خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 30/10/91

85
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 30/10/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Jan 19Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
نیرو محرکه‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 5,644,103 420001 8%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 2,017,133 130025 7%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  525,637 22637 5%
محورسازان‌ایران‌خودرو شخص حقیقی  2,146,022 100000 5%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 92,092,461 3521700 4%
داروسازی‌ روزدارو شخص حقیقی  2,507,399 100000 4%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,368,939 121515 4%
کربن‌ ایران‌ شخص حقیقی  2,777,777 104844 4%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  67,400,580 2016915 3%
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ شخص حقیقی  422,600 14000 3%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 617,426,168 10163697 2%
پتروشیمی‌فارابی‌ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 1,368,066 25000 2%
گسترش نفت و گاز پارسیان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  111,968,046 2000000 2%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,723,776 20000 1%
سرمایه گذاری پردیس شرکت تامین اندیش پارس-سهامی خاص- 17,159,808 117000 1%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار-سهامی خاص- 17,377,871 151610 1%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 4,236,599 23527 1%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  461,832,606 3000000 1%
بانک تجارت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 384,802,541 16000 0%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص- 346,284,000 381 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 93,008,461 100000 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,325,690 1464 0%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 21,278,241 10040 0%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  778,318 2300 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 47,057,756 -30000 0%
زرین معدن آسیا موسسه بنیادنیکوکاری جمیلی  7,705,967 25600 0%
سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام- 2,966,195 150 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  835,238,194 520000 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 201,194,945 71645 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  376,117,809 84265 0%
شکرشاهرود شخص حقیقی  437,305 500 0%
فرآورده‌های‌نسوزآذر شخص حقیقی  1,060,200 100 0%
کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 17,256,646 26327 0%
لبنیات‌ پاک‌ شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ  8,950,772 9868 0%
لیزینگ‌ایران‌ بانک تجارت  192,458,605 160000 0%
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 98,408,258 300000 0%
ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ شخص حقیقی  1,883,818 1000 0%
مدیریت‌پروژه‌های‌نیروگاهی‌ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا-سهامی خاص- 1,903,573,511 632675 0%
معدنی و صنعتی گل گهر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام  780,340,423 198042 0%
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 30,361,074 5000 0%
مهندسی صنعتی روان فن آور شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  1,416,652 3000 0%
پارس‌سویچ‌ شخص حقیقی  104,860,794 102676 0%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  458,832,606 192000 0%
کاشی‌ سعدی‌ شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام- 42,453,354 100000 0%
لیزینگ‌ایران‌ بانک تجارت  192,298,605 185519 0%
محورسازان‌ایران‌خودرو شخص حقیقی  2,046,022 7000 0%
مدیریت‌پروژه‌های‌نیروگاهی‌ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا-سهامی خاص- 1,902,940,836 100000 0%
مهندسی صنعتی روان فن آور شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان  1,413,652 6000 0%
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ شرکت تراکتورسازی ایران-سهامی عام- 2,478,044 -5000 0%
بیمه پاسارگاد شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن-سهامی عام- 12,172,633 -107367 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام- 353,096,685 -3000000 -1%
سیمان‌ سفیدنی‌ریز شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 18,496,608 -200000 -1%
سیمان‌غرب‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 4,014,057 -46995 -1%
شیشه‌ همدان‌ شخص حقیقی  2,946,138 -30000 -1%
شیشه‌ همدان‌ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص- 28,756,699 -500000 -2%
کربن‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی-سهامی عام- 37,639,225 -815000 -2%
لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ شخص حقیقی  659,859 -43829 -6%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  73,429,412 -5626004 -7%
شیشه‌ همدان‌ شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام- 2,293,729 -360000 -14%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  6,960,216 -1280000 -16%
شیشه‌ همدان‌ شرکت کارخانجات تولیدی بهمن-سهامی عام- 2,653,729 -800000 -23%
نیروترانس‌ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا-سهام  3,225,120 3000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلینگاهی به بازار .شنبه 30 دی
نوشته بعدیشرکت سیمان قائن دوره 6 ماهه منتهی به 30/12/91
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن