خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 21/12/91

132
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 21/12/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Mar 11Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 13,939,867 7333513 111%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 3,677,193 1639732 80%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی خاص- 743,375 297350 67%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  4,398,750 1758027 67%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  500,000 200000 67%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  2,053,055 821222 67%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  5,988,213 2404225 67%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  1,130,000 452000 67%
توسعه‌صنعتی‌ایران شخص حقیقی  16,588,210 5588110 51%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  11,505,267 1855722 19%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  3,600,000 400000 13%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 22,371,008 2006753 10%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 31,586,288 2144121 7%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت دامپروری نمونه کاران شفق-بامسئولیت محدود  3,559,412 220310 7%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  95,264,557 4344378 5%
صنعتی‌ بهشهر شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  5,722,701 250500 5%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  4,685,450 201000 4%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری صباجهاد-سهامی خاص- 1,230,000 50000 4%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص- 2,030,755 60384 3%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 89,102,590 1355158 2%
ایران‌یاساتایرورابر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 1,853,804 10000 1%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت بیمه پارسیان سهامی عام  7,305,000 55000 1%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,399,083 10106 1%
درخشان‌ تهران‌ شخص حقیقی  822,912 5000 1%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,944,861 17877 1%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 31,254,067 220000 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  88,978,793 570000 1%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 17,828,430 247705 1%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  4,800,253 36846 1%
ایران‌ارقام‌ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص- 32,195,666 110591 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 883,228,691 3632405 0%
بانک گردشگری شرکت شایان پارسیان-سهامی خاص- 40,121,846 12900 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  216,037,946 50000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,245,227 70663 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک تجارت  78,360,531 50000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس-سهامی خاص- 77,960,000 15000 0%
توکاریل شرکت بهین ریل سهامی خاص  6,996,039 2000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  935,571,824 304408 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,949,100 10000 0%
دارویی‌ لقمان‌ شخص حقیقی  1,015,848 110 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شخص حقیقی  467,600 90 0%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 87,206,484 400000 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 78,424,630 200000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  892,808,964 4100000 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت نوآوران مدیریت سبا-سهامی خاص- 72,551,029 321128 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  651,774,484 2190000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,974,803 45000 0%
سیمان کردستان شخص حقیقی  1,959,771 3157 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  377,633,120 31216 0%
سیمان‌اصفهان‌ شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 1,586,347 -10 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت کشاورزی ودامپروری کلهرسپهر-سهامی خاص- 3,066,796 10000 0%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  644,921 1900 0%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,350,441 -16300 -1%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 171,053,863 -2500000 -1%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص- 77,000,000 -2000000 -3%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت  179,505,238 -5588110 -3%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری یمین-سهامی عام- 358,421,315 -39900000 -10%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 274,510,720 -39900000 -13%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر  51,496,763 -11967488 -19%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان-سهامی عام- 163,080,398 -39990000 -20%
فروسیلیس‌ ایران‌ شخص حقیقی  4,479,260 30000  
فولاد مبارکه اصفهان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  304,854,816 8080  

 

سهام مورد معامله


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیشاخص فلزات اساسی…
نوشته بعدیخبری از عرضه اولیه نیست ؟!!
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن