خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 23/12/91

129
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 23/12/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Mar 14Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص- 2,000,000 1000000 100%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  6,906,014 1829038 36%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  1,198,766 250000 26%
فولاد مبارکه اصفهان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  360,621,482 55766666 18%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 35,397,407 3811119 12%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  5,330,039 529786 11%
شکرشاهرود شخص حقیقی  511,455 50000 11%
صنایع‌جوشکاب‌یزد شخص حقیقی  199,000 19760 11%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 25,526,579 1916579 8%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  9,725,322 600000 7%
بانک انصار موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  205,662,660 8780437 4%
سیمان‌شاهرود صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  6,545,997 264708 4%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  500,000 20000 4%
شکرشاهرود شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص- 6,718,300 100000 2%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  545,000 6092 1%
تولیدی‌مهرام‌ شخص حقیقی  352,810 2120 1%
توکاریل شرکت بهین ریل سهامی خاص  7,073,339 77300 1%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 88,106,484 600000 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  89,879,247 558955 1%
فروسیلیس‌ ایران‌ شخص حقیقی  4,539,260 30000 1%
باما شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر  22,220,866 20000 0%
باما شرکت مبین متین آسیا-سهامی خاص- 15,578,652 30000 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 389,052,401 333333 0%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  479,342,900 -830776 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 897,601,715 2777112 0%
بانک گردشگری شرکت شایان پارسیان-سهامی خاص- 40,175,354 6101 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  96,737,771 229502 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 3,689,118 10000 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  652,717 1000 0%
بیمه سامان شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص- 19,556,000 10000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,271,527 6300 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک تجارت  78,394,831 30000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت بیمه پارسیان سهامی عام  7,326,372 6372 0%
تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  10,400,000 6167 0%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 91,053,249 300000 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 13,961,185 11000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  935,663,228 91404 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,959,443 3445 0%
دارویی‌ لقمان‌ شخص حقیقی  1,026,868 10 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,954,126 8265 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 31,689,661 150864 0%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 17,893,701 60271 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  897,556,787 2872508 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  652,713,350 400000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  10,016,163 9903 0%
سیمان‌اصفهان‌ شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 1,586,337 -10 0%
سیمان‌فارس‌ شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- 45,724,432 10000 0%
صنایع‌جوشکاب‌یزد شخص حقیقی  154,237 170 0%
صنعتی‌ بهشهر شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  5,725,501 2800 0%
عمران و توسعه شاهد شرکت سرمایه گذاری شاهد-سهامی عام- 454,812,323 5000 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  99,369,149 -10000 0%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت  177,605,238 -1900000 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,320,441 -15000 -1%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ بانک پارسیان-سهامی عام- 144,070,000 -1250000 -1%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص- 7,965,638 -189202 -2%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص- 102,200,000 -5000000 -5%
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 754,535 -68349 -8%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر  45,347,502 -6149261 -12%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت  157,283,988 -24903612 -14%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  2,221,400 -1000000 -31%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  11,060,814 10000  
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 2,350,453 120000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیسهمی که با شفاف سازی امید را به سهم برمیگرداند
نوشته بعدیحمایتی از قشیر
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن