خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 24/01/92

121
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 24/01/92Reviewed by عليرضا حاجيان on Apr 14Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان-سهامی خاص- 419,645,965 227645623 119%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 420,608,240 204640636 95%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان-سهامی خاص- 360,000,000 168000000 88%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام- 596,910,562 278511595 87%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی  294,597,920 137479029 87%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ صندوق بازنشستگی کشوری  218,784,732 102099541 87%
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ سازمان گسترش ونوسازی ایران-معاف ازمالیات- 150,244,245 56047226 59%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص- 3,896,283 405205 12%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  930,062 80000 9%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 10,433,824 808220 8%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر  53,572,327 2357620 5%
سرمایه گذاری خوارزمی شرکت گسترش اندیشه هگمتان-سهامی خاص- 62,494,994 1872186 3%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 954,806,003 8223407 1%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  113,288,988 593620 1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 14,208,333 178393 1%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  11,157,566 70000 1%
تکنوتار شخص حقیقی  1,590,012 18260 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص- 3,636,899 50000 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 79,128,522 639484 1%
سیمان‌ سفیدنی‌ریز شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 18,345,500 104084 1%
شکرشاهرود شخص حقیقی  662,671 3562 1%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  659,988 8107 1%
ایران‌ارقام‌ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص- 32,357,950 6885 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  216,606,181 38699 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,285,162 2364 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 103,498,852 173500 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 114,928,069 200000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  143,220,018 473549 0%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  538,000 1019 0%
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص- 112,435,871 -20000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  936,645,968 50000 0%
داروسازی‌ اکسیر شرکت داروپخش-سهامی عام- 84,479,937 -60000 0%
داروسازی‌ اکسیر شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین-سهامی خاص- 46,754,356 -60000 0%
داملران‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 13,184,951 -26000 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شخص حقیقی  504,215 15 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 32,773,766 11498 0%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 35,583,536 30882 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  93,038,381 175250 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  899,440,463 1000000 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت نوآوران مدیریت سبا-سهامی خاص- 75,039,791 10000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  10,097,508 7680 0%
سیمان‌ارومیه‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  5,433,039 22576 0%
سیمان‌هرمزگان‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 11,526,939 3000 0%
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص- 1,491,000 5675 0%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  1,110,625 1000 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا-سهامی خاص- 5,076,100 10000 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  5,483,824 10000 0%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ  3,002,935 9000 0%
البرزدارو شرکت سرمایه گذاری سایپا-سهامی عام- 16,017,020 -106112 -1%
امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91 بانک دی حسابداری کل  30,748 -448 -1%
امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91 بانک دی حسابداری کل  32,364 -309 -1%
داروسازی‌زهراوی‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 10,814,843 -64000 -1%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ بانک پارسیان-سهامی عام- 141,860,000 -2000000 -1%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص- 4,141,400 -80000 -2%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت مدبران پیش کسوت همراز-بامسئولیت محدود- 8,893,249 -150000 -2%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  530,000 -15000 -3%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ شرکت آذرتوسعه مسکن-سهامی خاص- 1,294,403 -35000 -3%
شیشه‌ و گاز شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 12,638,533 -450000 -3%
صنعتی‌ بهشهر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 3,929,713 -200000 -5%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 3,402,842 -298722 -8%
فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- 815,000 5000  
فولاد مبارکه اصفهان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  373,852,321 2265284  

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیچشم انداز روشن شیراز
نوشته بعدیمقاومتی از وصندوق
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن