خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 29/2/92

120
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 29/2/92Reviewed by عليرضا حاجيان on May 19Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
سخت‌ آژند شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصادهزاره سوم پارس با  3,300,000 1300000 65%
سیمان‌ بهبهان‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران  1,275,850 125000 11%
دارویی‌ لقمان‌ شرکت طاهرایران-سهامی خاص- 1,249,113 100000 9%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 22,747,683 1738724 8%
فرآورده‌های‌نسوزآذر شخص حقیقی  1,080,002 40000 4%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 43,751,066 1180957 3%
تکنوتار شخص حقیقی  2,453,066 52835 2%
سیمان‌اصفهان‌ شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام- 1,833,257 36000 2%
شیشه‌ همدان‌ شرکت بیمه سامان-سهامی عام- 6,981,790 150000 2%
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه شرکت آینده نگرتوسعه خاورمیانه-سهامی خاص- 88,359,345 1593800 2%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  538,000 5000 1%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,303,497 12490 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 80,375,109 400000 1%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت نوآوران مدیریت سبا-سهامی خاص- 78,576,262 462949 1%
سرمایه‌گذاری‌ملت‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 24,843,782 292521 1%
صنعتی‌ آما شرکت بنیادسرور  8,244,952 51033 1%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  6,540,536 79750 1%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 1,257,400 10559 1%
فولاد خوزستان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  33,531,825 300000 1%
نفت پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 6,327,277 43986 1%
پارس‌ دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 1,281,815 10000 1%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شخص حقیقی  859,058 4208 0%
بانک انصار موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  227,732,920 27000 0%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  1,068,937,991 -2478647 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  397,422,406 800000 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 607,896,811 200000 0%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 3,368,489 5000 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  216,921,825 21971 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 69,468,702 189533 0%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 63,180,565 200000 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- 1,554,665 -2000 0%
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ شخص حقیقی  531,270 20 0%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ  30,300,269 -53973 0%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت مهدامیدآرین-سهامی خاص- 128,646,987 -59980 0%
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 142,151,147 100000 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  707,368,547 3000000 0%
سیمان‌ ایلام‌ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- 193,714,066 -100000 0%
سیمان‌اصفهان‌ موسسه خیریه علی وحسین همدانیان  60,420,194 -61000 0%
شکرشاهرود صندوق بازنشستگی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  2,969,829 1020 0%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  1,211,974 1325 0%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکت آینده سازان اقتصادایرانیان-سهامی خاص- 1,771,383 -1260 0%
صنعتی‌ آما شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 29,039,460 21210 0%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,310,904 3500 0%
فولاد مبارکه اصفهان صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک  399,322,448 850500 0%
کابل‌ البرز شخص حقیقی  1,359,536 2210 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,216,641 -4000 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت فولادمبارکه  571,963,041 2160560 0%
ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 15,393,402 40000 0%
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 775,605,808 92678 0%
نفت ایرانول شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 30,104,150 4150 0%
نوردوقطعات‌ فولادی‌ شرکت شین کیش سهامی خاص  11,904,490 58000 0%
نوردوقطعات‌ فولادی‌ شخص حقیقی  5,704,289 9500 0%
نیروترانس‌ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا-سهام  4,875,379 9816 0%
پارس‌ مینو شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان-س.خاص- 30,000,000 100000 0%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌ شرکت پلی اکریل ایران-سهامی عام- 92,466,508 -1535221 -2%
سیمان کردستان شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 2,583,599 -60000 -2%
سیمان‌ شمال‌ شرکت سهامی بیمه ایران  15,711,529 -400000 -2%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت فرادست انرژی فلات-سهامی خاص- 17,005,550 -867618 -5%
لیزینگ‌خودروغدیر شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 40,299,009 -2150000 -5%
ایرکا پارت صنعت شخص حقیقی  727,987 -225075 -24%
پارس‌ مینو شرکت صنعتی مینو-سهامی عام- 20,100,000 50000  
پارس‌سویچ‌ شخص حقیقی  108,817,240 10900  

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیحمایتی از پسهند
نوشته بعدیتقسیم سود 300 تومانی در مجمع شازند
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

1 نظر

نطر گذاشتن