خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 29/9/91

118
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 29/9/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Dec 20Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
آلومینیوم‌ایران‌ سازمان خصوصی سازی-وکالتی  27,583,133 20229855 275%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 117,722,522 85802084 269%
آلومینیوم‌ایران‌ سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران  118,678,090 86440130 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س ااصفهان س.خ-م ک م ف ع- 11,437,157 8330344 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع- 18,533,448 13498984 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع- 14,793,383 10774878 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع- 11,195,991 8154689 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع- 9,450,289 6883193 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع- 8,595,200 6260382 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع- 7,954,600 5793796 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع- 6,649,125 4842943 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع- 12,544,346 9136774 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع- 8,812,935 6418971 268%
آلومینیوم‌ایران‌ شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع- 6,888,502 5017295 268%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 57,597 5750 11%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس-سهامی خاص  1,395,202 84918 6%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  280,997 7000 3%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 120,644,164 3258952 3%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  669,918 16744 3%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 215,673 1473 1%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 166,818 2465 1%
بازرگانی و تولیدی مرجان کار شخص حقیقی  252,176 2854 1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 99,423,402 500000 1%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,249,200 16127 1%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 335,181 536 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 290,470 80 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذر90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 370,611 528 0%
امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 291,412 245 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 268,858 831 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 292,465 298 0%
امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 315,265 575 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 295,697 89 0%
امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 336,399 791 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 294,858 98 0%
امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 281,552 756 0%
امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 291,229 1212 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 298,626 172 0%
امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 392,390 288 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 244,502 67 0%
امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 252,818 687 0%
امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 236,514 1062 0%
امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 270,158 240 0%
امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 310,815 574 0%
امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 307,344 193 0%
امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 291,534 241 0%
امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90 تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- 307,474 364 0%
بانک پاسارگاد شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد-سهامی خاص- 272,980,163 -43237 0%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 309,142,214 813235 0%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 384,281,594 300000 0%
بانک سینا شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص- 163,050,000 -27648 0%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 465,567,998 1532872 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  333,240,637 400000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 655,615,872 939219 0%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- 39,449,671 84035 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 92,772,651 215107 0%
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  3,865,275 4248 0%
تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 5,084,649 2700 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,298,702 5000 0%
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 197,900,000 200000 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 119,240,939 -50000 0%
امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 شرکت بانک اقتصادنوین-سهامی عام- 10,021 -2254 -18%
داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 61,856,683 25006  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیحمایتی از پکویر
نوشته بعدیشرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا منتهی به 1391/12/30 دوره 6 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن