خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 24/10/91

120
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 24/10/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Jan 13Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بخش1  823,254,566 404995483 97%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق های بیمه نیروهای مسلح بخش1  823,253,227 404994824 97%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح1  862,244,425 419474348 95%
زرین معدن آسیا شخص حقیقی  1,883,497 743467 65%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  836,199,628 215988852 35%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ بانک صادرات ایران  1,065,409,331 266352331 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  960,000,008 240000001 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت بانک صادرات استان چهارمحال وبختیاری-سهام  395,061,721 98765430 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت بانک صادرات ایلام-سهامی خاص- 288,395,054 72098763 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 314,852,122 78713030 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  607,458,324 150646713 33%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ بانک صادرات ایران بخش1  2,572,639,456 643159863 33%
سیمان‌هرمزگان‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  4,775,990 960040 25%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  17,628,375 3449771 24%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 17,224,359 2400845 16%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح  1,576,745,442 195004518 14%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق های بیمه نیروهای مسلح  1,576,746,779 195005176 14%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح-س  1,594,217,360 194005176 14%
سیمان‌ بهبهان‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  790,000 40000 5%
سیمان‌ دورود شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 2,966,682 150500 5%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,204,288 206200 4%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  728,373 15000 2%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 4,737,421 83296 2%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,219,892 55686 2%
سرمایه گذاری خوارزمی شرکت گسترش اندیشه هگمتان-سهامی خاص- 41,780,181 679932 2%
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  8,774,213 200000 2%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 561,777,978 6834927 1%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  715,737 5200 1%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شخص حقیقی  778,000 6800 1%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,651,350 20000 1%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  3,804,708 50000 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  42,543,241 400000 1%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  741,932 8487 1%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  424,265 4000 1%
ایران‌ خودرودیزل‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 799,180,819 160000 0%
بیمه میهن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیادمسکن انقلاب اسلا  41,341,042 1000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,161,941 -200000 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام- 356,096,685 -709481 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 89,570,761 23000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  929,410,622 12000 0%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,329,318 745 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,123,736 -5000 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,964,522 56 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 200,627,717 10000 0%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت همیاری کوثر-بوکالت ازطرف کارکنان بانک ملی  149,920,003 1000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 97,098,509 100000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  832,905,643 969626 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 199,543,357 200000 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ شرکت آذرتوسعه مسکن-سهامی خاص- 1,073,607 3836 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ بانک پارسیان-سهامی عام- 144,300,000 620000 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 133,357,147 300000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  10,085,344 3911 0%
سیمان‌ بجنورد شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- 147,812,742 1000 0%
سیمان‌خاش‌ شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- 52,746,380 21969 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  8,600,216 3000 0%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام- 87,188,126 -250000 0%
بانک صادرات ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  574,100,893 -10000000 -2%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 118,000,000 -4778832 -4%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت آتیه سازان دی-سهامی خاص- 20,251,000 -6279326 -24%
ایران‌ ترانسفو شرکت ساتکاب  31,505,000 -64859850 -67%
ایران‌ ترانسفو شرکت سینافرآیندنیروبامسئولیت محدود  112,795,095 -425808935 -79%
کارتن‌ ایران‌ شخص حقیقی  1,534,843 34843  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner
نوشته قبلیمقاومتی از شگل
نوشته بعدییکشنبه 24 دی
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن