خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 19/9/91

187
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 19/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Dec 9Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سرمایه گذاری پردیس کارگزاری پارسیان-سهامی خاص-  5,935,240 1935240 48%
بانک سرمایه شرکت باربدتجارت پارس-سهامی خاص-  93,417,517 27165047 41%
سرما آفرین‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-  3,726,649 850000 30%
شیشه‌ همدان‌ شخص حقیقی  3,138,649 678721 28%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  6,486,533 881072 16%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت گروه انرژی مهستان-سهامی عام-  180,848,107 20568527 13%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-  9,870,562 864050 10%
سایپا شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام-  1,143,884,755 81318388 8%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  154,806 8459 6%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  6,746,457 305806 5%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص-  1,087,953 50000 5%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  318,366,666 10000000 3%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام-  3,586,584 90000 3%
سامان‌ گستراصفهان‌ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  24,332,507 808710 3%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  230,181 4000 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام-  530,994,286 9050015 2%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  328,945 8000 2%
کارتن‌ ایران‌ شخص حقیقی  1,354,357 23449 2%
ایران‌یاساتایرورابر شخص حقیقی  636,415 8259 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-  14,517,200 102246 1%
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت کالسیمین-سهامی عام-  32,194,546 200000 1%
توکاریل شخص حقیقی  19,800,000 114387 1%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-  199,772,217 2520000 1%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام-  2,960,000 40000 1%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام-  1,598,723 20000 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-  539,056,329 369469 0%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شخص حقیقی  234,482 1000 0%
باما شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام-  15,800,600 50600 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام-  302,067,131 620455 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-  383,981,594 30000 0%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-  96,713,080 200000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-  652,020,029 116900 0%
بیمه البرز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام-  95,350,000 72202 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام-  19,258,702 5000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  927,123,188 210 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-  61,786,346 5411 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام-  47,405,097 -20000 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  759,424,014 7261 0%
سرمایه گذاری پردیس 2CXسبد-موس19471-موسسه رفاه وتامین آتیه امید  3,280,000 1000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص-  254,602,300 65912 0%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  261,000,000 -685731 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  805,004,092 640000 0%
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-  29,327,417 100000 0%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه شرکت بین المللی توسعه ساختمان-سهامی عام-  419,048,151 10000 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  4,749,610 14000 0%
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ شرکت گروه بهمن-سهامی عام-  36,666,559 1399 0%
فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-  7,576,129 5999 0%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  444,580,709 878004 0%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-  3,333,957 5300 0%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان-سهامی خاص-  7,316,697 10000 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  11,150,166 -100000 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,925,441 -15000 -1%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-  694,594,093 -3500000 -1%
شهد ایران‌ شخص حقیقی  1,250,000 -30000 -2%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  1,020,000 -20000 -2%
سیمان‌اصفهان‌ شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-  1,585,967 -49815 -3%
بانک پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  352,653,440 -20000000 -5%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-  4,003,850 -229043 -5%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-  56,560,301 -5212859 -8%
سایپا شرکت سرمایه گذاری حمل ونقل تامین بخش1داریی  686,000,000 -103000000 -13%
سرما آفرین‌ شخص حقیقی  968,050 -365283 -27%
کاشی‌ نیلو شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص-  130,696,982 -80000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیبر بام بازار یکشنبه 19 آذر…
نوشته بعدیمقاومتی از فباهنر
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن