خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 2/7/91

112
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 2/7/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Sep 23Rating:
 

نکته : خرید یا فروش حقوقی ها در سهمی ملاکی برای خوب بودن و یا بد بودن 100% سهم نیست و فقط به عنوان راهنما استفاده گردد زیرا حقوقی ها نیز برای خرید و فروش خود دلایلی دارند و بررسی هایی انجام داده اند . اما باز هم به این توجه کنید که خرید و فروش حقوقی ها تنها ملاک انتخاب سهام مناسب خرید نیست و باید تحقیق بیشتری برای معاملات خود انجام دهید.

 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
قند ثابت‌ خراسان‌ شرکت نیکروزتامین نیلوفری-سهامی خاص- 2,503,772 500000 25%
قند نیشابور شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک انصار  490,000 80000 20%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 3,960,396 570600 17%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  261,685,731 30000000 13%
قند نیشابور 2QXسبد-شرک03696-شرکت سرمایه گذاری دانایان پا  425,000 20000 5%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  59,772,465 1567850 3%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 49,931,875 1018140 2%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شرکت سخت آژند-سهامی عام- 1,462,513 30000 2%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 206,736,844 1500000 1%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 12,128,412 99554 1%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  382,781,166 3800000 1%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  10,482,895 149450 1%
لامیران‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 3,677,633 31250 1%
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ شخص حقیقی  1,165,686 8000 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 321,655,972 960000 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  125,300,000 -100000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 597,674,347 1200000 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 37,494,489 4000 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 56,833,485 200000 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 228,797,246 292621 0%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 12,602,350 15400 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  214,208,755 55000 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  11,384,746 50000 0%
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص- 14,363,562 -10000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک  926,807,697 2000 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شخص حقیقی  7,490,490 2002 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,265,600 3325 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 90,026,127 50000 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  758,156,439 3318 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 193,677,340 350000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 194,473,317 50000 0%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت همیاری کوثر-بوکالت ازطرف کارکنان بانک ملی  151,831,328 -700000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 29,306,493 5000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 60,537,527 300000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  782,621,177 206400 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  406,904,719 300000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  8,224,177 4044 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 710,489,300 497200 0%
سیمان‌ داراب‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 75,569,100 -300000 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-سهام  354,475,991 -239998 0%
صنعتی‌ آما شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 27,854,519 28067 0%
کارت اعتباری ایران کیش شخص حقیقی  7,953,448 -23244 0%
کارت اعتباری ایران کیش شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان-سهامی خاص- 7,081,697 35000 0%
کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  216,596,757 100000 0%
کاشی‌ نیلو شرکت سفیرتجارت اسپادانا-سهامی خاص- 130,750,000 92462 0%
لیزینگ ایرانیان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو  261,994,492 50000 0%
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا  66,642,539 45000 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  782,535,967 50000 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری مهرگان-سهامی خاص- 234,435,432 100000 0%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  980,313,850 100000 0%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری مهرگان-سهامی خاص- 66,496,671 50000 0%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 651,391,794 -8000000 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 111,394,602 -1640000 -1%
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 3,701,612 -79984 -2%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 1,392,615 -40000 -3%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  35,289,848 -1000000 -3%
صنایع‌جوشکاب‌یزد شخص حقیقی  760,195 -21000 -3%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت سرمایه گذاری ومدیریت سهام امیر-سهامی عام- 3,200,000 -150000 -4%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  87,686,545 -4200000 -5%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  1,452,200 -150000 -9%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  189,088 -41000 -18%
کشت‌وصنعت‌پیاذر شرکت سرمایه گذاری ومدیریت سهام امیر-سهامی عام- 280,000 -150000 -35%

سهام مورد معامله


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیمقاومتی از ومعادن
نوشته بعدییکشنبه 2 مهر
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن