خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 26/10/91

159
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 26/10/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Jan 15Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  64,771,870 20988639 48%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شخص حقیقی  925,179 140179 18%
زرین معدن آسیا شخص حقیقی  2,530,535 328638 15%
سایپا شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان-سهامی خاص- 1,170,001,010 103000000 10%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 19,527,409 1223050 7%
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ شخص حقیقی  267,717 17717 7%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 3,877,961 237881 7%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 141,557,147 8000000 6%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 5,852,024 300000 5%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 5,016,264 250000 5%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار-سهامی خاص- 17,084,167 664163 4%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 1,887,108 51000 3%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 588,350,664 13533298 2%
زرین معدن آسیا موسسه بنیادنیکوکاری جمیلی  7,650,367 150367 2%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  533,188 7401 1%
باما شرکت ذوب روی اصفهان-سهامی خاص- 3,927,910 51220 1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  738,373 10000 1%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,684,826 23422 1%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  8,230,977 107243 1%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 79,526,692 718200 1%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,512,039 62989 1%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان-سهامی خاص- 7,417,697 100000 1%
ایران‌ خودرودیزل‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 799,360,819 30000 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 314,159,729 208829 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 384,786,541 357120 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  242,216,954 16954 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 41,540,000 21366 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,248,941 87000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,305,416 42781 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 21,268,201 55000 0%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,329,397 79 0%
داروسازی‌ روزدارو شخص حقیقی  4,382,849 500 0%
داروسازی‌ روزدارو شرکت آرمان فارمددارو-سهامی خاص- 10,368,276 9500 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,108,386 -15350 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,226,011 954 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,965,045 523 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت گروه بهمن-سهامی عام- 318,556,033 256358 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 124,008,242 5000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  834,210,984 705341 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 200,045,357 302000 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ شخص حقیقی  1,024,881 548 0%
سیمان‌شاهرود صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  6,251,289 5000 0%
صنایع سیمان دشتستان شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 116,176,215 28926 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  5,463,738 6350 0%
صنعتی‌ آما شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 28,093,646 18567 0%
فنرسازی‌خاور شخص حقیقی  8,903,844 1725 0%
فولاد خوزستان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  33,131,825 14551 0%
قند مرودشت‌ شخص حقیقی  1,940,000 2933 0%
کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  218,564,609 50000 0%
کاشی‌ سعدی‌ شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام- 42,353,354 50000 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,230,319 3098 0%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- 588,134,310 -3568201 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 88,570,761 -1000000 -1%
سیمان کردستان شخص حقیقی  1,957,694 -12306 -1%
شیشه‌ همدان‌ شخص حقیقی  2,976,138 -30000 -1%
زرین معدن آسیا شخص حقیقی  733,198 -17500 -2%
بانک دی شرکت بیمه دی-سهامی عام- 65,004,056 -2300000 -3%
شیشه‌ همدان‌ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا-سهامی خاص  2,643,687 -100000 -4%
شیشه‌ همدان‌ شرکت تولیدی خدماتی همکارشیشه غرب-سهامی خاص- 2,039,184 -100000 -5%
شیشه‌ همدان‌ شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام- 3,453,729 -884000 -20%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  46,520,652 -21100000 -31%
کنتورسازی‌ایران‌ شرکت بیمه دی-سهامی عام- 1,575,316 20000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیبررسی ونی…سه شنبه 26 دی
نوشته بعدیشرکت:دوده صنعتی پارس منتهی به 91/9/30 عملکرد 9 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن