خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 20/9/91

91
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 20/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Dec 10Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص- 161,012,653 60000000 59%
ایران‌یاساتایرورابر شخص حقیقی  788,175 151760 24%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت نیکروزتامین نیلوفری-سهامی خاص- 5,156,731 800000 18%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 3,150,000 190000 6%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 3,734,977 148393 4%
کاشی‌ سعدی‌ شخص حقیقی  1,081,480 44885 4%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  622,028 16420 3%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص- 1,117,953 30000 3%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  234,181 4000 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 539,006,491 8012205 2%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  577,777 11111 2%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شخص حقیقی  201,500 3000 2%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 14,666,004 148804 1%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  6,791,232 44775 1%
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت کالسیمین-سهامی عام- 32,394,546 200000 1%
توکاریل شخص حقیقی  20,000,000 200000 1%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 2,904,805 16596 1%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 190,246,047 1000000 1%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  4,600,000 30282 1%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  35,520,434 290615 1%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  332,995 4050 1%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 1,608,723 10000 1%
کارتن‌ ایران‌ شخص حقیقی  1,374,357 20000 1%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 303,257,147 1190016 0%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 97,028,614 315534 0%
بیمه البرز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 95,540,586 190586 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,640,543 65000 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,263,702 5000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 86,376,261 100000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  927,275,085 151897 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 61,793,791 7445 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,385,097 -20000 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,378,551 20000 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  759,467,122 43108 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,944,785 500 0%
سرما آفرین‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 3,726,749 100 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,373,140 300 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 200,031,217 259000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 254,621,179 18879 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  807,104,092 2100000 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 693,594,093 -1000000 0%
سیمان‌ بهبهان‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  639,548 -120 0%
سیمان‌ داراب‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 72,722,377 190347 0%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه شرکت بین المللی توسعه ساختمان-سهامی عام- 419,053,151 5000 0%
شیشه‌ همدان‌ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص- 30,183,649 -50100 0%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  1,478,416 500 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  4,749,850 240 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  6,490,083 3550 0%
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ شرکت گروه بهمن-سهامی عام- 36,668,557 1998 0%
صنعتی‌ آما شرکت بنیادسرور  7,771,572 7617 0%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  446,122,772 1542063 0%
فولاد مبارکه اصفهان شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 259,942,653 -1057347 0%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت ملی انفورماتیک  105,690,641 173707 0%
کاشی‌ نیلو شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص- 130,597,982 -99000 0%
کالسیمین‌ شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام- 549,110,725 200000 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,016,111 7607 0%
کنتورسازی‌ایران‌ شرکت مسکن وساختمان جهان-سهامی خاص- 8,060,733 1050 0%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,910,441 -15000 -1%
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص- 13,589,502 -239843 -2%
فولاد خوزستان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  26,586,536 -2717735 -9%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 12,000,000 -6000000 -33%
کویر تایر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 16,254,022 91200  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیدوشنبه 20 آذر
نوشته بعدیشرکت: صنعتی بهشهر منتهی به 1392/09/30
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن