خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 28/2/92

83
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 28/2/92Reviewed by عليرضا حاجيان on May 18Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 24,551,261 1682102 7%
شیشه‌ همدان‌ شرکت بیمه سامان-سهامی عام- 6,831,790 300000 5%
تکنوتار شخص حقیقی  2,400,231 88256 4%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 21,008,959 850000 4%
سرما آفرین‌ موسسه فرهنگی بهروزان نور  2,697,543 75676 3%
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه شرکت آینده نگرتوسعه خاورمیانه-سهامی خاص- 86,765,545 2568833 3%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شخص حقیقی  854,850 14084 2%
سیمان‌اصفهان‌ شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 1,797,257 41000 2%
پالایش نفت تبریز شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان-سهامی عام- 29,011,277 550000 2%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- 44,948,547 500000 1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 69,279,169 500000 1%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شخص حقیقی  1,308,178 13177 1%
کابل‌ البرز شخص حقیقی  1,357,326 6951 1%
پارس‌ دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,271,815 15000 1%
ایران‌ارقام‌ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان-سهامی خاص- 32,918,464 20058 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان-سهامی عام- 179,224,395 539532 0%
بانک انصار موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  227,705,920 131609 0%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  1,071,416,638 -329814 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 1,042,357,459 1090000 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  396,622,406 1349634 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 3,363,489 10795 0%
بیمه البرز شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 97,763,702 63395 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 7,899,525 5000 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 14,284,686 1092 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 62,980,565 2610 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,839,264 5000 0%
داملران‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 13,389,692 22404 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,291,007 5888 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 40,867,117 15086 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  111,734,752 220000 0%
سیمان کردستان شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 2,643,599 1000 0%
سیمان‌اصفهان‌ موسسه خیریه علی وحسین همدانیان  60,481,194 -61000 0%
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 271,164,531 781000 0%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  1,210,649 1276 0%
صنایع‌ آذرآب‌ شخص حقیقی  16,674,446 50000 0%
صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ شخص حقیقی  727,552 2000 0%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت آینده سازان اقتصادایرانیان-سهامی خاص- 1,772,643 -165 0%
صنعتی‌ آما شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 29,018,250 24464 0%
صنعتی‌ آما شرکت بنیادسرور  8,193,919 1742 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,307,404 4000 0%
قند لرستان‌ شخص حقیقی  7,469,719 -9000 0%
قند نیشابور شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 2,203,453 10000 0%
قندهکمتان‌ شخص حقیقی  401,500 800 0%
کالسیمین‌ شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام- 559,939,797 850000 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,220,641 -4000 0%
لبنیات‌کالبر شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ  1,637,022 1966 0%
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 775,513,130 100000 0%
نفت پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 6,283,291 20000 0%
نفت‌ بهران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 32,404,300 10000 0%
نیروترانس‌ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا-سهام  4,865,563 11202 0%
گسترش نفت و گاز پارسیان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  187,696,858 500000 0%
گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ شرکت سرمایه گذاری سعدی-سهامی عام- 15,044,343 -20000 0%
سیمان‌ شمال‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 55,064,869 -300000 -1%
پتروشیمی‌ خارک‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 31,268,144 -300000 -1%
سیمان‌ شمال‌ شرکت سهامی بیمه ایران  16,111,529 -400000 -2%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت دامپروری نمونه کاران شفق-بامسئولیت محدود  3,625,258 -74450 -2%
قند نیشابور موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد  757,947 -12000 -2%
نیروکلر شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 647,164 -100000 -13%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  6,981 -1208 -15%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین  8,575 -1853 -18%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  984,018,021 100100  
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 754,477,870 1000000  

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیعطف به بر بام بازار 92/2/28
نوشته بعدیحمایتی از وکار
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن