خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 29/6/91

126
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 29/6/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Sep 20Rating:

نکته : خرید یا فروش حقوقی ها در سهمی ملاکی برای خوب بودن و یا بد بودن 100% سهم نیست و فقط به عنوان راهنما استفاده گردد زیرا حقوقی ها نیز برای خرید و فروش خود دلایلی دارند و بررسی هایی انجام داده اند . اما باز هم به این توجه کنید که خرید و فروش حقوقی ها تنها ملاک انتخاب سهام مناسب خرید نیست و باید تحقیق بیشتری برای معاملات خود انجام دهید.

 
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی 230,088 125000 119%
بیمه دانا شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 21,152,180 5200000 33%
بانک پاسارگاد شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگا 1,223,819,046 2.7E+08 28%
شکرشاهرود شخص حقیقی 359,430 69309 24%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت 916,484,702 74000000 9%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص- 1,485,185 113020 8%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 258,625,548 16057537 7%
سرمایه گذاری پردیس شرکت تامین اندیش پارس-سهامی خاص- 17,042,808 1042808 7%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 3,547,533 206897 6%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 86,267,730 2638620 3%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 2,593,754 45034 2%
ایران‌ مرینوس‌ شخص حقیقی 1,024,847 5836 1%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر 102,627,761 659876 1%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 12,493,523 130548 1%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 227,928,220 1150483 1%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 12,010,095 100000 1%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,868,499 16179 1%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 29,296,493 208305 1%
سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه-سهامی خاص- 60,157,527 600000 1%
ایران‌ارقام‌ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 148,690,589 59321 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 381,803,639 10000 0%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 52,968,532 5000 0%
بانک ملت شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان-سهامی خاص- 206,136,733 10000 0%
بیمه پارسیان بانک سینا 85,134,290 3617 0%
بیمه سامان بانک سامان-سهامی عام- 37,330,489 175528 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 214,143,886 23060 0%
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت کالسیمین-سهامی عام- 31,127,577 100000 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 119,290,939 61180 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام- 357,566,036 -290 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 120,965,431 200000 0%
خدمات‌انفورماتیک‌ شرکت ملی انفورماتیک 926,805,597 29802 0%
داروپخش‌ (هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 89,944,840 1300 0%
داروسازی‌ فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 4,283,803 3383 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 3,262,275 800 0%
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ شرکت تکادو-سهامی عام- 30,221,807 1000 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا 758,134,951 500 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,051,856 5145 0%
سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 123,582,953 2000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 117,108,509 50000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 261,043,846 13067 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد موسسه اندوخته شاهد 1,037,646,785 11352 0%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 704,708,780 50000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت 782,414,777 201000 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور-سهامی عام- 43,975,943 190308 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش 8,214,104 3203 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 709,992,100 3000000 0%
سیمان‌ بهبهان‌ صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 694,100 -1000 0%
سیمان‌ داراب‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 76,139,100 -55000 0%
صنایع‌ لاستیکی‌ سهند شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 3,841,596 4000 0%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت توسعه معادن روی ایران-سهامی عام- 64,812,242 100000 0%
فولاد امیرکبیرکاشان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام 99,222,218 35000 0%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 664,391,794 -3500000 -1%
آبگینه‌ شخص حقیقی 1,621,619 -9217 -1%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 35,368,516 -831484 -2%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 بانک دی-سهامی عام- 6,496 -200 -3%
سیمان‌هرمزگان‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 3,338,905 -100000 -3%
صنایع‌ آذرآب‌ شرکت سرمایه گذاری ومدیریت سهام امیر-سهامی عام- 3,350,000 -200000 -6%
آ.س.پ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص 7,906,874 -611070 -7%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 موسسه پس اندازقرض الحسنه قوامین 11,425 -1343 -11%
شکرشاهرود شخص حقیقی 327,308 -50000 -13%
بانک پاسارگاد شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص- 366,690,559 -2.7E+08 -42%
بیمه دانا سازمان تامین اجتماعی 3,339,823 -5200000 -61%

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیحمایتی از قنقش
نوشته بعدیمقاومتی از ثنوسا
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن