شخص حقیقی  576,600 100 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 195,587,817 825000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 253,271,007 3300 0%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 327,799,348 242505 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 184,619,579 57519 0%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 4,202,893 7000 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 133,057,147 6400 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  444,581,628 481204 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,915,960 7396 0%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  399,011,836 100000 0%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  4,550,000 4114 0%
سیمان‌شاهرود صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  5,884,534 10000 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  11,336,696 1100 0%
صنعت روی زنگان شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام- 39,133,000 -160148 0%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  434,012,030 1744779 0%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 183,809,193 -250000 0%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت ملی انفورماتیک  104,928,461 50000 0%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 553,181,818 -3500000 -1%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  34,601 -812 -2%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- 609,034,585 -10419698 -2%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  29,554 -1286 -4%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  115,103 -6959 -6%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  17,917 -1737 -9%
کویر تایر شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام- 19,804,560 -3000000 -13%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس-سهامی خاص  1,591,881 -500000 -24%
ماشین‌ سازی‌ اراک‌ صندوق ذخیره فرهنگیان  473,321,877 240682063  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیبر بام بازار چهاشنبه 1 آذر…
نوشته بعدیشرکت: پتروشیمی فارابی منتهی به 1391/12/30 دوره 6 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن