خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 26/7/91

155
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 26/7/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Oct 18Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  150,000 24400 19%
شهد شرکت نوبل پلن-بامسئولیت محدود- 738,119 70827 11%
سیمان‌ دورود شرکت بیمه کارآفرین  1,150,000 100000 10%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  1,903,654 70000 4%
توکاریل شخص حقیقی  14,272,938 410166 3%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  116,061,634 1909849 2%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت آتیه سازان دی-سهامی خاص- 23,680,326 500000 2%
سیمان‌هگمتان‌ شرکت سیمان داراب-سهامی عام- 8,835,316 200000 2%
شکرشاهرود شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص- 4,685,365 70000 2%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  422,300 9100 2%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت سرمایه گذاری ومدیریت سهام امیر-سهامی عام- 3,250,000 50000 2%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 618,432,795 5379248 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 11,289,630 88118 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  7,261,462 50000 1%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 29,605,683 288497 1%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  427,500 2500 1%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  406,233,391 3000000 1%
قند نیشابور شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار  745,700 9000 1%
لیزینگ‌خودروغدیر شخص حقیقی  4,926,804 53000 1%
ایران‌ خودرودیزل‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 794,009,627 100000 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  353,400,000 300000 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 38,659,708 8000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  214,869,812 209860 0%
تجارت الکترونیک پارسیان ذذذ34بازارگردان شرک13364رتاپ  5,092,703 20122 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  926,982,440 54543 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شخص حقیقی  7,510,510 2002 0%
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ شخص حقیقی  2,430,000 5000 0%
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ شخص حقیقی  600,863 863 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  758,589,828 102128 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,100,321 5000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 247,516,094 250000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 123,864,469 231516 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد موسسه اندوخته شاهد  1,037,233,441 153957 0%
سرمایه‌گذاری‌ سایپا شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد-سهامی عام- 60,017,482 200000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  792,072,336 400000 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 178,097,705 271779 0%
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ شرکت آذرتوسعه مسکن-سهامی خاص- 1,065,097 914 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  434,417,204 600000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,707,334 1153 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 714,243,470 684421 0%
سیمان فارس و خوزستان شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 127,961,903 500000 0%
سیمان‌سپاهان‌ شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 351,997,318 100000 0%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  802,186 2000 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  1,799,447 4500 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  10,196,719 1500 0%
قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 182,777,741 300000 0%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  10,752,895 10000 0%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 4,416,371 17327 0%
قند نیشابور 2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا  499,300 1000 0%
کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  217,205,417 90300 0%
لیزینگ ایرانیان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو  262,258,626 5000 0%
سیمان‌ تهران‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  43,957,031 -400000 -1%
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ شرکت بیمه کوثر-سهامی عام- 958,229 -14069 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 92,038,920 -2000000 -2%
داملران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 719,891 -22820 -3%
کارت اعتباری ایران کیش شخص حقیقی  7,650,032 -223641 -3%
کاشی‌ سعدی‌ شرکت بیمه کوثر-سهامی عام- 1,765,994 -50000 -3%
سرمایه گذاری پردیس شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  3,496,473 -300502 -8%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  374,625 -56768 -13%
صنعتی‌ بهشهر شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 4,510,906 -1000000 -18%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  143,863 -43717 -23%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  8,438,272 10000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیبازار مثبت اما….
نوشته بعدیشرایط حاکم بر بازار
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن