خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 29/11/91

159
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 29/11/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Feb 17Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 65,453 21167 48%
امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 180,744 14495 9%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 243,250 6678 3%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 362,398 1958 1%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 317,079 2075 1%
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 322,932 2157 1%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 278,056 3271 1%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 270,222 2835 1%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 240,100 3279 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 222,936,844 2000000 1%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 798,023,955 9657317 1%
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت کالسیمین-سهامی عام- 34,631,756 445241 1%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 9,460,287 100100 1%
تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 1,300,000 10915 1%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  714,963 7000 1%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شخص حقیقی  1,090,000 9000 1%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,008,754 30200 1%
ارتباطات سیار ایران شرکت مخابرات ایران-سهامی عام- 495,502,043 379268 0%
البرزدارو شرکت داروسازی سبحان-سهامی عام- 128,533,395 107988 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 350,281 1572 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 294,373 31 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 387,734 1391 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 296,003 313 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 294,079 1281 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 299,483 744 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 336,655 1616 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 304,071 822 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 303,047 381 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 306,036 383 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 410,443 1249 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 250,057 652 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 273,402 1266 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 277,759 1101 0%
امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 317,433 262 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 318,449 1014 0%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 301,247 683 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 319,886 1511 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 387,590,554 250000 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 6,531,321 23599 0%
بیمه البرز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 97,050,000 2389 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 94,081,873 20000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  215,570,586 29200 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 6,803,676 4528 0%
تراکتورسازی‌ایران شرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی-سه  11,057,066 6000 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 12,618,873 -42626 0%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 19,900,000 43080 0%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,385,778 83 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 18,561,045 40000 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,664,324 9302 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شخص حقیقی  427,000 1000 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,490,905 5000 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 194,410,340 5000 0%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک  8,423,788 11577 0%
بیمه سرمد پذیره نویسی اولیه بیمه سرمد  40,227,800 -215000 -1%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,495,741 -15000 -1%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  690,400 -24000 -3%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 شرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین  10,691 -576 -5%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 76,847,672 -5844984 -7%
امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91 شرکت بانک اقتصادنوین-سهامی عام- 11,004 -961 -8%
حفاری شمال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  130,540,500 -130000000 -50%
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- 200,632,717 5000  
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 250,909,850 16260  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner
نوشته قبلیمقاومتی از ونیکی
نوشته بعدیمعامله ی بلوکی حفاری …
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن